Jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v pondělí 22. ledna zahájil její předseda Kurt Mužík přáním pevného zdraví všem členům a jejich rodinám, a také přáním, aby činnost rady byla i v tomto roce prospěšná pro všechny seniory. Sdělil, že na jednání byl pozván také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ale omluvil, protože ve stejný den se zúčastnil školení k nové podnikové kolektivní smlouvě SŽDC v Přerově.

Po úvodní kontrole plnění úkolů z minulých jednání RRS, mezi kterými bylo zadání členům rady, aby zpracovali vlastní koncepci a návrhy na další činnost rady, Kurt Mužík sdělil, kolik písemných návrhů obdržel. Protože řada členů předala své návrhy až na jednání, budou přehledně zpracovány a rada se jimi bude zabývat na příštím jednání v únoru. Kurt Mužík pak informoval o jednání Ústředí OSŽ 18. ledna v Rajeckých Teplicích, kde očekával diskusi a reakci na připravovaný záměr rušení osobních pokladen a dalšímu provozování osobní dopravy na některých tratích. Jedním z bodů jednání byla příprava II. sportovních her seniorů, kde místopředseda RRS Karel Hybš informoval o jednání přípravné komise 10. ledna, která vycházela z poznatků a zkušeností získaných na prvních sportovních hrách seniorů v loňském roce. K tomu se připojila řada připomínek a návrhů z řad členů. V propozicích nesmí chybět, kdo je pořadatelem těchto her, potřebné je zaslat pozvání zástupcům hospodářského vedení na železnici, představitelům obce, musí být dostatek rozhodčích u každé disciplíny, výsledky by měly být zveřejněny včas a řada dalších věcí. Otevřená zůstala otázka možnosti sponzoringu, případné úhrady startovného. Dobrá zpráva z jednání komise je ta, že bude umožněna účast rodinných příslušníků závodníků, pokud se přihlásí, samozřejmě při uhrazení ceny za pobyt v RZ Skalka v Rajeckých Teplicích.

V dalším bloku informoval Karel Hybš o změnách na webových stránkách seniorů OSŽ, kde jsou nové rubriky a odkazy, některé úplně nové. Hostem jednání byla ředitelka cestovní kanceláře ČD travel Mgr. Blanka Jíšová, která informovala o všech letošních nabídkách, zodpověděla řadu dotazů na výše dotací na rekreaci, sama doporučila řadu destinací pro seniory a hovořila o specializaci některých cestovních kanceláří a spolupráci s nimi. Na závěr vyzvala všechny, aby ji kdykoli kontaktovali, pokud budou mít nějaké dotazy, nebo se setkají s někým, kdo nebyl s rekreací s ČD travel spokojen a má nějaké stížnosti.

Posledním, kdo členy RRS navštívil, vlastně až po skončení jednání, byl bývalý předseda OSŽ, Bc. Jaroslav Pejša. Ten informoval o svém setkání s předsedou Rady seniorů ČR Dr. Zdeňkem Pernesem a reagoval pak na zveřejněný rozhovor v denním tisku 17. ledna s ministrem dopravy Danem Ťokem, který se týkal záměru umožnit cestování na železnici zdarma studentům a seniorům a položil otázku, co může nastat, pokud dojde k výměně na postu ministra dopravy a také jakou dobu může mít platnost již zveřejněná částka za IN kartu u zaměstnanců, rodinných příslušníků a důchodců. Tady vidí potřebu, aby OSŽ jasně deklarovalo svůj názor a sdělilo jej současnému ministrovi dopravy. Upozornil také na nebezpečí, které by mohlo nastat, pokud by došlo ke změně zákona č. 77/1997 Sb.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor