Ve středu 23. 3. 2016, přesně v 9.30 h, zahájil místopředseda OSŽ Radek Nekola z pověření představenstva OSŽ další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ. Z jednání, které tradičně probíhalo v zasedací místnosti Domu Bohemika v pražských Vysočanech, se tentokrát omluvil předseda Revizní komise (RK) OSŽ Pavel Franěk, proto byl bod Informace RK OSŽ z programu stažen, jinak program nedoznal změn.

V rámci bodu „kontrola plnění úkolů“ například vedoucí ESO OSŽ JUDr. Večeř informoval o vývoji a „jistém posunu“ u aktivních a pasivních právních sporů vedených s bývalým předsedou OSŽ Ing. Jaromírem Duškem. Poté již současný předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša v rámci bodu Informace ze zásadních jednání shrnul události od posledního zasedání Ústředí OSŽ 22. 2. 2016, tedy od společného zasedání výkonného výboru železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě) a Společenství evropských železnic (CER) v Bruselu, přes zasedání předsednictva tripartity (které se konalo v pondělí 7. 3. 2016) a jednání předsednictva ASO (14. 3. 2016), až po ryze aktuální témata, jako jsou novela Zákoníku práce, pondělní (21. 3.) tragická srážka vlaku soukromé společnosti s osobním automobilem (mimochodem téma „jednoznačné identifikace strojvedoucích“ a dodržování předpisů u soukromých společností bude určitě na programu chystané květnové schůzky zástupců německých strojvůdců s představiteli OSŽ v Praze) na přejezdu v Golčově Jeníkově, či policejní razie na SŽDC, VUZ a v dalších institucích. „Tuto událost jste jistě zaznamenali všichni, sledujte internet, více to nebudu komentovat,“ dodal předseda OSŽ.
V další části jednání informoval tajemník Podnikového výboru OSŽ při SŽDC Petr Štěpánek o dění v SŽDC, mimo jiné o probíhajícím průzkumu mezi zaměstnanci SŽDC na téma: Moderní směry motivace zaměstnanců. „Projednali jsme i rozpočet FKSP a příděl na jednotlivé organizační jednotky, schváleny jsou i úhrady z C-FKSP pro oblastní a obvodní kola sportovních soutěží a soutěže USIC,“ upřesnil.
Stručné informace o dění na ČD přednesl první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Všechno běží, zmíním pouze jednu věc, a to tu, že jsme si na poslední dopravní tripartitě vyžádali vytvoření expertní skupiny, která by vypracovala posudky na posouzení rizik při nákupu kolejových vozidel státem. A pokud jde o evergreen – převod budov - tak máme v zásadě dvě výhrady: a to vůči ceně, a vůči pražskému hlavnímu nádraží. Kdyby se ze seznamu budov vytáhla Praha hlavní, tak je to, myslím si, průchozí,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že „ošlapné“ zatím není vůbec řešeno.
O společnosti ČD Cargo informoval místopředseda OSŽ Radek Nekola. „O Cargu se teď naštěstí v novinách nepíše, to ale neznamená, že se tam nic neděje,“ uvedl v narážce na tzv. „akční ceník“, který by měl v rámci jednotlivých vozových zásilek začít fungovat od druhého čtvrtletí letošního roku. „Není to nic jiného, než aktivní přístup Carga k řešení převodu zásilek na železnici. I vyspělé země bojují s tím, jak převést část zboží ze silnice na železnici. I ony zjišťují, že samotné proklamace politiků k převodu zboží ze silnice na železnici nestačí,“ dodal.
Radek Nekola ve svém projevu zmínil i zprávu ředitele zodpovědného za opravárenství, v níž je uvedeno, že „minimálně pět let se v opravárenství nic měnit nebude“. „Ta zpráva říká, jaký rozsah bude opravárenství pro společnost Cargo zajišťovat, a je poměrně optimistická, protože je v ní uvedeno, že opravárenství bude nedílnou součástí společnosti ČD Cargo a nepředpokládá se po dobu pěti let žádný útlum.“
V další části po podrobné rozpravě členové Ústředí OSŽ schválili zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2015, souhlasili s návrhem na vyřazení majetku a uložili výkonnému tajemníkovi Martinu Vavrečkovi zajistit fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku dle platné legislativy do 30. 5. 2016.
Ústředí OSŽ se také zabývalo novelou Zákoníku práce a po věcné diskusi schválilo upřednostnit takovou variantu (paragrafu 24), která prosazuje práva většiny.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 406 hostů a žádný gestor