(AKTUALIZOVÁNO) Informace ze zásadních jednání, které se udály během prázdnin, ale i informace ryze aktuální, byly na programu třídenního výjezdního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, které od středy 5. září 2018 probíhá v rekreačním zařízení ZO OSŽ České Budějovice a Plzeň ve Vyšším Brodě, a které první jednací den moderovala tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku spolu s předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislavem Vokounem).

Úvod obstaral předseda PV a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který se mimo jiné vyjádřil k červencové obměně Dozorčí rady Českých drah: „Vnímáme, že je to výsostné právo vlastníka, ale zatím jsme nedostali relevantní odpověď na otázku, proč by měl být odvolán i management (ČD). Stavíme na třech premisách: management dostal za úkol plnit podnikatelský plán, což plní. Dostal za úkol obhájit rating, což rovněž splnil. A měl za úkol i vytvořit zisk, který vytvořil,“ uvedl Vladislav Vokoun. Další zasedání Dozorčí rady ČD je naplánováno na příští týden (11. 9. 2018). „Čekáme, co se bude dít,“ dodal.

Členové Podnikového výboru OSŽ při ČD se poté v diskusi vyjadřovali k aktuálnímu dění na železnici. Například kritizovali ministerstvo dopravy za nečinnost v případě srážky vlaků společnosti GW Train Regio v jižních Čechách. „Opravily se tady tratě za stovky milionů, vybudovalo moderní zabezpečovací zařízení a dopravce přesto jezdí na telefon! Domnívám se, že ministerstvo mělo nařídit regulátorovi, aby dopravci odejmul kapacitu,“ řekl jeden z členů PV. „Těch problémů je ale víc. Přejedou (vlaky GW Train Regio) přes přejezd a nevypnou PZZ a řidiči pak stojí před závorami a nadávají.“
Diskutovala se i situace v Ústeckém kraji, který výkony na některých tratích plánuje zadat společnosti RegioJet. „To bude obrovský problém, jako s autobusovou dopravou BusLine. To samé totiž může nastat i v železniční dopravě - dávám tomu čtyři roky,“ uvedl další z členů PV.

Bylo také vzpomenuto, že kvůli liknavosti přišly České dráhy o Městskou linku v Praze. „Bohužel to Arriva přebere, protože Středočeský kraj regionovy (814/914) odmítá,“ zmínil další z členů PV. Zaznělo také, že výkony na trati Ústí nad Orlicí – Štíty chce Pardubický kraj nabídnout Leo Expressu. Členové PV OSŽ při ČD také konstatovali, že dle dosavadních zkušeností přinesla reorganizace dep prozatím jen samá negativa. Padla také informace, že výměnný program u posunovačů (na ONJ) nevyšel, ale zároveň zaznělo i poděkování na adresu vlakových čet, které zajišťovaly dopravu během Všesokolského sletu v Praze a všem zaměstnancům ČD, že přes všechna negativa zajistili provoz a přepravu cestujících během prázdninových měsíců.

Ve své druhé, podvečerní části středečního jednání (ve středu 5. 9. 2018), se Podnikový výbor OSŽ při ČD zabýval oznámením bývalého předsedy OSŽ BC. Jaroslava Pejši, že neodstoupí z Dozorčí rady Českých drah. Na jednání byl mimo jiné přečten dopis, který Vladislav Vokoun zaslal 29. 8. 2018 Jaroslavu Pejšovi.

Po rozsáhlé diskusi přijal Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., následující text:

Na základě rozhodnutí Bc. Jaroslava Pejši, že přes opakovaná, zdokumentovaná a veřejná mediální prohlášení o plánovaném odstoupení z DR ČD, a. s., ke dni vyhlášení voleb do DR ČD, a. s., na období 2019 – 2024, zůstává nadále v DR ČD, a. s., reagoval PV OSŽ při ČD, a. s., na svém dnešním zasedání (dne 5. září 2018), a to především z důvodu, že to byl právě PV OSŽ při ČD, a. s., který nominoval Bc. Jaroslava Pejšu v roce 2016 za svého kandidáta do DR ČD, a. s.

PV OSŽ při ČD, a. s., je přesvědčený, že veřejný slib Bc. Jaroslava Pejši v roce 2016 (před doplňujícími volbami do DR ČD, a. s.), v roce 2017 (před sjezdem OSŽ) a následná dohoda na začátku letošního roku o ukončení jeho působnosti v DR ČD, a. s., z důvodu sjednocení volebního období všech tří kandidátů za zaměstnance ČD, a. s., vedly logicky k tomu, že PV OSŽ při ČD, a. s., oslovil a následně odsouhlasil na svém jednání, dne 18. dubna 2018, tři kandidáty (nikoliv dva) do DR ČD, a. s.

Bc. Jaroslav Pejša měl od té doby možnost sdělit PV OSŽ při ČD, a. s., svůj úmysl neodstoupit z DR ČD, a. s., což neučinil. Jeho chování proto PV OSŽ při ČD považuje za velmi neetické, neboť nechal proběhnout celý proces kandidatury nových členů.

PV OSŽ při ČD, a. s., vyzývá Bc. Jaroslava Pejšu, aby dostál svému slibu a ukončil svou činnost v DR ČD, a. s., a to v dostatečném časovém předstihu před dnem vyhlášení nových voleb do Dozorčí rady ČD, a. s., na období 2019 až 2024.

PV OSŽ při ČD, a. s., na svém zasedání dne 5. září 2018 přijal následující usnesení:

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s.
I. Sděluje:
-
všem dotčeným orgánům (řídící výbor, Dozorčí rada ČD, Představenstvo společnosti ČD, a. s., a odborové centrály), že Bc. Jaroslav Pejša již není oprávněn vystupovat a jednat jménem PV OSŽ při ČD, a. s., a že veškerá jeho vyjádření jsou vyjádřením soukromé osoby.

- členské základně OSŽ, že na základě výše uvedeného a dále na základě toho, že Bc. Jaroslav Pejša ukončil na vlastní žádost ke dni 31. srpna 2018 své členství v OSŽ, není oprávněn vystupovat jako zástupce zaměstnanců-členů OSŽ.

- zaměstnavateli, že s odkazem na platný volební řád do DR ČD, a. s., v případě uplatnění práva na odvolání Bc. Jaroslava Pejši, by společnosti ČD, a. s., vznikly zbytečné vícenáklady v řádu několika milionů korun a další komplikace s tím spojené (například oprávněná nechuť zaměstnanců ČD, a. s., účastnit se jakýchkoliv voleb), a proto Podnikový výbor OSŽ při ČD právo na odvolání v tuto chvíli neuplatňuje.

II. Vyzývá:
- Bc. Jaroslava Pejšu, aby dostál svému slibu a ukončil svou činnost v DR ČD, a. s., v dostatečném časovém předstihu před dnem vyhlášení nových voleb.
 

Tři body mají dnes (ve čtvrtek 6. 9. 2018) na programu členové Podnikového výboru OSŽ při ČD: přípravu na kolektivní vyjednávání o PKS na rok 2019; sestavení vyjednávacího týmu zástupců za OSŽ (pro PKS 2019), a přípravu kampaně STOP DUMPINGU (a systému distribuce letáků), kterou evropští železniční odboráři sdružení v ETF plánují spustit 4. 10. 2018. Touto kampaní chtějí železniční odboráři varovat před „nebezpečnou tendencí rušení vlakového personálu.“


Michael MarešPrávě přítomno: 263 hostů a žádný gestor