Spolupráce s odborovými organizacemi, Sociální oblast (včetně BOZP)a zaměstnanecké výhody, Zaměstnanost a mzdová politika, Pracovní doba (překážky v práci), Všeobecná ustanovení a Platnost PKS ČD na rok 2015, šest kapitol Podnikové kolektivní smlouvy ČD (respektive témat), které byly na programu předposledního školení ke Kolektivní smlouvě ČD na rok 2015 v pátek 30. ledna v Pardubicích.

Za předsednickým stolem tentokrát usedl kompletní vyjednávací tým za OSŽ - konkrétně předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun, tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb (ten školení moderoval), tajemnice PV OSŽ ČD Věra Nečasová (v sále seděla i předsedkyně ZO OSŽ žst. Česká Třebová Jana Štanclová, která do vyjednávacího týmu rovněž patřila) a také předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Zhruba hodinu a půl hovořil Vladislav Vokoun o nejdůležitějších pasážích PKS ČD na rok 2015 včetně novinek. Mluvil především o výše uvedených tématech, kterým byla věnována úvodní část školení. Prvním obsáhlejším tématem byla sociální oblast.„To je kapitola,kde je po mzdách nejvíce peněz,“ řekl Vladislav Vokoun(jenom v rámci akcí na BOZP jde celkem o 32 milionů korun, z této částky bylo 25 milionů centralizováno a o jejich rozdělení rozhodovala společná pracovní skupina složená ze zástupců smluvních stran, tedy mimo jiné i zástupců 10 odborových centrál včetně OSŽ).„Požadavků přitom letos bylo za více než 54 milionů, takže na všechny se nedostalo,ale vaše požadavky bereme v potaz.Pokud to jen trochu půjde, budeme prosazovat jejich realizaci.“

V další části pak Vladislav Vokoun mluvil o:

- předpisech ČD Ok 10, Ok 12, Ok 9 (že jsou součástí KS znamená, že případné změnytěchto předpisů musí být provedeny po projednání s odborovými organizacemi a při respektování všech dohod k této problematice dříve uzavřených),

- penzijním a životním pojištění (stále je možné převést peníze ze životního na penzijní připojištění, stačí to oznámit zaměstnavateli),

- a odstupném (z odstupného dohodnutého v KS se ze zákona neplatí zdravotní a sociální pojištění).

Mluvilo se také o přílohách k PKS (tedy na téma pracovní doba, pracovní pohotovost, rozvržení pracovní doby…), mimo jiné i o prodloužení doby o 10 minut, za které se poskytuje 50 % průměrné mzdy při dělené směně. „To je jediná zásadnější změna v této kapitole,“ zdůraznil Vladislav Vokoun s tím, že v pracovní době se s ohledem na platnou legislativu a podmínky železničního provozu nedá v současné době mnoho měnit.

Dále byla řeč o tzv. Svátkovém právu (v roce 2015 bude 10 svátků v pracovních dnech; v roce 2014 to bylo devět svátků), či o řádu pro odměňování zaměstnanců. V této souvislosti byla mimo jiné řeč i o výkonových odměnách (objem mzdových prostředků pro výplatu výkonových odměn se zvyšuje o 0,8 %, respektive o 1,5 % u zaměstnanců pracujících ve vyjmenovaných zaměstnáních), respektive o mzdovém nárůstu vyplývajícím z PKS – nárůst mezd o 2,9 % plus jednorázový doplatek 1000 Kč splatný ve výplatním termínu za měsíc prosinec. „Mzdový nárůst byl dojednán tak, aby se nestal záminkou k propouštění,“ ujistil Vokoun.

V závěru první části školení došlo i na staré evergreeny, jako je příloha Řádu pro odměňování zaměstnanců, respektive odměny za zabránění úniku tržeb a kontrolu elektronicky nesených dat o jízdních dokladech, která až na výjimky nedoznala nakonec žádné podstatné změny, přestože byla předmětem značných dohadů.

Na téma „co nás čeká a co nás nemine v roce 2015“ vystoupil poté předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. „Rok 2015 nebude rozhodně snadný. Už jen proto, že nový ministr dopravy Ťok hodlá urychlit vypsání výběrových řízení na pěti tratích, ačkoliv předchozí ministr to pozastavil do doby vyřešení vzájemného uznávání jízdních dokladů,“ uvedl Jaroslav Pejša s tím, že tak hrozí, že republiku zaplaví rekonstruované staré ojetiny. „Stane se z nás šrotiště Evropy,“ varoval. Dalším tématem, o kterém předseda OSŽ mluvil, byl převod budov od Českých drah k SŽDC. „Převod budov je jistý, vláda ho schválila, ale pravdou je, že se čeká na vyjádření z Bruselu,“ dodal.

Předseda OSŽ také mluvil o projektu s názvem iPodpora - „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR a také ASO (Asociace samostatných odborů), do kterého se zapojilo i OSŽ. „Není to konkurenční web pro naše stránky www.osz.org, tento nový portál (www.odbory.info) by měl především pomáhat, ale hlavně poskytovat komplexní přehled o dění v odborech, a to nejen v OSŽ,“ uvedl.

Řeč byla i o čtrnáctideníku Obzor, který by měl být i nadále zachován jako hlavní informační periodikum OSŽ. „Vzhledem k tomu, že se na železnici stále něco děje, spustili jsme nové webové stránky – takže aktuality hledejte především tam. Obzor jako čtrnáctideník chceme vydávat i nadále, byť už není mnoho odborových svazů, které by měly vlastní časopis,“ uvedl předseda OSŽ s tím, že předplatné je možné zaplatit z Fondu kulturních a sociálních potřeb nebo Sociálního fondu. A mluvilo se také o chystaných oslavách 25 let OSŽ a o nové rubrice v Obzoru, která chronologicky připomíná dění před 25 lety. „Doufám, že ti, co přijdou po nás, si zase přečtou, co my děláme dnes a že tady OSŽ bude i za dalších pětadvacet let.“

V další části pak vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř hovořil o změnách interních předpisů - Řádu právní pomoci OSŽ, Podpůrném fondu OSŽ, Desateru člena OSŽ při mimořádných událostech, a o pojištění odpovědnosti; Bc. Alena Jeníková (ESO OSŽ) o jízdních výhodách a Věra Nečasová o Sociálním fondu a zásadách hospodaření se SF. V závěrečné diskusi se nejvíce dotazů týkalo převodu finančních prostředků ze životního na penzijní připojištění a penzijního připojištění obecně.

Michael Mareš

Právě přítomno: 240 hostů a žádný gestor