Rekapitulací událostí od posledního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (11. 1. 2018) začalo ve středu 7. 3. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, další pravidelné zasedání PV OSŽ ČD Cargo. V jeho úvodu se předseda PV Radek Nekola nejprve vrátil ke školením k podnikové kolektivní smlouvě (PKS). „Letos byla ta školení trošičku jiná, protože se Mgr. Kreischová zaměřovala především na změny (v PKS),“ uvedl Radek Nekola a dodal: „Ale jsem rád, že jsem na těch školeních viděl i více pracovníků, kteří pak PKS realizují, tedy především komandující.“ Radek Nekola byl příjemně překvapen i hojnou účastí, například v Pardubicích, kde prý bylo narváno. „Školení nám všem určitě zjednoduší práci,“ uzavřel Radek Nekola blok věnovaný školení.

V další části pak předseda podnikového výboru referoval o jednáních dozorčí rady ČD Cargo (mimo jiné o podnikatelském plánu, o věkové struktuře zaměstnanců, o náboru nových pracovníků, či o dohodě s Českými dráhami ohledně využívání pozemků u VNVK - tj. všeobecně nakládkových a vykládkových kolejí, jde v podstatě o veřejná nákladiště). „To, že společnost letos nehodlá propouštět, není o tom, že by odbor deset neměl co dělat, spíše naopak. Musí hledat další způsoby, jak oslovit školy a potenciální zaměstnance na pracovním trhu, ale ne vždy se to daří,“ uvedl Nekola a dodal: „Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, ale k těm, co nakonec přijímáme, se chováme macešsky, děláme z nich podavače, nosiče, a nemůžeme je ve finále ani dobře zaplatit, protože mají smlouvu na dobu určitou. Musím říct, že když jsem se tohle dozvěděl, že mě to pořádně nadzvedlo ze židle.“ K dohodě o užívání pozemků u VNVK pak Radek Nekola poznamenal, že doufá, že to v letošním roce „dáme konečně do souladu“.

Telegraficky Radek Nekola dále informoval například o podpisu smlouvy s ČD o využívání společného trhu na nákup nafty; o převodu silové energie pod SŽDC (ČD končí jako distributor silové energie); o „diskusi“ nad terminálem v Nymburce (Škoda Auto od záměru vybudovat v Nymburku terminál ustoupila, nicméně došlo k „oživení“ myšlenky realizace projektu, který by byl využíván na komerční bázi); či o hospodaření dceřiných společností: „Požádal jsem vedení společnosti o vytvoření přehledu, kolik lidí naše dceřiné společnosti zaměstnávají.“

Řeč také byla o skladu (společnosti ČD Cargo) v Lovosicích (dluh, který tam kdysi vznikl, se daří minimalizovat), o osazování lokomotiv zařízením ETCS (více informací přinášíme v článku z jednání Představenstva OSŽ) či o nedostatku nákladních vagonů. „Hlad po vozech je tak velký, že se vyplatí opravovat i vozy, které byly dříve doporučeny ke šrotování,“ řekl k tomu Nekola.

Ing. Zdeněk Štěpánek (ředitel odboru 12), jako první host jednání PV OSŽ ČD Cargo, mluvil o aktuální situaci ve společnosti, zejména na úseku údržby a oprav kolejových vozidel. „Na jednu stranu lze říct, že se zlepšilo hospodaření s vozy, například se zkrátily na minimální dobu časy na přistavení vozu, na druhou stranu nepokrýváme požadavky obchodního úseku,“ uvedl Zdeněk Štěpánek s tím, že v letošním roce bude muset být z tohoto důvodu zdvojnásoben počet revizních oprav. „Hledali jsme způsob, jak se z tohoto problému (zajištění oprav v omezených kapacitách) dostat. Svolali jsme všechny opravce s tím, že naše potřeba na roky 2018 a 2019 bude mnohonásobně vyšší,“ konstatoval Štěpánek a dále dodal: „Podstatné je, že v tuto chvíli máme nasmlouvané kapacity na 2. až 4. čtvrtletí u všech opravců, kteří nám nabízejí kapacitu, a to jak doma, tak i v zahraničí. Nicméně v 1. čtvrtletí nemáme stoprocentně pokryty všechny vozy, jimž letos propadá revize, a zkoušíme s každým opravcem jednat zvlášť s cílem uplatnit nějaké vozy navíc, abychom vykrývali naši potřebu.“ V plánu vlastních kapacit (v rámci SOKV) počítá letošní plán s provedením 1900 technických kontrol a 500 revizních oprav. „Role našeho opravárenství je nezastupitelná,“ zdůraznil Štěpánek. „Víc ale nejsme schopni se stávajícím personálním stavem realizovat. To je strop, který je pro SOKV odsouhlasen.“

U 62 zaměstnanců-opravářů u společnosti ČD Cargo letos vznikl nebo vznikne nárok na odchod do důchodu, ale nikdo z nich podle Štěpánka „nebude vyháněn“. „Pokud budou chtít pracovat dál, tak jim to pochopitelně umožníme, zejména pokud chceme, aby jednak technické opravy a revize šly nahoru, a jednak abychom přednostně využívali naše kapacity. Zkoušíme udělat krok, kterým by se produkce oprav měla zvýšit a s tím souvisí i otázka personálního navýšení.“

Krátce se Zdeněk Štěpánek zmínil o investicích (investice se budou týkat jak strojní vybavenosti, tak i stavební činnosti) například v podobě výstavby nové haly v Ústí nad Labem, respektive možné výstavbě hal pro opravy vozů v Ostravě, Břeclavi a v Českých Budějovicích. „Ano, i tato lokalita je v našem zorném poli,“ dodal. U lokomotiv je podle Zdeňka Štěpánka situace „sice ne úplně stabilizovaná, ale také ne úplně špatná“. „V rámci SOKV provádíme rozšířenou údržbu, u dieselových lokomotiv běží generálky spalovacích motorů, abychom zajistili základní provozuschopnost; připravuje se modernizace 50 lokomotiv řady 742, chystá se omlazení vozového parku nákladních vozů.“

Diskuse byla mimo jiné věnována pracovním smlouvám u nových zaměstnanců na dobu určitou, tu ředitelé volí navzdory tříměsíční zkušební době. K tomu se vyjádřil i Zdeněk Štěpánek: „Ředitelé SOKV volí zkušební dobu delší, chtějí si tím ověřit pracovní návyky, ale já se domnívám, že zkušební doba je dost dostatečnou dobou na to, abych si toho pracovníka vyzkoušel a ohodnotil. Co se týče smlouvy na dobu určitou, doporučil jsem ředitelům, aby byli uvážliví a tuto formu volili jen v krajních případech, abychom zaměstnance zbytečně nestavěli do nejistoty.“

V další části promluvil Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru lidských zdrojů, jako další host jednání, o aktuálním stavu aplikace IN PLUS a vyjádřil se i ke konkrétním pracovněprávním záležitostem z diskuse. Organizačními záležitostmi a bodem Různé bylo jednání PV OSŽ ČD Cargo ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor