OBZOR ke stažení

Ing. Pavel Koucký spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou byli opět 27. září hosty na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze. Ing. Koucký informoval PV o projednání procesu připravovaných organizačních změn na společném jednání odborových centrál 24. září. Ty mají nastat ve dvou fázích na dvou úsecích. První z nich je proces vedoucí k organizační změně na úseku centralizace finančních účtáren. Tento krok byl zahájen 1. 4. a k dokončení by mělo dojít v rámci transformace ekonomických úseků převodem finanční účtárny organizačních jednotek na Centrum sdílených služeb na pracoviště Pardubice a Olomouc. Probíhá současně zmapování dopadu realizace všech organizačních změn, které jsou z větší části k datu 1. 1. 2019. Správa majetku je pak řešena ve třech etapách.

Hovořil pak o personálních změnách, kdy k 30. 10. 2018 je odvolán náměstek GŘ pro správu majetku Tomáš Drmola, MBA, a náměstek GŘ pro řízení provozu Ing. Josef Hendrych (novým námětkem je od 1. 11. 2018 jmenován Ing. Miroslav Jasenčák), což projednala správní rada a ta také schválila změnu organizační struktury úseku náměstka pro správu majetku s účinností od 1. 11. zrušením úseku náměstka pro správu majetku na generálním ředitelství a s účinností od 1. 1. 2018 na oblastních ředitelstvích. Současně zaniká odbor 28 (správy majetku ) a odbor 29 (stavební) a vzniká odbor úplně nový - 23 (pozemních staveb). To je jen malý a velmi stručný výčet z organizačních změn na SŽDC, o kterých Ing. Koucký informoval a pro jejich rozsah není možné podrobněji popisovat, které činnosti se převádějí a jaké odbory nově vznikají a kdo je bude řídit. Pro lepší přehled a seznámení se změnami organizační struktury Generálního ředitelství SŽDC (od 1. 11. 2018) a typovou organizační strukturou Oblastních ředitelství (od 1. 1. 2019) dostali členové PV grafické tabulky s tzv. „pavoukem“, kde jsou všechny změny znázorněné a nepochybně je zaměstnanci najdou i na webových stránkách SŽDC. Jeho informaci o připravovaných, nebo již realizovaných organizačních a personálních změnách doplnila ještě Ing. Hana Kohoutová.

V diskusi se pak nejvíc dotazů týkalo informace o převodu finančních účtáren, otázky byly na mzdové ohodnocení těchto zaměstnanců a také na jejich možnosti dojíždění na nově zřízená pracoviště. Další informace byla o možnostech zavedení a využití elektronických stravenek pro zaměstnance, vývoji zaměstnanosti a mezd, kdy byla uvedena opět řada statistických údajů a porovnání růstu průměrných mezd u několika stěžejních povolání za období leden až srpen roku 2018 a leden až červen 2018 ve srovnání s údaji zveřejněnými ČSÚ za toto období. V další části jednání PV, už bez účasti zástupců hospodářského vedení, proběhla diskuse a jak už bylo avizováno i v krátké informaci na webu OSŽ, také volba členů vyjednávacího týmu pro nastávající jednání o uzavření příslušných částí PKS na rok 2019. Podnikový výbor, respektive pět jeho členů, také využije nabídky na školení funkcionářů OSŽ, které bude etapově probíhat v průběhu roku 2019, připravené ve spolupráci s Dopravní fakultou v Pardubicích.

V poslední části jednání proběhla vizuální prezentace návrhů na uniformy a další doplňky, včetně návrhů na novou pracovní obuv zaměstnanců SŽDC.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 272 hostů a žádný gestor