OBZOR ke stažení

Jednání Ústředí OSŽ mělo tentokrát o něco slavnostnější ráz než jindy. Na dva dny (středa 31. 5. 2017 a čtvrtek 1. 6. 2017) se do hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, rekreačního zařízení v majetku OSŽ, sjeli členové Ústředí OSŽ, aby si mimo jiné prohlédli, co nového tady bylo pro hotelové hosty i turisty v uplynulých měsících připraveno. V rozlehlém (5 ha) Activity parku vyrostlo kupříkladu nové 18jamkové hřiště Adventure golfu, zahrát si zde lze i discgolf, půjčit si můžete koloběžky, v nevyužívaných prostorách bývalé hasičárny roste bowling… „Prohlídka je nachystána, vše si podrobně prohlédnete zítra,“ řekl ve středu večer na úvod zasedání předseda představenstva akciové společnosti OSŽ Slovakia (a výkonný tajemník OSŽ) Martin Vavrečka, který společně s ředitelkou hotelu Emílií Duračinskou jednání v kinosále zahájil.

A pak už se šlo bod po bodu. Ještě večer stihli členové ústředí za řízení místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého probrat dva body: kontrolu plnění úkolů (mimo jiné bylo zmíněno, že i na podzim bude probíhat školení nových funkcionářů OSŽ: „Je velký tlak na školení nových funkcionářů ZO a není důvod, abychom nerozeběhli školení i ve druhém pololetí letošního roku. Myslím si, že je to pro vás pozitivní zpráva,“ řekl Vladislav Vokoun) a informace ze zásadních jednání.

Informace ze zásadních jednání načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Omezím se na několik vět,“ řekl v úvodu a zrekapituloval události poslední dnů od dubnového plenárního zasedání tripartity, kde zástupci OSŽ (Vladislav Vokoun a Martin Vavrečka) dosáhli významného úspěchu (zástupci odborů i zaměstnavatelů odmítli harmonogram liberalizace navržený ministerstvem dopravy). „Má to dopady, ČD již ve spolupráci s ČD Cargo zpracovávají podklady na vyčíslení nákladů na mimořádné situace, řeší se i přirážka za obnovitelné zdroje a jízdní výhody. Očekáváme, že v první polovině června budeme osloveni. Víc vám k tomu neřeknu, naše stanovisko znáte.“ Řeč byla i o nedávném sjezdu OZŽ, který se shodou okolností konal na stejném místě a ve stejných prostorách jako jednání Ústředí OSŽ. „V pátek 26. 5. a v sobotu 27. 5. jsme se zúčastnili v této místnosti sjezdu OZŽ, staronovým předsedou se stal Mgr. František Zaparanik, a jedinou změnou je výměna na pozici místopředsedy: Jána Baláže nahradil Peter Pikna,“ uvedl dále Vladislav Vokoun s tím, že delegáti sjezdu si zvolili nejen nové vedení, ale dali si i „nové cíle“. „Celým sjezdem se nesly podobné problémy, jaké řešíme i u nás: například obavy z překotné liberalizace. Byli tady zástupci všech tří slovenských podniků a nebylo poznat, kdo je z hospodářského vedení a kdo odborář, tak si notovali.“
Tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb informoval o posledním jednání Podnikového výboru (PV), které proběhlo 10. května v Praze, v sídle OSŽ, a také o Podnikové konferenci OSŽ ČD („Ta proběhla velmi dobře, ať už co do voleb, tak i kázně.“), i o jednání Dozorčí rady Českých drah: „Podařilo se nám zastavit prodej depa ve Volarech. Podle našeho názoru jde národní dopravce novému provozovateli vstříc více, než je zdrávo. Depo se prodávat nebude: na rok bude nájem a pak se uvidí. Zatím společnosti GW Train chybí lidé, chybí motorová vozidla, neví se, jak bude vyřešen radioblok,“ dodal telegraficky s tím, že řeč byla i o ceně za strojvedoucí (ČD požadují 60-70 tisíc Kč za strojvedoucího). „To se nám zdá málo, ale ještě není o ničem rozhodnuto, jsme bdělí a ostražití. Dokonce i pan Feranec (náměstek ministra dopravy) nás podpořil a projevil o tuto problematiku zájem.“

O dění ve společnosti ČD Cargo (mimo jiné i o pondělní – 29. 5. – dozorčí radě) informoval místopředseda OSŽ Radek Nekola: „Plán se plní, překračuje se, ztráta jednotlivých vozových zásilek je velice nízká,“ popsal v úvodu. Dále mluvil o využití opce k nákupu dalších lokomotiv typu Vectron, o spuštění projektu obnovy dieselové trakce, která byla dlouhodobě zanedbávaná: „Rozbíhá se i přeprava uhlí vozy Innofreight do elektrárny Chvaletice, chytáme drobné mouchy (problémy u výklopníků), první čísla ukazují, že je to cesta dobrým směrem. A také se začíná rozjíždět dřevo v Jeseníkách, máme obrovské problémy s hledáním provozuschopných vozů, ten nedostatek je naprosto značný. I proto jsem rád, že šrotace se před lety nekonala v takovém rozsahu, jak se plánovala; teď platí dvojnásob: dvakrát měř a jednou řež.“ Radek Nekola hovořil i o „rozjíždějící se“ dceřiné společnosti na Slovensku. Jak Vladislav Vokoun k této problematice posléze dodal, podařilo se v rámci vzniku organizační jednotky Zařízení služeb přesvědčit oba managementy (ČD a ČD Cargo), aby uzavřely dohodu o pronájmu skladových ploch. „ČD se tak rozhodly podpořit tento segment podnikání, abychom ulehčili proklamovaný přechod nákladů ze silnice na železnici.“

Miroslav Novotný (místopředseda OSŽ) hovořil o květnovém zasedání komise pro státní správu, která mimo jiné jednala o ochraně osobních údajů, o kariérním řádu či o postupu implementace zákona o státní službě, a dále o nedávném sjezdu Rady seniorů ČR, kde vystoupili téměř všichni vrcholoví politici. „A pokud jde o situaci v OHL ŽS Brno, tak stále se nám nedaří vyřešit otázku kolektivní smlouvy a sociálních fondů. Opět jsme oslovili majitele s tím, že začátkem června budeme hledat řešení.“

Nakonec si vzal slovo řídící Mgr. Martin Malý (místopředseda OSŽ, předseda PV OSŽ SŽDC), který informoval o pondělní (29. 5.) schůzce vedení SŽDC se zástupci odborových centrál, kde se mimo jiné řešila i otázka užívání místností odborových centrál v objektech SŽDC. „Výsledkem dosavadního vyjednávání o této problematice je návrh dohody mezi SŽDC a odborovými centrálami a je to v podstatě status quo,“ poznamenal. Martin Malý dále uvedl, že SŽDC zpracovalo opatření pro posílení motivace zaměstnanců odborných správ. „Vyčleňuje se určitý objem finančních prostředků na zvýšení výkonové odměny pro zaměstnance určitých vybraných pracovních pozic v oblasti provozuschopnosti, kterých je v současné době na pracovním trhu nedostatek,“ doplnil s tím, že zaměstnavatel také předložil návrh nové směrnice č. 75 o posuzování psychické způsobilosti zaměstnanců. „Jsme ale teprve na začátku diskuse, kdy zaměstnavatel navrhuje zavedení periodického prověřování způsobilosti a okruh posuzovaných profesí by se oproti stávajícímu stavu měl rozšířit,“ uzavřel.

Dnes (ve čtvrtek 1. 6. 2017) jednání Ústředí OSŽ pokračuje dalšími body.

Michael Mareš
 


Právě přítomno: 565 hostů a žádný gestor