OBZOR ke stažení

Ve středu 25. dubna předstoupil předseda představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Ivan Bednárik, MBA, před studenty magisterského programu Fakulty dopravní ČVUT k tématu management železniční dopravy. Ivan Bednárik prezentoval vývoj corporate governance (způsob správy a řízení) Skupiny ČD Cargo s důrazem na organizační změny, kterými podnik prochází v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti svých služeb na trhu a to včetně probíhajicí expanze do zahraniční - do sousedních států: Maďarska, Ruska a Slovinska.

Ohledně reorganizace DKV se vedou diskuse mezi vedením Českých drah a OSŽ řádově již několik let. Začátkem tohoto roku situace v tomto směru vykrystalizovala do podoby rozhodnutí Českých drah o zrušení současných DKV a jejich nahrazení novými organizačními jednotkami, což v praxi znamená rozdělení na část opravárenskou a část provozní. Se změnou v podobě navržené vedením ČD však OSŽ z mnoha důvodů nesouhlasí.
Díky neúnavnému jednání se podařilo částečně „zachránit“ DKV Česká Třebová, které mělo být původně z velké části utlumeno. Jak k tomu došlo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje v oblasti současných DKV jsme se zeptali předsedy ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdenka Jindry.

Delegace deseti odborových centrál z deseti zemí (Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Polsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, Gruzie, Ukrajina) navštívily na pozvání Představenstva OSŽ ve dnech 24. až 27. dubna 2018 Českou republiku. Setkání zástupců železničních odborových svazů se koná po VII. sjezdu OSŽ, který pozměnil složení Představenstva OSŽ. „Sjezd, který se konal v listopadu loňského roku, byl ryze pracovní záležitostí bez účasti zahraničních hostů, proto jsme se rozhodli pozvat zástupce železničních odborových centrál střední a východní Evropy na společenské setkání, které bude věnováno výhradně našim zahraničním hostům,“ uvedl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s tím, že setkání je o to významnější, že se koná v roce, kdy slavíme 100 let od založení Československých státních drah a kdy si i připomínáme 25 let od podpisu Stálé konference železničních odborových svazů zemí střední a východní Evropy.

Tradiční body v netradičním termínu, takto stručně by se dalo popsat jednání Ústředí OSŽ, které se konalo s tradičním programem, ale netradičně v pondělí 23. 4. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Informace ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ Radek Nekola informováním o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné o rozšíření představenstva o pozici výkonného ředitele („Odboráři si od toho slibují lepší komunikaci mezi obchodem a provozem,“ řekl), či o navýšení počtu členů Dozorčí rady společnosti ČD Cargo ze šesti na devět, kde budou mít zaměstnanci nově tři zástupce („Jedná se o důležité pozice v rámci OSŽ, zástupci odborových centrál cítí hendikep, že nemají své zástupce, o to těžší to bude v rámci obhajoby,“ uvedl).

České dráhy v letošní sezóně rozšířily počet vlaků s přepravou jízdních kol o 150 spojů, počet vlaků s rozšířenou možností přepravy jízdních kol tak překročil číslo 7000. V 6208 vlacích je možné přepravit jízdní kolo formou spoluzavazadla, v 782 spojích je nabízena služba úschova během přepravy. „Kola přepravujeme prakticky ve všech vlacích, i v malých motoráčcích, kam se vejdou dvě až tři kola, a proto v jízdních řádech nejsou speciálně označené,“ upozornil Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu, v tiskové zprávě. České dráhy nabízejí přepravu jízdních kol do všech regionů republiky a se zahraničními partnery také do mnoha států Evropy, např. do Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí.

Poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron zopakoval v neděli 15. dubna své odhodlání přeměnit národní železniční společnost SNCF v akciovou a ukončit nynější statut zaměstnanců dráhy, stvrdila toto rozhodnutí i vláda s tím, že současný statut zaměstnanců dráhy (v podstatě s výhodami státních úředníků) skončí k 1. lednu 2020. Již 17. dubna odhlasovalo Národní shromáždění železniční novelu 454 proti 80 hlasům při 29 absencích. Tato zásadní změna znamená ztrátu řady současných sociálních výdobytků včetně například i jistoty celoživotního zaměstnání pracovníků SNCF. Odborové centrály, zastupující zájmy železničářů, označily postup kabinetu za násilné řešení, napsal 19. dubna list Le Monde.

Tato informace zazněla na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., ve středu 18. dubna z úst jediného hosta jednání, JUDr. Ivo Veselého, ředitele odboru 10 GŘ ČD. Organizační změna se má uskutečnit od 1. 7. 2018, a to navzdory nesouhlasnému stanovisku Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. „Nyní je třeba udělat vše pro to, aby organizační změna proběhla, jak má,“ řekl JUDr. Veselý (na snímku) a dodal, že se bude týkat osmi tisíc lidí, z nichž asi 5 - 6 desítek (THP) se má stát nadbytečnými.

Opět za účasti personální ředitele GŘ SŽDC Ing. Kouckého a také předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, se 12. 4. Sešli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC dopoledne ke svému řádnému jednání. Členové slovenského PV pak pod řízením své předsedkyně Ing. Dariny Fabuľové jednali se svými dvěma náměstky GŘ ŽSR v jiném prostoru. Při kontrole plnění úkolů předseda PV Petr Štěpánek mimo jiné konstatoval, že problémy s personálním portálem STKR podle informací předsedů ZO trvají.

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 uspořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o., již 5. ročník úspěšné a oblíbené interaktivní konference pro studenty dopravních a technických oborů středních i vysokých škol. Místem konání byl hotel Olšanka. Tématem letošní konference byla bezpečnost železniční dopravy, což je klíčové kritérium na dráze.

Nové zabezpečovací zařízení začala budovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v železniční stanici Bohumín. Původní zabezpečovací zařízení zcela zničil před dvěma lety rozsáhlý požár a od té doby je v Bohumíně zavedeno provizorní zabezpečovací zařízení (na snímku buňky vlevo). Nové zabezpečovací zařízení bude stát 443 milionů korun a dokončeno by mělo být v roce 2019. Následně bude řízení provozu převedeno na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) do Přerova.

V úterý 17. 4. 2018 se v 12.33 h na přejezdu mezi Libomyšlí a Lochovicemi střetl rychlík jedoucí z Prahy do Českých Budějovic s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která dle šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byl usmrcen řidič osobního automobilu, celkově byly škody odhadnuty na 350 000 Kč (50 000 Kč automobil, 300 000 Kč vlak). Provoz na trati byl zhruba tři hodiny přerušen, tolik stručná informace Drážní inspekce ČR.

Pozvání na dvoudenní společné jednání podnikových výborů (PV) přijali členové PV Železnic slovenské republiky a členové OZŽ, vedení místopředsedkyní OZŽ a předsedkyní PV ŽSR Ing. Darinou Fabuľovou a místopředsedou OZŽ Bc. Ľudevítem Miklošem na oplátku loňského jednání členů obou podnikových výborů, které se konalo v Podhájske na Slovensku. Letošní setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení OSŽ na Lesní chatě v Kořenově 11. -12. dubna 2018. Oba podnikové výbory přivítaly na večerním jednání prvního dne i další hosty, vedoucí hospodářské pracovníky obou podniků na železnici a také předsedu Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého.

Právě přítomno: 307 hostů a žádný gestor