„Od července tiskneme také časopis Obzor – ten vychází dvakrát do měsíce v nákladu 5 400 výtisků.“

Začátkem měsíce července byl zahájen tisk časopisu Obzor v tiskárně Českých drah v Olomouci. Jaká je ve stručnosti historie této tiskárny?

Tiskárna Českých drah v Olomouci má více než stoletou tradici. Její začátky je možné vystopovat již v roce 1896, kdy byla v rámci tehdejších rakouských státních drah uvedena do provozu tiskárna, která se nacházela v budově tehdejšího státního ředitelství drah. V současné době je tato budova sídlem Odúčtovny přepravních tržeb (OPT) ČD Cargo. Po vzniku republiky byla v roce 1926 postavena nová budova ředitelství státních drah v Olomouci, která těsně sousedí s OPT a do této nové budovy byla tiskárna přestěhována. Tiskárna byla umístěna v suterénních prostorách budovy a dráhy ji zde provozovaly až do roku 2017. 

A co následovalo potom?

Poté co budovu na Nerudově ulici v rámci převodu majetku z Českých drah převzala Správa železnic, se tiskárna ČD ocitla v nájmu. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám, které neumožňovaly další rozvoj a investice do tiskárny, bylo rozhodnuto o jejím přestěhování do nově zrekonstruované budovy, která se nachází v blízkosti areálu hlavního nádraží v Olomouci. Tiskárnu najdete hned u východu z nového podchodu nedaleko bývalé motorové remízy (tč. součást Železničního muzea Českých drah), v olomoucké čtvrti Hodolany. Díky tomu, že tiskárna nyní sídlí v moderních prostorách na dobře dostupném místě a pořídili jsme nové polygrafické stroje a technologie, se nám velmi rozšířily a zefektivnily výrobní možnosti, které nyní pokrývají prakticky celé spektrum potřeb polygrafické a reklamní výroby Českých drah.

Čím vším se tiskárna ČD v současné době zabývá?

Olomoucká tiskárna Českých drah zajišťuje nejen tisk všech potřebných tis-kopisů, nezbytných v provozu ČD a firem spojených se železnicí, zabývá se i tiskem novin, letáků, časopisů, či knih, ale například i polepy vlaků, nádražních budov a nástupišť.  Tiskneme nejen pro České dráhy, ale v rámci kapacity rovněž pro jiné společnosti, např. obce, kraje, státní instituce, ale i pro sou-kromé zákazníky a reklamní agentury. Mezi naše produkty patří mimo jiné také billboardy a bannery – největší, jaký jsme zatím vyrobili, je reklamní banner na internetovou firmu, měří 16x28 metrů a je umístěn na budově hotelu Avion v Olomouci. Za zmínku stojí i výzdoba podchodu v železniční stanici Štěpánov, kde je použito v naší tiskárně vyrobených a zvětšených historických fotografií této stanice a jejích plánů, které pokryly jednu celou stranu podchodu.

Jaký podíl zaujímá ve vašem portfoliu mateřský podnik České dráhy?

Je to více než dvě třetiny, necelých sedm-desát procent. Patří sem především tisk nejrůznějších provozních tiskopisů, reklamních a informačních letáků a hlavně tisk periodik. Tiskneme např. časopis Železničář s 10,5 tisíci výtisků za měsíc a také časopis pro děti s názvem Můj vláček, který letos prošel velkým redesignem, zaměřil na širší cílovou skupinu dětí ve věku od 5 do 12 let a v jeho obsahu najdete vystřihovánky, na jaké jsme byli zvyklí z legendárního časopisu ABC. Můj vláček vychází jednou za měsíc v nákladu 18 000 výtisků. Od července tiskneme nově také časopis Obzor.
Ten vychází dvakrát do měsíce v nákladu 5 400 výtisků.

Co je v tisku v současné době?

Kromě již výše uvedeného máme již rozjetý tisk stolních kalendářů OSŽ, které tiskneme už několik let za sebou. Aktuální kalendář má motto modelové železnice. Fotografie a samozřejmě i samotné modely jsou velice zdařilé, někdy se člověk zdráhá uvěřit, že se jedná o model a ne o skutečný vůz nebo lokomotivu.

Co vám jako vedoucímu dělá v sou-časné době největší starosti?

Kromě zvyšujících se cen materiálů je to hlavně jeho omezená dostupnost. Některé materiály zmizely z trhu úplně. Jak jsme byli z dřívějška zvyklí, že jsme pro zákazníka byli schopni sehnat požadovaný materiál do dvou dnů až do týdne, tak to už dnes neplatí a běžně se čeká na potvrzení dodávky měsíc i půl roku. Nyní se situace už trochu zlepšuje, ale i tak je stále větší potřeba skladovat materiál, a pokud je, tak jej kupovat do zásoby. Zvyšují se i ceny za energie a očekáváme i velký tlak na nárůst mezd. Ale to jsou problémy, s nimiž se v současné době potýkají snad všechny firmy, nejen tiskařské. Pokud chceme být úspěšní, musíme se tomu přizpůsobit, jiná cesta není.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor