Předseda představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek zavítal v pondělí 26. října 2015 do italského Milána spolu se špičkami železniční dopravy z celé Evropské unie. Šéf Italských drah (FS) Michele Elia pořádal u příležitosti světové výstavy EXPO 2015 kulatý stůl k aktuálním otázkám současného stavu a dalších kroků při schvalování a implementaci 4. železničního balíčku EU. Ten přinese novinky v oblasti schvalování nových železničních vozidel, vydávání bezpečnostních certifikátů a novou působnost Evropské železniční agentury (ERA) – tzv. technický pilíř, organizačního uspořádání národních železničních podniků a závazků veřejné služby (tzv. politický pilíř).

Na akci přijeli nejvyšší představitelé evropské dopravy a železnice z Evropské komise (EK) i z Evropského parlamentu (EP) – Violeta Bulc, evropská komisařka pro dopravu, Michael Cramer, šéf dopravního výboru EP, Francois Bausch, lucemburský ministr udržitelného rozvoje a infrastruktury (předsedající Radě ministrů dopravy EU), Graziano Delrio, italský ministr infrastruktury a dopravy, Michele Elia, předseda představenstva Italských drah (FS), Libor Lochman, výkonný ředitel CER a mnoho dalších.
Na akci byl předseda představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek pozván i z titulu jeho členství v řídícím výboru Společenství evropských železnic (CER). Jeho úlohou bylo zhodnotit současný stav projednávání 4. železničního balíčku. Pavel Krtek ve svém příspěvku představil našeho národního dopravce a vysvětlil postavení ČD, a. s., na tuzemském i evropském železničním trhu. Zdůraznil, že ČD, a. s., se nebrání konkurenci ani v oblasti veřejných služeb, ale je třeba bezpodmínečně zaručit rovné podmínky pro všechny hráče. K tomu je třeba zřízení institutu nezávislého regulátora. Soutěž dopravců v EU by také neměla být ovlivněna rozdílným stavem otevírání trhu v jednotlivých členských zemích a rozdílnou pozicí dopravců v rámci či mimo holdingovou strukturu.
Institucionální oddělení infrastruktury od národního dopravce by nemělo být jeho konkurenční nevýhodou v ostatních zemích EU. Není pochyb, že liberalizace trhu prosazovaná EK je výhodná pro kapitálově silné dopravce, zejména pro dopravce integrované do holdingového uspořádání. Z pohledu spravedlivých podmínek na trhu dosud chybí zásada vzájemnosti v rámci členských států EU, tedy možnost zneužití kompenzací státu, který trh otevřel dopravcům jinému státu, který svůj trh neotevřel. Stávající návrh zatím neumožňuje vyloučit ze soutěže dopravce, nebo jeho dceřinou společnost, který je usídlen v jiném členském státě, jehož trh nebyl otevřen.
V rámci povedené milánské akce byla vedena také řada dvoustranných rozhovorů. Na snímku předseda představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek (vlevo) s předsedou dopravního výboru Evropského parlamentu Michaelem Cramerem.


Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, člen představenstva Českých drah, a. s.
 

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor