OBZOR ke stažení

V diskusi, která probíhala v rámci jednání Výboru OSŽ DKV ve čtvrtek 22. 2. 2018 v Praze, v sídle OSŽ (více v článku Oddělení provozu a údržby budí emoce! V žádném případě neuvažujeme o snížení o jedno jediné pracovní místo v dělnických profesích, slibuje Kupec), zasypali členové Výboru OSŽ DKV Miroslava Kupce, člena představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek, celou řadou otázek, směrem k budoucnosti provozu a oprav u Českých drah. Níže jsou některé z otázek členů Výboru OSŽ DKV a odpovědí Miroslava Kupce, které ve zmíněné diskusi zazněly. „Váš názor, pane Vomáčko, znám. Víte, že jsme si o tom povídali mockrát. Nemůžete mi vytknout, že nevím, co se děje na jednotlivých pracovištích. Sám dobře víte, kolikrát jsem byl na dílně v Kolíně,“ tak například reagoval Miroslav Kupec na dotaz Josefa Vomáčky z Kolína Co se ušetří, když půjdou opraváři z Kolína do Nymburka?: „Dvakrát! Jednou když jste se tam byl představit a podruhé, když jste to zavíral!“ odvětil Josef Vomáčka.
Tady jsou další z otázek a odpovědí:

Proč došlo k rozdělení oblastních center u provozu (Olomouc) a údržby (Brno), nebude to dělat problémy?
Nejedná se o žádné rozdělení! Budeme centrálně řídit provoz v celé síti bez ohledu na to, kde oblastní centrum bude; jiná kapitola je potom optimalizace pracovišť.

Která pracoviště v rámci nové struktury zůstanou?
Těch úvah je celá řada, o některých již víte. Samozřejmě, že máme představu, jak budeme postupně optimalizovat síť jednotlivých pracovišť pro údržbu a opravy tak, abychom se chovali co nejefektivněji. Tam, kde ty výkony jsou ojedinělé nebo malé, budeme pracoviště omezovat, popřípadě zavírat úplně. Ve chvíli, kdy to bude informace, která bude zveřejnitelná, popřípadě k projednání s našimi sociálními partnery, tak se to včas dozvíte. Ale obecně platí, že pracoviště, která dnes fungují buď sporadicky, nebo na jednu směnu, a ty výkony nepokryjí fixní náklady, a to je i příklad Kolína, musíme optimalizovat. Naopak ve chvíli, kdy to pracoviště určíme jako perspektivní, tak tam budeme investovat do technologií, do pracovních podmínek, prostě ho budeme efektivněji využívat.

Opravárenství ve stávající struktuře podle vás nefunguje. Když se to rozdělí, tak to se stejnými lidmi bude fungovat lépe?
Ale my už jsme to rozdělili! Tady není diskuse o tom, jestli to chceme nebo budeme rozdělovat, to je hotová věc. O tom nebudeme dále diskutovat, to je realita! Minimálně ve vedení odborů (na GŘ ČD) budou úplně jiní lidé, kteří tam doteď nebyli… Vybrali jsme na posty jednotlivých oblastních center ty nejlepší z těch nejlepších, a za tím si stojíme!

Ohodnocení lidí v dělnických profesích je mizerné, v tom vedení společnosti jaksi zaspalo. Kvůli mzdám už odcházejí lidé od Českých drah…
Jinými slovy říkáte, že chcete přidat peníze na mzdách. Kdybyste byl podnikatel, tak si na to musíte vydělat, ale my jsme na tom úplně stejně. Buď budeme dělat efektivněji a když pak budeme fungovat tak, jak máme, tak si vytvoříme zdroje pro lidi, kteří tady ve finále zbydou, a bude jich zřejmě méně.

Náhradní díly nejsou, na náhradní díly se čeká až tři měsíce. Abych dal opěrku na sedačku, tak musím koupit „čtyřsedák“ za 250 000 Kč! Takhle nemůžeme konkurovat dalším opravárenským podnikům!
Dokončíme centralizaci zásobovacích center, náhradní díly budou centralizované v České Třebové. Budeme zajišťovat distribuci do 24 hodin kdekoliv v České republice, tzn., že omezíme některé lokální sklady. Jiná kapitola je, jestli jich (myšleno náhradních dílů) máme nebo nemáme dostatek. Tady bych se musel zmínit o Škodovce, kde nám do dneška odmítají dávat některé náhradní díly, protože by nejraději dělali servis sami. Samozřejmě, skladba našeho vozového parku je tak široká, že je velmi složité a velmi nákladné náhradní díly zajistit a financovat. Věřte nám, že na tom pracujeme velmi intenzivně, hledáme s naším klíčovým dodavatelem, což je Škodovka, způsob, abychom měli dostatek náhradních dílů, nejlépe do výměnového systému. Ale to je bohužel běh na dlouhou trať. Snažíme se aspoň o to, aby se ta situace zásadně zlepšila. Nevyhneme se tomu, že budeme občas čekat na nějaký náhradní díl, ale musíme mít tu schopnost rozhodnout z centra o tom, co se zprovozní, kde je možná náhrada z hlediska náhradních vozidel, abychom nebyli penalizováni v případě, že tam ta jednotka nepojede.

Odloučení správkáren od provozu je podle mne hloupost. Já si myslím, že tu službu nám to ve finále zdraží.
Ten vývoj nemůžete zastavit, i kdybyste chtěli. Podívejte se po okolních státech, každá z těch zemí - ať je to ÖBB nebo DB - to řídí zvlášť, protože k tomu má prostě jasný racionální důvod - z hlediska nasazení vozidel, z hlediska nasazení provozního personálu, a i my to musíme řídit celosíťově.

Máte už připravenou systemizaci pracovních míst, protože nervozita mezi těmi lidmi je? Říkalo se to v září, máme únor a ti lidé stále nevědí, co bude…
V žádném případě neuvažujeme o snížení jednoho jediného pracovního místa, ale v rámci toho, co tady bylo řečeno, budeme asi pravděpodobně navrhovat relokaci lidí v rámci jednotlivých pracovišť - jedno pracoviště utlumíme a budeme se snažit ty lidí přesunout do jiného pracoviště. Nastavili jsme limity (pro dojíždění) do hodiny jako maximum.

Vždycky se tyhle reorganizace dělají pro nějakou úsporu. Máte už vyčíslenou tu úsporu?
Samozřejmě, že ta čísla máme. Nicméně vycházíme z řady předpokladů, a to jakým tempem se nám podaří některá pracoviště omezit nebo zastavit, protože jde i o úspory z hlediska nákladů na energie a na údržbu. Máme také vyčísleno, jak bychom chtěli zvýšit produktivitu. To znamená, kolik práce jsme v daném čase schopni udělat oproti tomu, jak to děláme dnes. Tedy pokud budeme ta pracoviště koncentrovat, pokud budeme například smysluplně investovat a ne tak, jak ten který vrchní přednosta svojí silou právě zalobboval bez nějaké koncepce. V minulosti jste viděli z různých materiálů různá čísla a my jsme velmi opatrní, abychom pouštěli další. Pro nás je základní, že pokud něco ušetříme, tak víme, že to budeme reinvestovat do opravárenství.

Kdo bude naším sociálním partnerem, když nebude vrchní přednosta? Těch šest pánů, co tady bylo jmenovaných?
V rámci reorganizace si i vy musíte přizpůsobit vlastní organizační strukturu v depech, abyste reagovali na to, že tady budou dva ředitelé, jeden v provozu, druhý v opravárenství, a budou tady i manažeři na oblastních centrech.

A na menších provozních jednotkách a pracovištích?
Tam bude vždycky určitě nějaký mistr, který bude s vámi komunikovat. Nicméně jeho nadřízeným bude nějaký šéf oblastního centra, takže musíte si tu vlastní strukturu upravit. Jestliže je dnes Jiří Běhounek partnerem pro DKV Praha, tak si nově budete muset organizační strukturu přizpůsobit tak, abyste byli partnerem tomu, kdo bude na druhé straně.

Když přijedu do Kolína, co mám těm lidem říct?
Řekněte jim, že ten Kupec, který tam dneska seděl, se furt drží stejné myšlenky, jaké se držel před třemi lety. Prostě je iracionální dál držet pracoviště v Kolíně v té podobě, v jaké je dneska. Chtěli byste, aby to zůstalo všechno tak, jak to teď, hlavně abyste se nemuseli hnout z místa na místo. Tak to prostě nefunguje, pochopte to konečně! A jestliže se má někdo přestěhovat z Kolína do Nymburka, tak ať si to rozmyslí, ale já si nemyslím, že je to tak fatální problém.
A k jakému termínu by se Kolín zavíral?
S velkou pravděpodobností ke změně grafikonu, to znamená v polovině prosince. Do té doby bude jednotlivě se všemi zaměstnanci individuálně jednáno. Ale my jsme neřekli, že tam dál nebudou nastupovat strojvedoucí, že tam dál nebudou mít zázemí, že se tam dál nebudou (strojvedoucí) střídat, ale může se stát, že (tam) tu opravárenskou bázi celou zrušíme, zastavíme. To je vývoj, který nezastavíme. Buď se přizpůsobíme a budeme konkurenceschopní v tom pravém slova smyslu, anebo tady jednou někdo zhasne, buď to budu já, nebo to bude pan Vomáčka, ale se založenýma rukama tady prostě sedět nebudeme.
Ale někteří chtějí dát výpověď už teď…
Já už jsem toho strašení zažil... Vy už jste mě takhle strašil před třemi lety! Já mám docela dobrou paměť.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 391 hostů a žádný gestor