O prodloužení tratě ze Zubrnic do Lovečkovic, o Kozí dráze na Děčínsku, ale také o spolupráci s Klubem českých turistů při obnově tradice turistických pochodů po zrušené trati z Velkého Března do Úštěku, o tom všem jsme si povídali s Petrem Tomanem, správcem mostů u Správy železnic a členem výboru Zubrnické museální železnice

Na diskusních fórech o železnici se množí informace o tom, že má spolek Zubrnická museální železnice zájem na likvidaci Kozí dráhy (trať Děčín - Oldřichov u Duchcova). Co na to říkáte?
Tyto informace a fámy šíří lidé, kteří vůbec nic nevědí o chodu a pozadí Zubrnické museální železnice (ZMŽ). Veškeré aktivity, týkající se prodloužení tratě do Lovečkovic, jsou totiž realizovány výhradně na základě veřejné sbírky, finančních příspěvků od lidí, kteří nám fandí. Nevidím důvod, proč by na Kozí dráze nemohla vzniknout podobná občanská iniciativa – spolek, který by si založil transparentní účet, na nějž by sbíral peníze na znovuzprovoznění tratě. Členové ZMŽ také deset let bojovali o privatizaci dráhy a dodnes pracují na jejím uvedení do normového stavu. A stejným způsobem by se to dalo řešit i na Kozí dráze.
Jinak fámy typu, že čekáme na to, až bude Kozí dráha zrušena a vyzískaný materiál se přenese do Zubrnic, se nezakládají na pravdě a ani to nepřipadá v úvahu. Materiál získáváme formou kampaně a od drobných sponzorů ze zrušených vleček a staveb. Navíc železniční svršek, který v Zubrnicích máme, na Kozí dráze není, takže i kdyby se Kozí dráha zítra zrušila, tak z toho nemůžeme nic použít.

Také se nedají přehlédnout nové aktivity vašeho spolku, s nimiž je spojený i zvýšený zájem o členství v ZMŽ…
Ano, teď máme již 47 členů a další zájemci se hlásí. Aby se ale mohli stát členy spolku, jsou první rok vedeni jako příznivci. Členy se stávají až po roce činnosti pro spolek. Výrazně ale vzrostl zájem u mládeže - jde o první přínos znovuobnovené spolupráce s odbornou školou v Děčíně. Když jsem třeba před rokem chtěl na trati něco opravovat, tak jsme museli počkat, až se sejdou minimálně tři lidi. Dneska díky Facebooku a dalším aplikacím, jako jsou třeba WhatsApp, stačí zveřejnit výzvu a přijde jich i několikanásobek.

Kolikrát ročně organizujete brigády?
Co se týče velkých brigád, tak ty od září 2018 pořádáme pravidelně každou první neděli v měsíci, aby si na to lidé zvykli, aby měli na paměti, že se blíží konec měsíce a bude první víkend, kdy pojedou do Zubrnic na brigádu. Na první brigády chodilo osm až dvanáct lidí, z toho většina byli noví členové spolku, kterým se líbí naše činnost a chodí pravidelně, a k nim se postupně přidali další a další lidé. Například na brigádu 2. 2. 2020 přišlo 49 lidí...

...Což je víc lidí, než kolik má spolek ZMŽ členů.
Ano, dorazili lidé doslova z celé republiky, ze Svitav, z Prahy, z Chomutova, dvěma klukům z Moravy jsme poskytli ubytování. Místa veřejných brigád postupně měníme, aby jejich náplní nebylo pouze vyřezávání křovin a náletových dřevin. Takže jedna z brigád byla na Úštěku, další v Lovečkovicích. Teď naposledy byla brigáda v Levíně, kde chceme upravit nádraží k 45. výročí natáčení filmu Páni kluci, abychom se za něj nemuseli stydět, byť budova nádraží už je v soukromém vlastnictví. Prostě, aby nádraží a jeho okolí vypadaly hezky. A také ve spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) obnovujeme tradici turistických pochodů po naší zrušené trati. Letos na první jarní den, v sobotu 21. března 2020, organizuje KČT ve spolupráci se ZMŽ pochod po zrušené trati z Velkého Března do Úštěku. Sraz bude v 9 hodin v Úštěku na horním nádraží. Odtud se půjde pěšky přes kontrolní stanoviště a zajímavosti naší dráhy, tedy přes Levín do Lovečkovic, z Lovečkovic okolo našeho minimuzea do Zubrnic, a ze Zubrnic zajistíme kyvadlovou dopravu do Velkého Března na vlak a autobusy. Tímto všechny zveme. Půjde o zahájení turistické sezony Ústeckého kraje a chtěli bychom, aby byla účast vysoká a aby se z toho stala tradice.

Takže letos se, tuším, půjde po dlouhé době poprvé?
V minulosti proběhlo několik pochodů, ale kvůli dlouhému jednání ohledně privatizace dráhy nebyly síly pokračovat v jejich organizování. Takže od roku 2005 to bude letos poprvé. Dohodli jsme se s Klubem českých turistů, že to bude pod hlavičkou KČT a tím pádem to nebude pro náš Spolek tak organizačně náročné. Propagaci zajistí KČT, ale tuto akci budeme samozřejmě propagovat i my. Nabízíme reklamní předměty spojené s tímto pochodem a našim cílem je ukázat veřejnosti naši expozici v Zubrnicích i pokračování prací na prodloužení tratě do Lovečkovic.

Michael Mareš

Rozhovor s Petrem Tomanem vyšel 2. 3. 2020 v Obzoru č. 5/2020

Právě přítomno: 312 hostů a žádný gestor