OBZOR ke stažení

Jednání obou Podnikových výborů (PV) se bude konat na Slovensku ve Štrbě 19. až 20. listopadu, informoval členy na jednání Podnikového výboru 22. 10. 2015 v Praze jeho předseda Mgr. Martin Malý. Hostem jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a v další části pak i zástupci hospodářského vedení SŽDC - Ing. Pavel Koucký, Ing. Hana Kohoutová, JUDr. Lenka Vlásková a Bc. Jitka Dolejšová.

Po nezbytné kontrole plnění úkolů dostal slovo předseda svazu Jaroslav Pejša. Informoval o jednáních, která v současné době probíhají, o posledním jednání Ústředí OSŽ 20. 10. a o opatření Českých drah, které má omezit jízdní výhody držitelů režijních jízdenek v některých vlacích na trati Praha – Olomouc – Ostrava. Předseda OSŽ v této věci sdělil, že proti tomuto připravovanému opatření, které Představenstvo Českých drah zamýšlelo zavést bez projednání se sociálními partnery, protestují odborové centrály na železnici, které byly svolány ke společnému jednání. „Do roku 2017 je podepsána dohoda o neměnnosti při užívání jízdních výhod a do konce tohoto roku (2017), kdy končí tato dohoda, odmítáme o jakékoli změně vyjednávat,“ upozornil předseda OSŽ. Diskuse s předsedou OSŽ se pak týkala poskytnutí 80% slevy za použití dopravní cesty při přepravě jednotlivých vozových zásilek i často frekventovaného tématu - očekávaného převodu (prodeji) majetku z Českých drah na SŽDC.

Další část jednání zahájil předseda PV Martin Malý přivítáním zástupců hospodářského vedení SŽDC. Ing. Koucký, ředitel personálního odboru GŘ SŽDC, nejprve omluvil generálního ředitele SŽDC, který byl na pracovní cestě, a informoval o některých personálních změnách na Generálním ředitelství SŽDC. „Zahájili jsme kolektivní vyjednávání a máme tak možnost setkávat se s našimi odborovými partnery i při jednáních o podobě PKS 2016,“ řekl Ing. Koucký a v bloku informací pak hovořil o vydání metodického pokynu k uzávěrce mzdy za měsíc září, který má „dokončit aktualizaci v minulosti sjednaných míst výkonu práce a míst pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad, které dnes již neodpovídají aktuální organizační struktuře“. Dále zdůraznil, že SŽDC musí počítat s převodem části zaměstnanců ČD, a. s., k SŽDC od 4. 1. 2016 a zmínil i problematiku přechodu práv a povinností z podnikové kolektivní smlouvy a proběhlá jednání v této věci. K přijímání nových zaměstnanců Ing. Koucký sdělil, že dosud bylo přijato 387 zaměstnanců (limit 469). Tajemník PV Adolf Hradílek upozornil, že začínají chybět i školení zaměstnanci pro traťové hospodářství a dotázal se, zda SŽDC uvažuje o vlastním učňovském školství a otevření některých tříd se specializací na obory potřebné pro infrastrukturu, obdobně, jako České dráhy chtějí zavést obory pro výuku stewardů. Ing. Koucký konstatoval, že zaměstnavatel si je vědom potřeby přijímat mladé zaměstnance a podal podrobnou informací nejen o realizaci kurzů pro mistry tratí, ale také o dalších záměrech SŽDC, mimo jiné i o zahájení projektu pro návěstní techniky. V diskusi pak tajemník PV Petr Štěpánek upozornil na nespokojenost některých zaměstnanců jednoho pracoviště, kteří vykonávají práci v režimu „letmo“ a stěžují si na osmihodinové směny - že jsou častěji v práci na nočních směnách a že mají málo volna o sobotách a nedělích. K tomu se vyjádřila kromě Ing. Kouckého také Ing. Kohoutová. Rušná diskuse byla uzavřena s tím, že problém zaměstnanců na konkrétním pracovišti bude řešen s účastí a ve spolupráci se zástupci GŘ přímo na místě. Na závěr jednání pozval předseda PV zástupce hospodářského vedení na jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC 12. až 13. listopadu na Seči a také na společné jednání Podnikových výborů na Slovensku.


Miroslav Gloss

 


 

Právě přítomno: 184 hostů a žádný gestor