OBZOR ke stažení

Personální odbor Generálního ředitelství Českých drah vydal koncem února informaci pro držitele jízdních výhod o výměně In karet 1. generace za In karty s MAP strukturou. Z této informace vyplývá, že koncem května přestávají platit In karty (železniční průkazky, tzv. režijky), které na své zadní straně nemají tzv. MAP strukturu (QR kód – na snímku) a jejichž číslo má pouze deset číslic. (Podrobné informace o této problematice zveřejňuje ve svém čísle 5 i časopis Obzor). Co to znamená pro držitele jízdních výhod ČD, jakou má tato informace spojitost s prolongací železničních průkazek („režijek“) a jaké jsou další novinky v připravované prolongaci, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

Má výměna starých železničních průkazek (bez QR kódu) nějakou spojitost s chystanou prolongací železničních průkazek?
Zdánlivou spojitost to má pouze v tom, že výměna těchto „starých režijek“ se časově kryje s datem (31. 5. 2018), k němuž by měla být podle dosavadních předpokladů ukončena prolongace zaměstnaneckých průkazek. Ve skutečnosti jde ale o dvě zcela odlišné a na sobě nezávislé věci: ten, kdo ještě vlastní onu kartu 1. generace (bez QR kódu), měl by si ji do konce května vyměnit, protože po tomto datu přestane platit. K vlastní prolongaci pak bude vydán samostatný pokyn. Výměna průkazek bez QR kódu a prolongace jsou tak dvě odlišné věci.

Znamená to tedy, že vlastníci In karet 1. generace (bez QR kódu) budou muset k pokladním přepážkám dvakrát?
V zásadě ano, protože výměna „staré“ In karty za novou probíhá shodou okolností ve stejném období jako prolongace. Po dobu vyřízení „nové“ In karty bude mít žadatel k dispozici za poplatek 100 Kč duplikát, tzv. předběžnou In kartu, kterou se bude ve vlaku prokazovat do doby vystavení nové průkazky (s QR kódem).
Po vyhlášení nového prolongačního období bude muset uhradit prolongační poplatek, aby byla tato nová průkazka nadále platná. Podrobné pokyny k prolongaci budou personálním oddělením ČD včas sděleny tzv. „prolongačním rozkazem“.

Ví se již, jak bude řešena otázka tzv. komerčních vlaků, tj. vlaků, k nimž si dnes musí držitel železniční průkazky pořizovat evidenční lístky?
Pokud se nic nezmění, při prolongaci železniční průkazky sdělí žadatel o prolongaci u pokladní přepážky, zda bude chtít jezdit komerčními vlaky, či ne. Podle toho mu bude na jeho železniční průkazce načten příslušný údaj. Poplatek za komerční vlaky za něj v drtivé většině zaplatí firma (např. ČD, SŽDC), on sám pak zaplatí příslušnou částku za prolongaci.

V souvislosti s prolongací průkazek se objevují také dotazy na změnu, týkající se přepravy jízdních kol. Jaká je situace v této oblasti?
Vzhledem ke všeobecně stále rostoucí poptávce po přepravě jízdních kol a omezené kapacitě se České dráhy dostaly do situace, kdy dle jejich vyjádření již není možno poskytovat bezplatnou přepravu kol na železniční průkazku. Určitou výjimku – v souvislosti s dojížděním do a ze zaměstnání - bude tvořit přeprava jízdních kol zaměstnanců ČD, a. s., a SŽDC, s. o., pro niž se v tuto chvíli dolaďují podmínky. Ostatní držitelé budou za přepravu kol platit stejně jako ostatní „běžní“ cestující. Chápu, že je to nepříjemné, zejména pro železničáře - seniory, ale kapacity Českých drah pro přepravu jízdních kol jsou omezené a České dráhy argumentují tím, že přeprava kol zdarma by mohla být na úkor platících cestujících, kteří by se mnohdy do vlaku s kolem nedostali.

Otázka na závěr: změní se něco při cestách na Slovensko?
Prozatím nemám žádné informace o tom, že by se něco mělo měnit, platí stejné podmínky jako v roce 2017. Doporučuje se před první jízdou na Slovensko aktualizovat u osobní poklady svoji železniční průkazku, to je ostatně známá praxe. Pokud dojde ke změnám, budou držitelé jízdních výhod včas informováni.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský 

Právě přítomno: 352 hostů a žádný gestor