Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

Prohlášení o spolupráci při záchraně historických železničních vozidel ve čtvrtek 8. 2. 2018 ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží podepsali Martin Vavrečka, předseda Správní rady NOK, a Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah.Zmíněný slavnostní okamžik orámoval jubilejní padesáté společné zasedání Správní a Dozorčí rady Nadace Okřídlené kolo. „Rád bych vás přivítal v krásném prostředí vládního salonku, který je důstojným místem pro tento slavnostní akt, a zároveň i symbolickým mezníkem čtrnáct let dlouhé společné spolupráce,“ řekl v úvodu ředitel NOK Zdeněk Vysloužil.
„Úhly pohledu na tento dokument mohou být různé, může to být nicneříkající prohlášení, ale dle mého názoru, a myslím si, že se mnou snad budou souhlasit i moji kolegové z Nadace, je to prohlášení o důvěře s vírou, aby vzájemná spolupráce byla plodná a oboustranně prospěšná,“ dodal předseda Správní rady Nadace Okřídlené kolo Martin Vavrečka. „Máme již podepsané memorandum se SŽDC a byl bych rád, kdyby podobně se rozvíjela i spolupráce s Českými dráhami. Věřím, že je před námi spousta úspěšných projektů, pod které se rádi všichni podepíšeme.“

NOK a ČD chtějí společného cíle dosáhnout především vzájemnou výměnou informací, vytvářením podmínek pro naplňování právních nástrojů, koordinací při zapojování expertů do expertních procesů, koordinací stanovisek v legislativním procesu, výměnou znalostí a zkušeností z činnosti obou signatářů při pořádání odborných konferencí, vzájemnou podporou při komunikaci v oblastech spolupráce s osobami, které nejsou signatáři prohlášení, a dále odbornými diskusemi na společných zasedáních, při tvorbě koncepčních a společných dokumentů, součinností při tvorbě nových modelů financování projektů Nadace včetně financování z fondů EU, a vzájemnou podporou aktivit, jako jsou odborné kulaté stoly, semináře a konference.
Nadace Okřídlené kolo a ČD, a. s., akcentují vzájemnou spolupráci zejména v oblasti marketingu, reklamní činnosti a prezentace činností obou subjektů, především pak v oblasti záchrany historických železničních vozidel. „Naše komunikace musí být intenzivní, musíme se jí trošku více věnovat. Věřím tomu, že do budoucna to bude lepší,“ uzavřel Martin Vavrečka.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor