Za přítomnosti generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatavy Maradové, MBA, bylo ve středu 24. ledna 2018 v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Praze podepsáno memorandum o spolupráci, které nastavuje nová pravidla spolupráce mezi oběma institucemi. „Pro nás, jako pro správce infrastruktury, jde o nesmírně důležitý krok, neboť nám to zjednoduší velmi často kritizovanou a složitou přípravu infrastrukturních staveb,“ řekl v úvodu tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský s tím, že SŽDC velmi často u projektů, kde se jde takzvaně mimo stávající stopu, naráží právě na problémy s pozemky, „Ať už jsou to výkupy pozemků, nebo výměny pozemků, ať jsou to všemožné dohady a spekulace. Sami víte, kolik dopravních staveb je blokováno a brzděno právě kvůli problémům s pozemky. A my si od tohoto kroku slibujeme zjednodušení a hlavně zrychlení,“ dodal.

Spolupráci se SŽDC vítá i Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ, tedy úřadu, který se podle jejích slov v posledních letech snaží „daleko více reflektovat veřejný zájem“. „Hledáme nové cesty pro majetkoprávní vyrovnání a pro zjednodušení majetkoprávního vypořádání, byť by to mělo být za cenu dalších legislativních změn. Věříme, že se nám společně podaří najít takové mechanismy, které by majetkoprávní vypořádání i v tomto případě zjednodušily,“ uvedla.
Spolupráci na této úrovni vítá i generální ředitel SŽDC Pavel Surý, zejména pokud to povede k vyřešení tak „zapeklitých věcí“, jako je například rušení přejezdů, které narušují jak propustnost tratí, tak i železniční dopravu jako takovou. „Memorandum nám, doufám, pomůže při řešení problematiky, která se jmenuje rušení železničních přejezdů. Ale zcela určitě bychom našli i další a další témata,“ poznamenal.

Obě strany očekávají od podpisu dohody zlepšení vzájemné informovanosti zástupců SŽDC a SPÚ na regionální úrovni o připravovaných záměrech v oblasti realizace a výstavby dopravní infrastruktury. Současně dojde i k urychlení převodu pozemků v souvislosti se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Dohoda také počítá se spoluprací při pozemkových úpravách, zejména v oblasti koordinace činnosti při přípravě projektů. Dále se zlepší řešení převodů pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu nabytých pro výstavbu dopravní infrastruktury v rámci vyvlastnění či koupí zbytných částí od SPÚ.

Jak v závěru poznamenala ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová, pozemkové úpravy jsou mimořádným procesem, a to z pohledu jakékoliv dopravní infrastruktury, nejenom té železniční. „Teď se prvně musíme podívat, ve kterých katastrálních územích se jedná o ty kritické přejezdy, v jakém stavu tam jsou pozemkové úpravy, popřípadě kdy budou zahajovány, a na základě toho pak správně nadefinovat mechanismus, který bychom pak implementovali do interních předpisů a metodik tak, aby se v rámci pozemkových úprav s těmito přejezdy byli povinni naši projektanti vypořádávat v dlouhodobém horizontu. Myslím si, že lze ve skutečně velmi krátké době vydefinovat velmi konkrétní oblasti spolupráce, a to právě v těchto oblastech, o kterých tady obě strany mluvily.“

Výše zmíněný dokument podepsali: za SPÚ ústřední ředitelka Ing. Svatava Maradová, MBA, a Mgr. Michal Gebhart, ředitel Sekce řízení KPÚ a pozemkových úprav, za SŽDC pak Ing. Pavel Surý, generální ředitel, a Tomáš Drmola, MBA, náměstek GŘ pro správu majetku.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 302 hostů a žádný gestor