Na svém březnovém jednání v Praze (23. 3.) se členové Republikové rady seniorů (RRS) zabývali organizací sportovních her seniorů, které se uskuteční ve dnech 28. - 30. srpna v Rajeckých Teplicích. Ve spolupráci s mezinárodním oddělením OSŽ jsou již připraveny propozice těchto her, kterých by se mělo účastnit celkem sedm osmičlenných družstev. V jakých sportech by se mělo soutěžit, jak budou vybíráni účastníci, kdo povede jednotlivá družstva, v jaké věkové kategorii se mohou senioři přihlásit, to byla řada otázek, o kterých členové RRS dlouze diskutovali. K tomu byl přizván vedoucí MO OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík, který celou akci spolu s místopředsedou RRS Karlem Hybšem připravuje. „Propozice budou zveřejněny na internetu a samozřejmě čekáme, že nám přijde řada dotazů,“ řekl Šmehlík.

Spoustu věcí je ještě nutné doladit. Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitovaný, bude asi největší problém, jak vybrat v jednotlivých oblastech zájemce, protože se dá počítat s tím, že zájem převýší stanovený počet, dodal Karel Hybš. Dalším hostem jednání byl tentokrát místopředseda OSŽ Radek Nekola, který informoval o tom, jak probíhají přípravy na podnikové konference, vyzval členy k zasílání návrhů na úpravu Stanov OSŽ a informoval o obsahu jednání Ústředí OSŽ, které se konalo 22. 3. „Nelze zabránit otevírání trhu v osobní dopravě, OSŽ je aktivní v této věci a vstupuje do všech jednání. Naší snahou je, aby to nebyla trať páteřní, dosáhli jsme prodloužení tohoto procesu,“ řekl Nekola. OSŽ má základní podmínku a tou je nedotknutelnost jízdních výhod. Nejsložitější bude řešit, kdo z nově příchozích zaměstnanců a za jakých podmínek by měl mít jízdní výhody. Jízdní výhody by měly mít platnost i ve vlacích jiných dopravců, u současných držitelů bude snaha zachovat stávající stav. Radek Nekola pak hovořil o potřebě řešení užívání místností odborovými organizacemi s tím, že je nutné řešit jejich financování s novým nabyvatelem těchto prostor. K současné situaci v ČD Cargo pak sdělil: „Byla ukončena restrukturalizace provozu jednotlivých vozových zásilek, tržby by měly v roce 2017 plně pokrýt náklady, masivně se investuje do základních prostředků, mimo jiné nákupem pěti lokomotiv Vectron.“ V současné době má ČD Cargo nedostatek zaměstnanců, 96 pozic je neobsazených. Následující diskuse se týkala služeb, které jsou požadovány jinými dopravci, určení cen za tyto služby a problematiky nákupu železničních vozidel, o kterém uvažují některé kraje. Kdo ze současných členů bude kandidovat do RRS, případně kdo je navržen místo něj, na to chtěl znát odpověď předseda RRS Kurt Mužík. Opět se upřesňoval seznam delegátů na konferenci seniorů a také na VII. sjezd OSŽ, uzavřen by měl být také seznam delegátů za OSŽ na celostátní konferenci seniorů ČR (pořadatelem je Rada seniorů ČR). Následovalo závěrečné „kolečko“ informací členů Rady o jejich účasti na konferencích v ZO a v Klubech seniorů v krajích a také o uskutečněných aktivitách těchto klubů.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 249 hostů a žádný gestor