OBZOR ke stažení

Tradiční body v tradičním čase, i tak by se dal popsat program jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 4. 9. 2018 a které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Nejvíce času, rovněž tradičně, zabraly informace ze zásadních jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referováním o setkání zástupců OC s ministrem dopravy a předsedou Dozorčí rady ČD Prof. Petrem Moosem (dne 28. 8. 2018). „Já bych tu schůzku rozdělil do tří částí: v první části nás měli zástupci ministerstva seznámit s vývojem na ČD a chystanými kroky (na Českých drahách). Nabídli nám schůzku předsedy Dozorčí rady Českých drah se zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě ČD, ta shodou okolností proběhne dnes odpoledne,“ uvedl Martin Malý s tím, že druhá část jednání byla věnována koncepci železniční dopravy a liberalizaci.

„Zástupci ministerstva uvedli, že jsou si vědomi, že síťové služby jsou potřeba a je proto nutné je vydefinovat a zahájit diskusi, kdo by je měl zajišťovat (tedy dopravci nebo SŽDC; totéž se týká i vydefinovaných činností vůči ministerstvu obrany či ministerstvu kultury) a jak bude zajištěno jejich financování.“ Třetí část schůzky byla věnována diskusi na téma ETCS a „národní zabezpečovač," dodal.

O roli státu, respektive ministerstva dopravy, které ne zcela plní závazky vyplývající z jednání loňské dubnové tripartity, promluvil i I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který Martina Malého doplnil. „Ministerstvo dopravy je povinno ze zákona sjednat schůzku s ministerstvem obrany, výsledek předložit Českým drahám a nakonec zaplatit, ale teprve až teď se to řeší,“ uvedl s tím, že poprvé v životě zažil, že jeden náměstek (ministerstva dopravy) nesouhlasil s druhým. „Když už náměstek řekne, že se nemá plnit zákon, tak to je na pováženou,“ poznamenal. Další schůzka odborových centrál s vedením ministerstva dopravy je naplánována na 20. 9. 2018.

Martin Malý dále informoval o připravované změně koncepce v přístupu SŽDC k drážním budovám. „Dříve se říkalo: opravme budovy nádraží a shánějme instituce ze státního sektoru, které by je například využívaly jako kanceláře, aspoň tak to prezentoval náměstek GŘ SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Teď ministr dopravy prohlásil, že takhle to dál nejde. Ministerstvo nechce opravovat prázdná a nevyužitá nádraží, takže nová koncepce zní: opravujme a stavme jen to, pro co máme využití.“

Předseda i I. místopředseda OSŽ v kostce informovali o integraci jízdních dokladů, druhý jmenovaný pak i o dopisu, který poslal bývalému předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi. „Připomenul jsem mu, že nikdy by nebyl členem Dozorčí rady ČD bez doporučení Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, který teď obešel. Jaroslav Pejša několikrát porušil svůj slib, uvedl PV do nepěkné situace a přestává být tím pádem zástupcem OSŽ v Dozorčí radě ČD. Naše reakce (jednat o tom bude Podnikový výbor OSŽ při ČD na svém výjezdním zasedání 5. 9. 2018 ve Vyšším Brodě, poznámka autora) mohou být v podstatě tři: vyvolat jeho odvolání, výzva k jeho odstoupení, a třetí, že to vezmeme na vědomí (neodstoupení Jaroslava Pejši z DR ČD) a zaměstnavatele nebudeme z důvodu finančních nákladů zatěžovat referendem.“

Stručně o dění ve společnosti ČD Cargo informovala Bc. Marta Urbancová, mimo jiné i o schváleném volebním řádu do Dozorčí rady ČD Cargo. „Co se týče volebního řádu, máme ho už ve finální podobě a za OSŽ jsme dodali čtyři zástupce do hlavní volební komise; do 7. 10. musíme předložit kandidáty do voleb do DR ČD, které proběhnou ve dnech 22. až 25. 10. 2018.“ Marta Urbancová letmo zmínila i interní normu ke kondičním pobytům. „Chceme razit snížení potřebných odpracovaných let na KOP, celá problematika byla přesunuta do kolektivního vyjednávání. Další jednání se zaměstnavatel je naplánováno na 24. 9. 2018,“ dodala.

Za SŽDC informace ze zásadních jednání přednesl Petr Štěpánek, který informoval o jednání odborových centrál na SŽDC, kde byl oficiálně představen záměr centralizace finančních účtáren (k 1. 1. 2019) s tím, že finanční účetní budou včleněny do CSS. „Jedná se o centralizaci činností, tedy o sjednocení činností, nikoliv o snižování počtu zaměstnanců!“ sdělil Petr Štěpánek s tím, že některé zaměstnankyně oznámily, že chtějí zůstat na OŘ, a to i za cenu, že budou třeba pracovat na jiném místě či v jiné profesi. „Záleží na tom, zda jsou ochotné dojíždět do Olomouce či Pardubic. Zatím je to jenom záměr, projednávání organizační změny teprve přijde.“
Tématem druhé informace byla racionalizace a optimalizace činností správ majetků na jednotlivých OŘ, opět k 1. 1. 2019 - zaniknou SBBH a SNB a vzniknou SB (Správy budov) a SOČ (Správy obchodních činností). „Obdrželi jsme i záměr zaměstnavatele s tím, že navrhuje otevřít katalog prací (technická novelizace s platností od 1. 1. 2021). To je záležitost, která nyní hýbe SŽDC, ale ředitel SŽDC to zatím nechce lámat přes koleno.“ Kolektivní vyjednávání na SŽDC by mělo být zahájeno v polovině října, kdy zaměstnavatel předloží návrh kolektivní smlouvy (respektive tří příloh: odměňování, stravování, KOP). „Rovněž i my máme návrhy na změny v oblasti KOP, týkající se narovnání u některých profesí, respektive zaměstnanců, kteří dělají na jednom pracovišti. Jedním z návrhů je i zkrácení lhůty z 20 let na nižší hranici,“ dodal.

V závěru bodu Informace ze zásadních jednání referoval tajemník PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl o přepnutí Břeclavi na dálkové řízení do CDP Přerov k 3. 9. 2018. „Přes snahu provozních zaměstnanců, OSŽ na všech úrovních, ale i různých složek řízení SŽDC, došlo dne 3. 9. 2018, přesně ve 14 hodin a 14 minut, k přepojení stanice Břeclav na dálkové řízení z CDP Přerov. Nezbývá než věřit, že tento krok bude krokem správným a oprávněným. Jen čas prověří, jestli dálkové řízení je to pravé i pro velké, uzlové či přechodové stanice…,“ uvedl Miroslav Maincl.

Představenstvo OSŽ schválilo přiznání jedné dávky z Podpůrného fondu OSŽ i poskytnutí (dvě žádosti) právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. V rámci bodu Organizační pak vzali členové Představenstva OSŽ na vědomí či schválili řadu dokumentů, mimo jiné i účetní uzávěrku hospodaření za rok 2017. Členové Představenstva OSŽ rovněž schválili záměr uspořádat roční vzdělávací kurz pro uvolněné funkcionáře ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

V závěru pak člen Revizní komise OSŽ Miroslav Škota zaskočil za nemocnou Barunku Balážovou a krátce informoval o činnosti komise. „Máme za úkol zpracovat zprávu o školeních Zdeňka Görnera: máme to připravené, úroveň školení je dobrá až na pár maličkostí, které jsme si vyříkali. Myslím si, že se to zlepšilo, hospodáři dostávají informací více a tyto informace jsou kvalitnější.“ Členové Představenstva OSŽ pak v závěru (bod Různé) vzali mimo jiné na vědomí Zprávu vedoucího výpravy z Regionálního mistrovství USIC v tenise a Zprávu z 32. Mezinárodní výstavy výtvarného umění, která se konala ve dnech 11. až 14. 8. 2018 v belgickém Gentu.


Michael Mareš
 

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor