OBZOR ke stažení

Na jednu stranu chce Správa železnic na nádražích omezit pivnice, bary, které přitahují nepřizpůsobivé osoby, na druhou stranu jsou ale v železničních stanicích pracovníci bezpečnostních agentur, kteří by měli nepřizpůsobivé osoby vykázat. Přesto kiosky a restaurace z nádraží ke škodě slušných cestujících mizí. Proč? zeptali jsme se Bc. JIŘÍHO SVOBODY, MBA, generálního ředitele Správy železnic.

Jaký je váš názor? Mimochodem, na kolika nádražích slouží pracovníci bezpečnostních agentur?
Správa železnic nemá za cíl omezovat služby pro cestující, ani život ve stanicích, naopak má zájem o dlouhodobé a bezproblémové obchodní partnery. Možnost občerstvení na nádražích je žádoucí a je podporována i ministerstvem dopravy. Provozovatelé restaurací či jiných stravovacích zařízení podnikají na vlastní riziko, a pokud prostory nádraží opouštějí, je to ve většině případů z důvodu neziskovosti provozovny, což se bohužel po době nouzového stavu způsobené pandemií COVID-19 může prohlubovat. Bezpečnostní ostraha funguje ve 134 stanicích, z toho je fyzická ostraha v 84 lokalitách a mobilní patrola v 50 lokalitách.

Znělky na nádražích mají být údajně sjednocovány, přitom znělky s lidovou písní vážící se k tomu kterému danému místu, byly mezi cestujícími hodně oblíbené. Proč jste k této změně sáhli?
Správa železnic již v průběhu minulého roku deklarovala, že chce v rámci rozsáhlé aktualizace naší interní směrnice, která řeší poskytování informací cestujícím na nádražích, zásadním způsobem zredukovat akustické informace. S tím souvisí i sjednocení počáteční znělky v rámci celé sítě Správy železnic při dodržení stanovených legislativních povinností. Cílem je zkrácení a zjednodušení tak, aby cestujícím byly poskytovány informace včas a pouze ty důležité, které cestující potřebuje vědět. Zejména ve velkých uzlech je to v současné době v přepravních špičkách nepřetržitá smršť znělek a hlášení, ve které zanikají podstatné informace. Kromě zkrácení a zjednodušení akustických informací je naší snahou rozšířit pro cestující informace vizuální, viz například Praha hl. n. v podchodech.

Dobré jméno dráze nedělá pronajímání nájemních jednotek ve výpravních budovách za účelem zřizování ubytoven pro bezdomovce a ponechání nevyužitých výpravních budov bezdomovcům. Proč nejsou výpravní budovy zájemcům nabídnuty k odprodeji za přiměřenou cenu?
Při nakládání s nepotřebnými nemovitostmi ve správě Správy železnic se řídíme dokumentem ministerstva dopravy „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Je pro nás závazný. Oslovení organizačních složek státu a obcí je v procesu umožněno a v případě veřejného zájmu i za zvýhodněných podmínek. Je třeba zdůraznit, že se při pozbývání nepotřebných nemovitých věcí řídíme ustanoveními zákona, kde je přesně dané, jak musíme z pozice státní organizace postupovat.
V případě, že jde o stavební objekt, který pozbyl svoji ekonomickou využitelnost pro potřeby železniční dopravy, můžeme přistoupit k následujícím krokům. S ohledem na rozsáhlejší právní formulace je uvádím ve zkrácené formě:

1.Nabídka organizačním složkám státu, jiným státním organizacím a státním podnikům k převzetí majetku do jejich příslušnosti či práva hospodařit.
2.Nabídka majetku zpravidla k přímému prodeji, případně k bezúplatnému převodu vlastnického práva územním samosprávným celkům – podléhá souhlasu vlády ČR. Bezúplatně lze převést předmětný majetek pouze ve veřejném zájmu, za který bude uvažována činnost bez očekávání zisku – podléhá souhlasu vlády ČR.
3.Nabídka majetku k prodeji právnickým a fyzickým osobám formou veřejné soutěže - podléhá souhlasu vlády ČR.
4.Nabídka majetku k bezúplatnému převodu vlastnického práva územním samosprávným celkům – podléhá souhlasu vlády ČR.
5.Demolice nemovitosti.
Pokud se týká ubytoven nebo hostelů, z koncepce MD ČR vychází doporučení zřizovat tyto prostory v lokalitách kategorií A a B, tedy v největších železničních stanicích. Komerční služby tvoří nástavbu ekonomického systému železničních stanic. Naším cílem a zájmem je zlepšovat prostředí pro cestující a nabídnout takové služby, které jim zpříjemní pobyt v železničních stanicích.

Michael Mareš

Otázky pro rozhovor s generálním ředitelem Správy železnic byly inspirovány příspěvky od dopisovatelů.
Rozhovor s Bc. Jiřím Svobodou, MBA, vyjde v úterý 7. 7. 2020 v Obzoru č. 14
 

Právě přítomno: 261 hostů a žádný gestor