OBZOR ke stažení

Poprvé v roce 2019, v úterý 8. 1. 2019 odpoledne, jednalo za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého Představenstvo OSŽ. Kromě tradičních bodů (zahájení a kontrola plnění úkolů) bylo tradičně nejvíce prostoru věnováno i informacím ze zásadních jednání. K těm kromě té nejčerstvější (setkání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy) z dopoledního jednání na ministerstvu dopravy, vévodily souhrnné informace z kolektivního vyjednávání u všech tří velkých podniků (ČD, ČD Cargo a SŽDC).

Úvod tohoto bloku obstaral I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který informoval o průběhu kolektivního vyjednávání u Českých drah a o uzavřené kolektivní smlouvě. „Vše podstatné najdete na webu a v Obzoru, v tištěné formě bude kolektivní smlouva ve třetím týdnu v měsíci lednu. A s tím souvisejí aktivy, které začínají 25. ledna v Přerově,“ uvedl s tím, že ani hospodaření Českých drah „nedopadlo špatně“. „Podstatné je, že ČD byly schopny uspokojit všechny závazky jak vůči zaměstnancům, tak i vůči smluvním partnerům, a to navzdory tomu, že (ČD) masivně investují. V současné době mají ČD rozjednány smlouvy se všemi kraji, paradoxně jako první podepsal (s ČD) smlouvu Jihomoravský kraj. Rýsuje se naděje, že by ČD mohly obstát, ale všude jsou potíže, viz naposledy Zlínský kraj,“ doplnil Vokoun. Ten mimo jiné zmínil i fakt, že to, že Českým drahám stále chybějí dva členové představenstva, „může být problém“. „Zatím se tyto dva členy představenstva nepodařilo vybrat, jména, která se objevila v médiích, nemohu vyvrátit, ani potvrdit, protože nejsme ve výběrové komisi. Zatím je to tedy v rovině velmi pravděpodobných spekulací. Máme to zařazeno jako šestý bod na jednání Dozorčí rady ČD 15. 1. 2019,“ dodal.

O průběhu kolektivního vyjednávání a podpisu kolektivní smlouvy u ČD Cargo referoval Radek Nekola. „I u nás budou od 17. 1. 2019 v režii zaměstnavatele probíhat školení ke kolektivní smlouvě, letos jsme to uchopili tak, že našim členům nabízíme možnost si po těchto školeních sednout a vydiskutovat průběh kolektivního vyjednávání,“ poznamenal Radek Nekola s tím, že na těchto setkáních by se rád vrátil i k volbám do Dozorčí rady ČD Cargo. „A k té dnešní dopolední schůzce u pana ministra: mám pocit, že si pan ministr neuvědomil dosah toho, co uvedl v médiích a co se tím spustilo. Sice pak utlumil své reakce, ale neutlumil reakce představitelů našeho politického života,“ dodal.
Tuto informaci poté doplnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „Poprvé jsme od ministra dopravy (v této souvislosti) slyšeli, že pracují na určité metodice, kterak při posuzování výhodnosti nabídek předkládaných dopravci při zadávání zakázek v působnosti ministerstva dopravy objektivně zohlednit také skutečnost, že České dráhy musí do cenových kalkulací - na rozdíl od menších dopravců - logicky vždy zahrnovat také náklady na zachování prvků síťovosti, či náklady na udržování záloh pro případy mimořádných událostí, přírodních kalamit nebo pro potřeby obrany této země. Těmito postupy by se potom v pozitivním smyslu mohly inspirovat i kraje při výběru nabídek dopravců ve své působnosti.“

O průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC, o podepsané kolektivní smlouvě, i o aktivech (standard šesti školení), které začínají 10. 1. V Praze na Bohemice, informoval tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček. „Včera nám přišly elektronicky zásady C-FKSP, v tuto chvíli připomínkujeme pokyn GŘ SŽDC č. 01, který se týká budoucnosti řízení vlakové dopravy v republice, tím myslím umístění RDP, PPV a podobně. Potřebovali bychom k tomu ještě další informace, které chceme řešit s náměstkem pro řízení provozu,“ dodal telegraficky.

Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání u společnosti RYKO Děčín („I když se ještě kolektivně vyjednává, zaměstnavatel v roce 2018 vyplatil mimořádné odměny v objemu průměrné měsíční mzdy. Zaměstnavatel společně s odbory chce do kolektivní smlouvy zapracovat i výrazné příplatky za odpolední směny.“) a v Dopravním zdravotnictví, kde je kolektivní vyjednávání již ukončeno (zde došlo k úpravě tarifních mezd na základě zvýšení minimální mzdy; další etapa kolektivního vyjednávání bude probíhat v polovině letošního roku a bude se týkat navýšení tarifní mzdy u vytipovaných profesí). „V Dopravním zdravotnictví jsme se dále zabývali i navýšením příspěvku zaměstnavatele na stravné u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Protože se v loňském roce osvědčilo pořádání aktivů ke kolektivní smlouvě, proběhnou i letos na všech poliklinikách.“

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka mluvil o chystané schůzce (23. 1. 2019) pod vedením ministra kultury k zahájení činnosti pracovní skupiny, která se bude věnovat koncepčnímu řešení železniční nostalgie, kde bude zastoupena i Nadace okřídlené kolo.

V bodě Organizační záležitosti členové Představenstva OSŽ mimo jiné projednali Návrh Evidenčního návratového listu ZO OSŽ stav ke dni 1. 2. 2019 (schválen, bude předložen Ústředí OSŽ), dále Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2019 (bude rovněž předložen Ústředí OSŽ), schválili Návrh zahraniční pracovní cesty (Mimořádná konference ETF v termínu 27. až 29. březen 2019 v Belgii – konference navazuje na kongres v Singapuru a této konferenci bude předcházet Akční den v Bruselu, kterým vyvrcholí kampaň „Za férovou dopravu v Evropě 2.0“), a zabývali se účastí členů Představenstva OSŽ na školeních pro členy a funkcionáře OSŽ. Rozsáhlou diskusi ke zvýhodňování členství v OSŽ (přerušený bod z minulého jednání - nabídka společnosti Sphere na slevový program) neukončili a budou v ní pokračovat na jednání 23. ledna 2019.
Představenstvo OSŽ také hodnotilo spolupráci se SON (zpráva bude rozeslána elektronicky) jako výhodnou pro obě strany a pověřilo místopředsedkyni Renatu Douskovou podpisem smlouvy na rok 2019. Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé jednání Představenstva OSŽ skončilo.

Michael Mareš

Právě přítomno: 256 hostů a žádný gestor