OBZOR ke stažení

O zasedání Výkonného výboru ETF a pořádání evropské konference „Příprava ETF na globální změny v dopravě“, o situaci na Ukrajině, kde má ETF dvě pobočky, jsme hovořili s vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, členku výkonného výboru Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) a vice-prezidentkou Železniční sekce ETF PhDr. Helenou Svobodovou

V listopadu loňského roku se v Praze konala Konference zemí střední a východní Evropy, jejímiž pořadateli byly ETF a OSŽ. Nyní Praha hostila zasedání Výkonného výboru ETF. Vypadá to, že Praha se stává místem konání významných mezinárodních akcí, bude tento trend pokračovat?
Zasedání Výkonného výboru a pořádání evropské konference „Příprava ETF na globální změny v dopravě“ se mělo původně konat již v listopadu 2020. Bohužel kvůli epidemii covidu jsme museli akci přeložit na pozdější termín. Listopadová konference se konala v rámci Evropského roku železnic. Její spolupořadatelství jsme ETF potvrdili teprve před letními prázdninami, kdy se v Evropě zlepšila epidemiologická situace a začalo se s plošným očkováním. Pražská konference byla vlastně první mezinárodní akcí po dvou letech covidu, takže na ni všichni velmi rádi vzpomínají. Pořádání mezinárodní akce je organizačně velmi náročná záležitost, protože se musí zajistit vše: prostory, techniku, simultánní tlumočníky, ubytování a stravu pro účastníky… Takže na nějakou dobu předáme pořadatelskou štafetu jiným zemím.

Můžete nám prosím, krátce představit Výkonný výbor?
Výkonný výbor je nejvyšším orgánem ETF v období mezi kongresy, které se konají jednou za pět let. Poslední kongres se konal v roce 2017 v Barceloně, nyní se připravujeme na květnový kongres v Budapešti. Výkonný výbor je obdoba našeho Ústředí OSŽ. Zasedání se však konají pouze dvakrát ročně, většinou v Bruselu, v sídle ETF. Pouze ve výjimečných případech se zasedání koná v jiných zemích. Výkonný výbor má 62 členů, v čele stojí prezident ETF, dále ho tvoří prezidenti všech 7 dopravních sekcí, zástupci mládeže, žen, generální tajemnice ETF, generální tajemník ITF (Mezinárodní federace pracovníků v dopravě) a pak 39 řádných členů zvolených v regionálních skupinách. Pro náš region: Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika jsou ve výboru 3 místa. Takže já zastupuji Česko i Slovensko, respektive všechny odborové organizace, které jsou členy ETF. Kromě OSŽ a OZŽ (Odborové združenie železničiarov) jsou v ETF také Odborový svaz dopravy a Odborový svaz námořníků).

Jakými otázkami se Výkonný výbor na svém pražském jednání zabýval?
Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání před 6. kongresem ETF, většina bodů se týkala administrativy spojené s kongresem stejně obdobně jako na předsjezdových jednáních Ústředí OSŽ. Projednával se návrh volebního řádu, návrh složení mandátové komise, byly předloženy návrhy usnesení, které již byly zaslány členskými svazy na sekretariát ETF. Byla předložena zpráva o činnosti jednotlivých sekcí, plán práce na příští volební období, zpráva o hospodaření atd.
Samozřejmě se hovořilo o situaci na Ukrajině, kde má ETF dvě pobočky: Odborový svaz železničářů a dopravních stavbařů Ukrajiny a Odborový svaz pracovníků v námořní dopravě Ukrajiny. Diskutovalo se o způsobu, jak nejlépe zajistit humanitární pomoc našim kolegům na Ukrajině. Výkonný výbor schválil založení Fondu solidarity na pomoc Ukrajině, kam ETF vložilo 50 000 EUR z rezervního fondu a ITF poskytlo ze svých prostředků 70 000 EUR. Ústředí OSŽ schválilo pomoc Ukrajině prostřednictvím ETF ve výši 2000 EUR. Byli jsme jedni z prvních dárců, za což nám prezident ETF veřejně poděkoval.

Součástí jednání Výkonného výboru byla i konference „Příprava ETF na globální změny v dopravě“. O čem se jednalo?
Jedná se o sérii tří seminářů věnovaných iniciativě „Jedna cesta – jeden pás neboli nová Hedvábná stezka“, které pro ETF připravili odborníci ze Středoevropského institutu asijských studií. Diskutovali jsme o vlivu čínských investic na Evropu. Málokdo si totiž uvědomuje, riziko financování dopravních staveb a infrastruktury v EU nebo v kandidátských zemích Čínou. Pokud některá země jako například Srbsko nemůže splácet půjčku, stává se Čína majitelem této stavby.
První seminář se uskutečnil v listopadu 2021 v Kodani, druhý nyní v Praze a závěrečný seminář se bude konat v listopadu 2022 ve Vídni. Formát je vždy stejný, seminář navazuje na jednání Výkonného výboru. Projekt je financovaný z prostředků Evropské unie.

Byl kromě jednání čas i na nějaký doprovodný program pro zahraniční hosty?
Na exkurze čas nebyl, ale Představenstvo OSŽ uspořádalo pro zahraniční hosty slavnostní večeři v prostorách Klášterní restaurace na Strahově, kam jsme od hotelu Olšanka dojeli historickou tramvají, takže hosté měli alespoň možnost vidět centrum Prahy. Využili jsme toho, že se zasedání ETF konalo hned po VIII. sjezdu OSŽ, takže jsme večeři se zahraničními hosty pojali zároveň jako setkání nově zvoleného vedení OSŽ se zástupci zaměstnavatelů a ostatními partnery.

Hovořila jste o blížícím se kongresu ETF v Budapešti. Bude se OSŽ také účastnit?
Ano, samozřejmě, OSŽ má právo nominovat tři delegáty. Počet delegátů se odvíjí od počtu deklarovaných členů daného odborového svazu čili dle výše odvedených členských příspěvků. OSŽ se v rámci Železniční sekce řadí mezi středně velké svazy. Kongres se uskuteční ve dnech 24. – 28. května 2022 v budapešťském Kongresovém centru. Kongres bude mít hybridní formu, jelikož všichni delegáti nemohou přijet osobně, hranice Evropské unie zatím nebyly pro občany třetích zemí otevřeny. OSŽ se zúčastní osobně, tříčlennou delegaci povede předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Budete znovu kandidovat do Výkonného výboru?
Kolegové z Odborového svazu dopravy a Odborového svazu námořníků a stejně tak slovenští kolegové moji kandidaturu podpořili a rovněž Představenstvo OSŽ vyslovilo souhlas s mojí kandidaturou do Výkonného výboru ETF. Budu se snažit nezklamat důvěru a pokračovat v dosavadní práci v evropských a mezinárodních strukturách.

-red-

Rozhovor s PhDr. Helenou Svobodovou vyšel v pondělí 2. 5. 2022 v Obzoru č. 9

Právě přítomno: 423 hostů a žádný gestor