OBZOR ke stažení

Ministerstvo dopravy zvažuje pokrýt náklady na rozvoj dopravní infrastruktury v následujících letech s pomocí stomiliardové půjčky od Evropské investiční banky (EIB). Polovina z těchto peněz by měla směřovat na rozvoj dopravní sítě a druhá na pořízení nových železničních vozidel. Na železniční konferenci to dnes podle serveru Novinky.cz řekl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Takzvaná vlakopůjčovna se tak zřejmě vrací znovu do hry. Ministerstvo dopravy již loni přišlo s plánem, že by stát nakoupil vlastní vlaky a ty poté pronajímal krajům a dopravcům. Zástupci krajů i Českých drah se ale vůči nápadu stavěli velmi rezervovaně.

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek se v Bruselu sešel s eurokomisařkami i europoslanci a podepsal „Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru“. K podpisu deklarace došlo na konferenci „Women in Transport EU Platform for Change“, kterou uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci zahájili komisařka pro dopravu Violeta Bulcová a předseda Hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis. Za českého národního dopravce se jí zúčastnil předseda představenstva a generální ředitel Pavel Krtek, který prezentoval genderovou politiku Českých drah.

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

ZO OSŽ–ústředí ve spolupráci s cestovní kanceláři America Tours připravily pro všechny železničáře – cestovatele jarní poznávací zájezd po Spojených státech amerických. New York City - Denver – Royal Gorge – Santa Fe - Williams – Grand Canyon národní park - Los Angeles - San Francisco. Letadlem, autobusem, ale především vlakem procestujeme USA od východního pobřeží až k západnímu. Uvidíme ty nejkrásnější přírodní scenérie, jako jsou Královská rokle (Royal Gorge), podhůří Skalistých hor, Grand Canyon či pobřeží Tichého oceánu.

VII. sjezd Odborového sdružení železničářů (OSŽ) zahýbal Dozorčí radou Českých drah, Jaroslav Pejša se po sjezdu rozhodl ukončit své působení v dozorčí radě. Už před týdnem na jednání Republikové rady seniorů OSŽ (v úterý 21. 11. 2017) hovořil bývalý předseda OSŽ o důvodech, které jej vedly k tomu, že se rozhodl ukončit svoji činnost v Dozorčí radě ČD, a. s. Impulsem pro jeho rozhodnutí bylo mimo jiné i nepřijetí jeho návrhu, aby sjezd na podporu dohody o jízdních výhodách (mezi Ministerstvem dopravy, Českými dráhami a SŽDC) u tzv. komerčních vlaků vyhlásil stávkovou pohotovost.

O plánech, záměrech, očekáváních, ale i o realitě každodenního provozu diskutovali šéfové české železnice na konferenci v pražském paláci Žofín dne 21. listopadu 2017. Na programu byla dopravní politika státu, výstavba vysokorychlostních tratí a evropská legislativa. Velká pozornost byla tradičně věnována otevírání trhu v Evropské unii a v ČR.

Po dlouhé nemoci, ve věku 72 let, zemřel v noci ze soboty na neděli Miroslav Kapoun. V letech 1994 až 1995 byl necelý rok pověřeným předsedou Odborového sdružení železničářů. V roce 1996 byl Miroslav Kapoun zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD, svůj mandát pak obhájil v letech 1998 a 2002. Miroslav Kapoun zasedal v hospodářském výboru sněmovny pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, v letech 1998-2006 jako jeho místopředseda a na jaře 2006 krátce jako jeho předseda. V krajských volbách roku 2012 byl zvolen za ČSSD do zastupitelstva Olomouckého kraje, vloni už svůj mandát krajského zastupitele neobhajoval.

Poslední rozloučení s Miroslavem Kapounem se bude konat v pátek 1. 12. v 11 hodin v obřadní síni v Kojetíně.
Michael Mareš
 

Ve čtvrtek 23. listopadu jednal poprvé po VII. sjezdu OSŽ Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC v Praze na Bohemice. Ve dvojí roli, jako nový předseda OSŽ a zároveň ještě jako předseda PV řídil jednání Mgr. Martin Malý. Už jen jako host se účastnil Adolf Hradílek, který na sjezdu ukončil své dlouholeté působení jako tajemník PV a nahradí jej v této funkci Dušan Richter. V rámci kontroly plnění úkolů Adolf Hradílek informoval o výši a potřebě finančních prostředků na realizaci investičních záměrů u Hasičské záchranné služby. V dalším bodě se hovořilo o problematice vstupu zaměstnanců do STKR (speciální technologické komunikační rozhraní). Tady byl zmíněn problém v přístupu druhých osob na pracovišti, které nemají vlastní služební počítač a také otázka, jestli by bylo možné umožnit vstup z civilního prostředí. Členové PV se shodli na názoru inspektorky BOZP-Ú Bc. Dany Žákové, které sice nevadí elektronické školení zaměstnanců, ale předpis Bp-1 by se měl školit v přímém kontaktu se zaměstnanci, naživo.

Stoprocentní účast byla na listopadovém jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 21. listopadu, tedy prvním po konání VII. sjezdu OSŽ. Prvním hostem, kterého předseda RRS Kurt Mužík na jednání uvítal, byl nově zvolený předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Členy rady informoval o jednáních, která probíhají ve věci jízdních výhod zaměstnanců na železnici, tak i důchodců a rodinných příslušníků. Podle jeho slov se rýsuje dohoda, která by měla být přijatelná i při cestách držitelů těchto výhod tzv. komerčními vlaky a měla by mít dvouletou platnost. Kurt Mužík vyslovil přesvědčení, že spolupráce s Martinem Malým bude stále tak dobrá jako dosud a ten poděkoval za pozvání a slíbil, že se bude snažit podle svých možností jednání rady navštěvovat a že věří, že oboustranná komunikace bude i nadále tak dobrá.

První zasedání Ústředí OSŽ po sjezdu se uskutečnilo v Praze 22. listopadu za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna. Nové volební období oficiálně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a popřál v něm všem členům Ústředí OSŽ hodně zdaru. Blok věnovaný informacím ze zásadních jednání, který následoval po kontrole plnění usnesení z minulého období, otevřel předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Základní text kolektivní smlouvy máme dojednaný, domluveny jsou i komplexní ozdravné pobyty, nyní jsme ve fázi dolaďování osmi bodů, týkajících se odměňování,“ řekl Radek Nekola a dodal, že dále bude nutno řešit reakci ČD Cargo na tzv. retenční program Českých drah. Tento motivační program byl u ČD přijat proto, aby udržel pracovníky v nedostatkových profesích a přilákal na dráhu nové zaměstnance. Dozorčí rada ČD Cargo (která se konala téhož dne odpoledne) se bude podle jeho slov zabývat mimo jiné odlivem opravářů k Českým drahám, „Budeme se snažit dostat víc peněz do odměňování, aby pracovní turismus neparalyzoval opravárenství,“ poznamenal Radek Nekola. Dále uvedl, že se ČD Cargo potýká s nedostatkem vozů, neboť poptávka je velká. Hospodaření podniku je podle jeho slov dobré, podnikatelský plán za tři čtvrtletí roku 2017 je plněn a je předpoklad jeho plnění i do konce roku.

Nový jízdní řád začne platit v neděli 10. 12. 2017 a přinese 8925 vlaků pod hlavičkou národního dopravce ČD, oznámily ve středu 22. 11. 2017 České dráhy během speciální prezentace. Cestou z Prahy do Plzně měli novináři příležitost prohlédnout si Pendolino s novým interiérem (jednotka 005), které bude od 10. 12. 2017 součástí Západních expresů. Cestou z Plzně do Plané u Mariánských Lázní byl pak ve zvláštním vlaku, taženém lokomotivou Vectron v novém designu ČD, představen nejen Západní expres, ale také novinky jízdního řádu 2018. Cestou zpět z Plané u Mariánských Lázní do Plzně byli novináři seznámeni s regionálním jízdním řádem Plzeňského kraje 2018.

Zajímavý program je na tento víkend připraven pro děti v Galerii Harfa v pražských Vysočanech. Organizátoři akce, na které se společně s Galerií Harfa podílí i společnost ČD Cargo, a. s., jako partner, představí povolání strojvedoucí a průvodčí železnice. K vidění zde bude také model lokomotivy Brejlovec, model historické parní lokomotivy či výstava uniforem. Součástí akce budou rovněž workshopy pro děti, fotokoutek a přednášky. To vše proběhne ve dnech 25. a 26. listopadu 2017, od 13 do 18 hodin, v Galerii Harfa v rámci 12. dílu seriálu POVOLÁNÍ.

Právě přítomno: 409 hostů a žádný gestor