OBZOR ke stažení

Devět bodů, včetně bodu věnovanému přípravám podzimního sjezdu OSŽ, mělo na programu jednání Ústředí OSŽ ve středu 22. března 2017; to se konalo jako obvykle v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Hned v prvním bodu po úvodu (kontrola plnění úkolů) se mimo jiné mluvilo o návrhu personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017 či o plánovaných akcích v rámci FISAIC (volnočasové aktivity železničářů). „Chceme FISAIC udělat atraktivnější, omladit ho, a připravujeme i takové aktivity, jako je například nultý ročník jutuberského kempu pro děti železničářů,“ řekl Vladislav Vokoun, první místopředseda OSŽ a prezident Českého zemského svazu FISAIC.

Pokud jde o předsjezdové komise, tak ještě do konce března se sejde komise pro stanovy, chystá se i zpráva o činnosti. „Všechno je v běhu. Můžu doplnit, že komise pro strukturu naposledy zasedala 14. 3., a poslední viditelný problém je stanovení počtu členů představenstva OSŽ (ponechat 11, nebo navýšit počet na 12 a vyhovět tak požadavku PV OSŽ SŽDC, který měl zatím v představenstvu pouze dva ze tří tajemníků PV?), je na vás, abyste rozhodli,“ řekl k tomu Vladislav Vokoun. Po obsáhlé diskusi nakonec Ústředí OSŽ schválilo návrh, podle kterého bude mít po sjezdu představenstvo OSŽ dvanáct členů (Ústředí OSŽ doporučilo upravit jednací a organizační řád ve smyslu přijaté změny).
Blok Informací ze zásadních jednání načal první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun zopakováním faktů z posledních jednání s ministrem dopravy, zejména v souvislosti se „Zprávou o otevírání trhu“. „Naše stanovisko je neměnné: vlakopůjčovny považujeme za technický i věcný nesmysl, otevírání trhu za nežádoucí,“ shrnul a dále uvedl, že předložená zpráva navíc obsahovala změny, které nebyly projednány: „Proto jsem pana premiéra požádal o její stažení, což se nakonec stalo.“ Mezitím Vladislav Vokoun požádal o schůzku i ministra dopravy Dana Ťoka, ke které došlo v pátek 17. 3. „Na této schůzce jsem panu ministrovi zopakoval, že sice kvitujeme, že ministerstvo ustoupilo od vlakopůjčoven, že kvitujeme i to, že tratě navržené na otevírání konzultovalo ministerstvo dopravy s Českými drahami, nicméně s otevíráním tratí nesouhlasíme a také se nám nelíbí změny v záměru na otevírání trhu. Prostě jsme se s panem ministrem nedohodli. Shodou okolností dnes (22.3.2017) to má vláda znovu na programu, a opět tam jsou tratě, které s námi nikdo neprojednal,“ dodal první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že i toto téma bude „ze strany OSŽ otevřeno 28. března, na kdy je svolána malá tripartita“, zabývat se tím bude i 10. dubna Rada hospodářské a sociální dohody, tzv. velká tripartita. „Pokud ten záměr bude pro České dráhy nepříznivý, připravíme oponenturu, aby zájmy národního dopravce byly zohledněny,“ zdůraznil I. místopředseda OSŽ (vláda ve středu 22. 3. 2017 nakonec rozhodla, že železniční trh se dál otevře konkurenci a schválila postup liberalizace: do konce roku 2021 se uskuteční soutěže na zajištění dopravy na pěti rychlíkových tratích, poznámka autora, více v článku: Ministerstvo dopravy chce pokračovat v otevírání trhu na železnici, vláda ve středu schválila nový harmonogram).
Vladislav Vokoun dále například mluvil o aplikaci IV. železničního balíčku, respektive o zpřístupnění čerpacích stanic (těch je celkem 65), vleček a nádraží k 1. 4. 2017 konkurenci. „Zařízení služeb, které toto má na starosti, má v tuto chvíli pouze jediného zaměstnance, ostatně ani nový regulátor na tom není dle našich informací o moc lépe,“ předeslal. „Navíc nám nikdo na úpravu čerpacích stanic nedal ani korunu – vše je na úkor ČD,“ uvedl a na adresu hospodaření národního dopravce dodal: „PKS i podnikatelský plán jsou podepsány, dodatky s kraji rovněž, takže pokud nenastane nějaká pohroma, tak by České dráhy neměly mít problém dostát svým závazkům, jak vůči zaměstnancům, tak i vůči zákazníkům.“

Po přestávce Vladislav Vokoun odpověděl na dotazy z pléna: například na dotaz týkající se poskytování tzv. nepovinných služeb (např. fekální koleje a opravárenské kapacity) konkurenci. „Doporučuji prozatím (tuto oblast) neotvírat, právní a ekonomické prostředí není natolik seriózní a férové, abychom si vytvářeli další problémy.“ Další z dotazů směřoval na to, jak budou v praxi tyto služby České dráhy poskytovat. „ČD jsou dle našeho názoru neustále tlačeny do role lehce dostupné a levné státní půjčovny, někdy i do role jakéhosi bazaru, kdy se máme ´dobrovolně´ a za co nejnižší ceny zbavovat majetku ve prospěch konkurence, aniž by byl kdokoli schopen garantovat dlouhodobý přínos pro cestující veřejnost a objednatele. To není jen otázka naší nevole, je to smutný příběh. Výsledkem je, že České dráhy jsou dlouhodobě a někdy doslova za každou cenu osekávány, osekávány a osekávány.“

Informace ze zásadních jednání ve společnosti ČD Cargo, konkrétně z jednání Dozorčí rady společnosti, poté přednesl i místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, i on zmínil novelu zákona 266 v souvislosti s otevíráním některých služeb konkurenci. „My jsme ochotni poskytovat služby, ale ne na základě povinnosti vyplývající ze zákona.“ Nekola dále mluvil i o hospodaření společnosti („Držíme se podnikatelského plánu.“), konkrétně o jednotlivých vozových zásilkách: „Víte, že jsme v rámci ozdravného procesu přijali materiál týkající se restrukturalizace a rozvíjení jednotlivých vozových zásilek – letos bychom měli být na černé nule. A zatím se to i díky zvýšené přepravě dřeva daří. Přispívá k tomu pochopitelně i situace na silnici (nedostatek řidičů, avizované rozšíření zpoplatněných úseků).“ Podle Nekoly se nyní intenzívně pracuje na zajištění přepravy energetického uhlí do Chvaletic na speciálních vozových nadstavbách Innofreight. Radek Nekola dále informoval i o prezentaci pojišťovny NN (z důvodu změny legislativy došlo ke změnám u životního a kapitálového pojištění u nově příchozích zaměstnanců). „Pojišťovna představila projekt, který by se přiblížil původním podmínkám. Uvidíme, zda se s tím zaměstnavatelé ztotožní,“ řekl a dále informoval i o přípravě nového produktu, který by pamatoval na mimořádné události (u vyjmenovaných profesí by pojištění hradil zaměstnavatel). „Jsem rád, že spějeme k dohodě; není důležité, kdy to vznikne, ale že to vznikne, že to bude pro zaměstnance pracující v provozu zajímavé a že jim to v případě mimořádné události zajistí pokrytí nákladů nutných pro návrat do života.“

Místopředseda OSŽ Miroslav Novotný referoval o situaci v OHL ŽS Brno (zaměstnavatel předložil již čtvrtý dodatek kolektivní smlouvy, který zástupci OSŽ považují za změnu PKS). „Ty změny jsou pomalu ve všech paragrafech, v pondělí (27. 3.) jednání pokračují, přijede i španělský majitel, tak doufáme, že se nám to podaří změnit. Zároveň budou probíhat i jednání o prodeji ŽPSV - vítězem se stala firma Best, licituje se pouze o ceně,“ doplnil. Řeč byla i o situaci ve školství, respektive v učilištích (podrobnější informace přinese Obzor č. 7 v rozhovoru s Miroslavem Novotným).

V závěru bloku Informace ze zásadních jednání hovořil i moderující místopředseda OSŽ Martin Malý o jednání Republikové rady řízení provozu (tam padly dotazy na další postup v otázce centralizace řízení provozu, konkrétně na Ostravsku a Bohumínsku – „Ještě není o tom rozhodnuto,“ uvedl Malý.), o uzavřené smlouvě na kondiční pobyty (zařízení jsou stejná jako vloni) a i o společném jednání podnikových výborů OSŽ a OZŽ na Slovensku v Podhájské. V závěru svého vystoupení pak Martin Malý hovořil o „zmapování prostor využívaných odborovými organizacemi po převodu budov železničních stanic od ČD k SŽDC za účelem sjednocení podmínek pro jejich užívání“.

V závěru jednání (v rámci bodů Organizační a Různé) první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun přečetl sdělení předsedy Revizní komise OSŽ Pavla Fraňka, kterým Ústředí OSŽ informuje, že ze zdravotních důvodů je nucen ukončit svoji činnost jak v Revizní komisi OSŽ, tak i v Dozorčí radě akciové společnosti Pacifik (Ú OSŽ vzalo informaci na vědomí a uložilo Představenstvu OSŽ ve spolupráci s Revizní komisí OSŽ zajistit uspokojivé řešení do doby konání sjezdu). A nakonec Petr Toman, člen správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), mimo jiné uvedl, že pojišťovna 211 (ZPMV) zatím jako jediná přispívá svým pojištěncům na KOP; navíc v současné době ZPMV jedná se SŽDC o příspěvku na léčebné procedury u nově připravovaných krátkodobých ozdravných pobytů pro zaměstnance, kteří jsou při výkonu svého zaměstnání vystaveni zvýšené psychické zátěži, nebo kteří utrpěli závažnou zdravotní újmu při výkonu povolání.

Michael Mareš
 


Právě přítomno: 496 hostů a žádný gestor