OBZOR ke stažení

To byla jedna z celé řady informací, které na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 20. října přednesl první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ve svém více než hodinovém vystoupení se podrobně zabýval situací na železnici, zejména pak mluvil o postoji odborné veřejnosti, která má podle jeho slov z 90 % negativní pohled na zřízení tzv. „vlakopůjčovny“ a také o názoru na tuto věc některých politických stran.

Tak jako OSŽ a další odborové centrály, kromě jedné, mají k tomuto záměru zamítavý postoj, stejný názor, tedy že nepodpoří „půjčovnu“, má podle jeho slov i ČSSD a KDU-ČSL. Hovořil také o novelizaci zákona o drahách a v souvislosti s ní i o problematice účtování energií (PHM, elektrická energie) soukromým dopravcům a o souvisejících službách. Tou je například zřízení předtápěcích stojanů pro ohřev vlakových souprav, mluvil však také o tom, které z těchto pomocných služeb by mohly být předány SŽDC.
Hovořil pak o zahájení kolektivního vyjednávání u Českých drah, kdy, podle jeho slov, zaměstnavatel nehodlá „nabourávat“ stávající PKS. Současně probíhají jednání o katalogu prací ve vazbě na jednání o PKS. Zmínil se také o záměru zřízení nové pojistky pro rizikové profese, kterou by měl hradit zaměstnavatel. Těch témat byla celá řada, hovořilo se budoucnosti jízdních výhod, možných řešeních u soukromých dopravců, problematice činností národního dopravce, které musí vykonávat jako nositel závazků vůči zahraničním železničním společnostem a státům. Došlo i na diskusi o vlastnictví přednádražích prostor a prvních nástupišť, kde podle jeho názoru jde o součást infrastruktury, kterou je i železniční spodek. Množstvím prezentovaných informací Vladislav Vokoun zastoupil omluveného zaměstnavatele, zástupce SŽDC, a také předsedu OSŽ.
Podnikový výbor pak seznámil jeho předseda Martin Malý s předloženým návrhem zaměstnavatele na 1. Změnu Podnikové kolektivní smlouvy. Ta se zabývá pouze některými ustanoveními, podstatná část PKS zůstává v platnosti. S tím, jaké konkrétní změny návrh obsahuje, seznámil přítomné Luděk Šebrle, pracovník oddělení ESO OSŽ. Předseda PV pak přednesl návrh na zastoupení delegátů VII. Sjezdu OSŽ za jednotlivá odvětví infrastruktury a řízení provozu. Diskuse členů PV se pak týkala mimo jiné úhrady nákladů za prostory poskytované zaměstnavatelem odborovým orgánům, proplácení faktur při pořádání akcí, kdy jsou vedle zaměstnanců SŽDC členy ZO i zaměstnanci ČD a ČD Cargo, hovořilo se také o provozování rekreačních objektů ve vlastnictví ZO ve vztahu ke spuštění elektronické evidence tržeb od 1. 12. 2016.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor