OBZOR ke stažení

Ve středu 12. 10. 2016 odpoledne se do hotelu Oddech v Krkonoších sjeli ke svému tradičnímu podzimnímu společnému jednání členové Podnikových výborů (PV) OSŽ při ČD, a. s., a ČD Cargo. Ve středu odpoledne jednal ještě každý podnikový výbor samostatně, na čtvrtek je pak plánováno společné jednání obou podnikových výborů.

Dvoudenní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., zahájila tajemnice PV Věra Nečasová, která první den jednání i moderovala. Tajemníci PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová a Antonín Leitgeb (na snímku) pak v jeho průběhu informovali členy PV například o schůzce pracovní skupiny k opravárenství (Plánované odčlenění provozu od údržby bylo odsunuto: „Mělo se chystat odčlenění provozu od údržby, ale zatím k tomu nedošlo. Nejdříve k tomu dojde od 1. 1. 2018,“ informovala Věra Nečasová.) či o dalším postupu prací na novém katalogu prací s tím, že schůzka ke katalogu prací za přítomnosti všech odborových centrál se uskuteční 19. 10. 2016. „To je poslední šance, že uzavřeme katalog prací,“ řekl rezolutně Vladislav Vokoun.
V rámci informací ze zásadních jednání se pak mluvilo například o "přemrštěných" nájmech SŽDC vůči ČD, a to zejména v souvislosti s probíhající rekonstrukcí několika budov v republice, kam se postupně přestěhují ZAPy a ROCy, aby uvolnily prostory s vysokým nájmem. Tajemník Antonín Leitgeb zároveň upozornil na obavy vedení společnosti ČD a. s., že společnost Grandi Stazioni z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy (ze strany SŽDC) může znepřístupnit 16. 10. 2016 hlavní nádraží v Praze.
Tématem obsáhlé diskuse byl i akutní nedostatek zaměstnanců, nejen profese strojvedoucí, ale i dalších profesí. „Bylo nám přislíbeno, že - snad - dojde k řešení. Ale jsou to jen sliby. Váznou práce na katalogu prací, člověk by očekával, že za tři měsíce s tím (na GŘ ČD) pohnou, ale opak je pravdou,“ poznamenal tajemník PV Antonín Leitgeb.
Řeč byla i o (Dozorčí radou ČD) schválených investicích do zlepšení pracovních podmínek v (pěti) depech. „Přednostové mohou čerpat, částka přesahující 100 milionů byla uvolněna,“ řekla Věra Nečasová, což následně někteří ze členů PV ale zpochybnili: „Realizace v depech vázne, přednostové čekají na pokyn shora,“ zaznělo v diskusi mimo jiné.
V rámci bodu Organizační se mluvilo o volebním klíči delegátů na sjezd OSŽ v roce 2017 i na podnikovou konferenci, která se uskuteční v květnu příštího roku. „Domníváme se, že do důležitých komisí by měli jít profesionálové, tedy že důležité komise by měly být obsazeny politiky, proto jsme do každé z komisí navrhli funkcionáře svazu,“ uvedl tento blok Antonín Leitgeb. Členové PV poté schválili celkem dvanáct jmen (6 členů + 6 náhradníků) do komisí sjezdu: organizační (Leitgeb, Nečasová), komise pro strukturu (Vokoun, Leitgeb), pro stanovy (Jindra, Lev), pro hospodaření (Vokoun, Nečasová), pro volební řád (Nečasová, Štanclová), pro návrh usnesení (Kovaříková, Pečinková).
Po přestávce se na jednání dostavil Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., člen představenstva ČD, a. s., který na adresu výše uvedeného tématu „odčlenění provozu od údržby“ poznamenal: „Nic se neodsouvá, jenom to má jiný harmonogram. Stále uvažujeme o tom, jak zlepšíme ekonomiku dep, stále uvažujeme i o organizačním oddělení provozu a údržby, a došli jsme k závěru, že bude lepší to udělat postupně. Ve stávající struktuře, ve stávajících depech, budeme podrobněji zavádět nákladový kontroling, který bude více odlišovat provoz od údržby, a v září či v říjnu příštího roku bychom si pak řekli, zda to zůstane tak, nebo se pokusíme to oddělit,“ sdělil. Dále potvrdil, že se již rozjíždějí investice v depech na zlepšení pracovního prostředí. „Každé depo dostalo přehled i finance, které jsme si odsouhlasili, a už se to začíná rozbíhat. Jedná se hlavně o náklady na zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance,“ uvedl s tím, že navzdory tomu bude vedení společnosti i nadále hledat úspory v nákladech (ve výši 3 %), které se ale nebudou týkat odborných profesí. „Naprosto striktně, a říkám to všude, odmítám snižovat počet odborných zaměstnanců,“ prohlásil.
V následné diskusi například František Bureš zmínil možnost „zpoplatnit“ pozemky pod kolejemi. „Proč máme pouze šetřit milion po milionu, když tady máme možnost získat miliardu ročně. SŽDC užívá něco (pozemky pod kolejemi), za co neplatí.“ V další části jednání pak zodpověděl několik otázek, například: Kolik České dráhy ušetřily převodem budov na SŽDC?

Na závěr prvního dne jednání dorazil Ing. Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah, který přišel členy Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách mimo jiné informovat o strategickém záměru rozvoje ČD, a. s., po roce 2019 (tzv. program 2019+). Michal Štěpán hovořil rovněž o výběrových řízeních na dálkovou a regionální dopravu po roce 2019. „Jsme připraveni se do nich hlásit, avšak předpokládáme v mnohých případech přímé zadání výkonů díky realizovaným investicím i dalším krokům, jež národní dopravce v minulých letech podnikl,“ slíbil s tím, že aktuálně na ČD probíhá soutěž na pronájem deseti rychlých (třísystémových) lokomotiv. Řeč (spojená s bouřlivou diskusí) byla i o navrhovaných tarifních opatřeních u railjetů v první třídě (členové podnikového výboru Michalu Štěpánovi například vyčítali, že zdražením první třídy – ročního doplatku - „zbytečně šroubujeme zaměstnance“: „Toto je jeden z benefitů, kterým ty zaměstnance odstřelíme a po roce 2019 budeme shánět lidi, kteří nám díky tomu mezi tím utečou?“ zaznělo mimo jiné v diskusi). Od prosince mají být vlaky railjet pro držitele jízdních výhod v první třídě povinně místenkové, místenka má stát 70 Kč a cena ročního doplatku za první třídu má být zvýšena ze 4990 Kč na 7990 Kč. „Jsme rádi, že máme tuto sestavu vlaků, kde naprostou část vlaku tvoří druhá třída. Takže se domníváme, že nezpůsobíme žádné problémy, když zavedeme opatření, abychom v první třídě upřednostnili plně platící klientelu,“ uvedl Michal Štěpán s tím, že úprava tarifu je vedena snahou „vybrat co nejvíce tržeb“. „Zároveň si chceme uchovat glanc a prostor, abychom nemuseli v první vozové třídě odmítat tyto platící cestující.“ A pokud jde o zvýšení ceny ročního doplatku do první třídy, Michal Štěpán to zdůvodnil snahou „optimalizovat do budoucna rozsah první třídy podle skutečného zájmu“. „Je to další racionální námět, který neohrozí kvalitu využívání vlaků,“ řekl a přítomné závěrem požádal: „Jsme na jedné lodi, doufám, že se dohodneme".

Michael MarešPrávě přítomno: 335 hostů a žádný gestor