OBZOR ke stažení

Jiří Závora je členem podnikového výboru ČD Cargo a místopředsedou ZV OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n. Je také členem rozšířeného vyjednávacího týmu OSŽ v letošním kolektivním vyjednávání mezi vedením ČD Cargo a odborovými složkami. V rozhovoru pro Obzor se zamýšlí nad současnou situací v podniku a možnostmi nápravy nedostatků.


Jako dispečer ČD Cargo (PJ Ostrava, PP Olomouc) vidíte velice dobře do provozních problémů podniku. Co nyní z Vašeho pohledu trápí podnik ČD Cargo nejvíce?
Zcela nepochybně je to nedostatek lokomotiv, vozů a také lidí. Pokud to rozvedu, lokomotivy na vozbu vlaků jsou z převážné části zastaralé (mnohé jsou více než 40 let staré) a z toho důvodu značně poruchové, nedostatek železničních vozů se projevuje zejména u vozů na přepravu dříví z důvodu stále trvající kůrovcové kalamity. Snad nejpalčivějším problémem je ale nedostatek pracovníků. Ten je způsoben relativně nízkými mzdami a také doslova vyčerpávajícím turnusem, neboť většina práce v ČD Cargo se odehrává v nočních hodinách a podle toho je nastaven i turnus.

Dá se s těmito nedostatky nějak účinně bojovat?
Vedení podniku samozřejmě o zmíněných problémech dobře ví a také činí kroky, které jsou k odstranění těchto nedostatků nutné. Zastaralé lokomotivy (v našem obvodě převážně řady 742 a 731) procházejí postupnou obnovou v závodě CZ LOKO, podařilo se nasmlouvat také opravce železničních vozů pro přepravu dříví. V tomto ohledu se tak situace sice pomalu, ale přece jen postupně mění k lepšímu. To se ale nedá říci o personálním obsazení podniku, zvláště přímo v provozu. Nejvíce chybí lidé v profesích posunovačů, ale i vozmistrů, či tranzitérů přípravářů. Přicházejí sice noví lidé, ale z deseti nakonec zůstanou tak dva, tři. Když zjistí, za jakých podmínek by měli pracovat (turnus, mzdové podmínky), jsou hledat práci jinam.

Z toho vyplývá, že nedostatek lidí u ČD Cargo se řeší přesčasovou prací. Je jí hodně?
Mnozí zaměstnanci již dosahují limitu, je to opravdu na hraně. Všem, kteří u ČD Cargo pracují, se sluší poděkovat za jejich nasazení, ten turnus opravdu není záviděníhodný – v našem obvodě je to jedna denní a dvě noční, ta druhá má nástup po dvaadvacáté hodině a trvá do deseti hodin dopoledne. Ze šestnácti směn v měsíci je tak 10 – 12 nočních. Všem zaměstnancům ČD Cargo proto patří velké poděkování za nelehkou práci. Kdo v takových podmínkách pracuje, zaslouží opravdu uznání.

Existuje z této poměrně složité situace nějaké východisko?
Jedinou cestou je zřejmě navýšení mezd a to nejméně o tolik, aby se nárůst vyrovnal ostatním podnikům, kde zvyšují mzdy o 10 procent a více. Pokud se toto nepodaří, nenastane obrat ani v nedostatku pracovníků u Carga. Přinejmenším by se měly podstatně zvýšit příplatky za práci v noci, jinak hrozí, že lidé budou dále odcházet. Ti, co dnes u ČD Cargo pracují, jsou opravdu „srdcaři“, spjatí s podnikem a železničáři tělem i duší. Ale je potřeba přilákat a zejména udržet nové zaměstnance a to bez vyšších mezd nepůjde.

Jako člen vyjednávacího týmu pro letošní kolektivní vyjednávání máte možnost změnu k lepšímu v tomto ohledu prosadit. Jaké jsou pro to šance?
Ve středu 31. října předložil zaměstnavatel návrh kolektivní smlouvy na rok 2019, odborové složky mají připraven protinávrh a budou určitě usilovat o citelném navýšení mezd. Je jasné, že podnik má své limity, ale záležitost mzdového nárůstu musí být prioritou. Tímto směrem by se tedy kolektivní vyjednávání mělo ubírat a zástupci OSŽ určitě budou usilovat o to, aby podnik byl přitažlivý nejen pro jeho současné zaměstnance, ale i pro ostatní.

Na závěr snad ještě otázka na průběh voleb do dozorčí rady ČD Cargo, kde budou i v následujícím volebním období zastupovat zájmy zaměstnanců členové OSŽ. Jak jste s výsledky voleb spokojen?
Na další volební období byli zvoleni Marta Urbancová a Radek Nekola, takže spokojenost je na místě. Oba jsou zkušení odboráři, znalí věci, a současně dokážou dobře argumentovat a prosazovat zájmy zaměstnanců. Pokud se týká volební účasti, v našem obvodě byla téměř 70%, s volební urnou jsme objížděli i odlehlá pracoviště. Mandát tedy zástupci OSŽ mají podpořený velkou většinou zaměstnanců ČD Cargo.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor