Netradičně v pondělí (10. 10. 2016) se v Praze sešlo Představenstvo OSŽ. Jednání, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša (na snímku), se tentokrát neslo ve znamení příprav na Sjezd OSŽ v roce 2017 (například v rámci kontroly plnění úkolů se mluvilo o složení komisí pro sjezd, respektive o schváleném volebním klíči delegátů na sjezd OSŽ v roce 2017) a také letošních krajských voleb, které se konaly 7. a 8. 10. 2016.

Předseda OSŽ stručně zhodnotil výsledky voleb s dovětkem, že OSŽ zatím vyčká sestavení krajských koalic. Ostatně krajské volby se výrazně promítly i do Informací ze zásadních jednání. Členové Představenstva OSŽ například diskutovali (vzhledem k přeskupení politických sil na krajských úřadech) o nutnosti více sledovat vznik nových krajských (dopravních) tripartit s cílem především se zaměřit na stav přípravy čerpání prostředků z OPD 2. V rámci bodu Informace ze zásadních jednání pak zazněla i informace, že je již znám termín dopravní tripartity. „Během tohoto týdne tedy dostaneme od ministerstva dopravy písemné materiály k jednání, které proběhne 18. 10. 2016,“ poznamenal Jaroslav Pejša.

Tradiční kolečko Informací ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý oznámením termínu zahájení (od 31. 10. 2016) a místa konání (v Kraskově) kolektivního vyjednávání u společnosti SŽDC. Tajemníci PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová a Antonín Leitgeb, poté informovali o schůzce pracovní skupiny k opravárenství (plánované odčlenění provozu od údržby bylo odsunuto) a o dalším postupu prací na novém katalogu prací. (Leitgeb: „Další schůzka ke katalogu se uskuteční 19. 10. se všemi odborovými centrálami.“). Řeč byla i o chystaných změnách v tarifu Českých drah (od prosince mají být vlaky railjet pro držitele jízdních výhod v první třídě povinně místenkové a místenka má stát 70 Kč; cena ročního doplatku za první třídu má pak být zvýšena z 4990 Kč na 7990 Kč). „Podnikový výbor OSŽ bude na svém nejbližším výjezdním zasedání tento materiál diskutovat a určitě k tomu přijme usnesení. Toto opatření má údajně zabránit zneužívání pro služební cesty,“ poznamenal Antonín Leitgeb. Nakonec přišla řada i na kolektivní vyjednávání. To má být u Českých drah zahájeno 24. 10. 2016 předáním návrhu zaměstnavatele. „V jaké variantě návrh kolektivní smlouvy dostaneme, těžko říct. Takže všechna důležitá jednání máme teprve před sebou,“ shrnul tajemník A. Leitgeb.

Také informace týkající se společnosti ČD Cargo úzce souvisely s kolektivní smlouvou (KS) a kolektivním vyjednáváním. „Naše zdržení (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola spolu s tajemnicí Bc. Martou Urbancovou dorazili na jednání s malým zpožděním) bylo způsobeno oficiálním předáním návrhu kolektivní smlouvy (10. 10. 2016 byl odborovým centrálám předán návrh KS zaměstnavatele), zaměstnavatel skutečně dodržel, co avizoval. Tedy to, že návrh kolektivní smlouvy vychází ze stávajícího textu (KS). O to snazší by mohlo být projednávání kolektivní smlouvy,“ prohlásil Radek Nekola s tím, že odborové centrály se zároveň domluvily na společném jednání, na němž by měl vzniknout i společný protinávrh, který by měl být zaslán zaměstnavateli do 3. 11. 2016 s cílem dobrat se definitivního textu kolektivní smlouvy na rok 2017 do 5. 12. 2016.
Spolu s textem kolektivní smlouvy byl odborovým centrálám předán i materiál zabývající se motivací zaměstnanců u společnosti ČD Cargo. „Aktuálně společnosti chybí kolem 140 zaměstnanců, příští rok má do důchodu odejít dalších cca 150 zaměstnanců, a to, z hlediska udržení činností, které společnost ČD Cargo dělá, není žádná legrace,“ poznamenal Radek Nekola s tím, že zmíněný dokument se týká jak nově příchozích zaměstnanců, tak i stávajících zaměstnanců. „Není to v podstatě nic nového – je to výčet náborových příspěvků, odměn při významných pracovních či životních výročích. Součástí materiálu jsou i jisté benefity týkající se mobility zaměstnanců a podobně, takže uvidíme. Úplně nejdůležitější debatou ale bude debata o nárůstu mezd. Víte, že na stole jsou parametry, které nastavila a které akcentuje Komora (ČMKOS). Nebudeme to mít jednoduché, protože náš růst mezd byl oproti jiným podnikům v zemi průběžný,“ dodal Radek Nekola.

Závěr (bloku) Informací ze zásadních jednání patřil „nedrážním“ organizacím a především pak situaci ve společnosti OHL ŽS Brno. „Na základě změn v katalogu prací přistoupila společnost k úpravám zařazení pracovníků a změnám pracovních smluv,“ řekl místopředseda OSŽ Miroslav Novotný a dodal: „Navíc tam dochází k dalším personálním změnám. V případě společnosti OHL ŽPSV Uherský Ostroh se pak stále častěji hovoří o záměru rozprodat ŽPSV. Snažíme se oslovit majitele ze Španělska, který by měl přijet do ČR a my se těch jednání s ním zúčastníme.“ Miroslav Novotný mluvil dále o jednání Výkonného výbor SON (Sdružení nájemníků) v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálně dostupném bydlení, který bude i na programu konference EUT v Glasgow.

Představenstvo dále například schválilo dva předložené návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor