OBZOR ke stažení

Jedna z věcí, která je dosud otevřena, zazněla při kontrole plnění úkolů na Republikové radě seniorů (RRS) OSŽ v Praze v pondělí 29. května, na posledním jednání před konáním konference seniorů, která se uskuteční 20. Června v České Třebové. Některé základní organizace, které byly vyzvány, aby nahlásily, kolik seniorů se zúčastní konference, totiž nereagovaly, a tak stále zbývá několik volných míst. Naopak spokojen byl předseda RRS Kurt Mužík s účastí členů rady, ale i s průběhem sjezdu Rady seniorů ČR, který se konal v Praze 12. května.

Rada se dále zabývala možnou účastí svých členů na sportovních hrách seniorů v Plzni 10. - 13. července. O tom, jak probíhaly podnikové konference OSŽ Českých drah, ČD Cargo a SŽDC, informoval Kurt Mužík, který se všech jednání účastnil. Jeho hodnocení doplnil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který se pondělního jednání RRS účastnil. Ten kladně hodnotil vysokou účast delegátů na všech konferencích a jejich racionální jednání. Řada jeho informací se týkala aktuálního dění a situace na železnici, včetně jednání tripartity. Byl také jako host účastníkem sjezdu Odborového združenia železničiarov, který se konal ve dnech 26. - 27. května na Slovensku v Rajeckých Teplicích. Předsedou OZŽ tady byl na další období zvolen Mgr. František Zaparanik. Vladislav Vokoun odpověděl pak na dotazy, které se týkaly záměrů na poskytování bezplatného cestování na železnici pro seniory, ale i sjednocení tarifů v železniční dopravě, zveřejněných v médiích. Diskutovalo se pak o organizační přípravě sjezdu OSŽ, návrzích na volené funkcionáře OSŽ, které jsou součástí usnesení jednotlivých podnikových konferencí. Na závěr jednání RRS Kurt Mužík sdělil, kteří hosté jsou pozváni na konferenci seniorů a kdo bude organizačně konferenci zabezpečovat. Bylo také dohodnuto, že se část členů Rady sejde ještě 8. června v Praze a připraví rozeslání obálek s materiály delegátům konference.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 304 hostů a žádný gestor