OBZOR ke stažení

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 9. ledna za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku). V úvodu předseda PV Vladislav Vokoun poděkoval kolektivním vyjednavačům za dobrou práci. Uvedl, že stejně jako v jiných letech budou České dráhy schvalovat podnikatelský plán na rok 2019 až nyní, po přijetí kolektivní smlouvy. „Podnikatelský plán je sestaven tak, aby České dráhy dostály všem závazkům vůči zaměstnancům i zákazníkům, a je tam i dostatek prostředků na investice a na modernizaci,“ dodal Vladislav Vokoun. Dále informoval o tom, že představenstvo společnosti (ČD) již více než čtyři měsíce není kompletní, což by měla napravit příští Dozorčí rada ČD, která by měla schválit dva nové členy představenstva.

Hostem celého jednání byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Ten v úvodu svého vystoupení nejprve komentoval výsledek kolektivního vyjednávání na ČD a zdůraznil, že je podstatné, že se podařilo nasmlouvat výrazně více, než je předpokládaná inflace. „Kvalitní kolektivní smlouvu se podařilo dohodnout u všech tří našich velkých železničních firem,“ dodal Martin Malý. Podle jeho názoru je dobře, že u všech tří státem vlastněných podniků působících na železnici (ČD, ČD Cargo, SŽDC) je podobné mzdové navýšení, kdyby tomu tak nebylo, mohly by si jednotlivé společnosti mezi sebou „přetahovat“ zaměstnance.

Mgr. Malý dále zdůraznil, že pro možnost dosažení dobrých výsledků kolektivního vyjednávání je podstatná i dobrá kondice podniku včetně schopnosti obstát v narůstající konkurenci. V tomto ohledu by podle jeho slov měly být odbory zaměstnavateli nápomocny. „Otevírání trhu v segmentu poskytování železniční dopravy v závazku veřejné služby by mělo být postupné, aby byl dostatečný čas na přípravu,“ zdůraznil předseda OSŽ. Odbory podle něj dlouhodobě kritizují novou praxi tzv. „tržních konzultací“, které v řadě případů předcházejí přímému zadání při zadávání závazkové dopravy v působnosti ministerstva dopravy i krajů. Právě kvůli mnohdy nekorektnímu postupu objednatelů při těchto „tržních konzultacích“ vůči národnímu dopravci zvažovalo ústředí OSŽ dne 19. 12. 2018 vyhlášení stávkové pohotovosti.
Z tohoto důvodu bylo vyvoláno i jednání zástupců odborů s ministrem dopravy, které proběhlo 8. ledna 2019. Projednávaly se na něm dva hlavní body – strategie státu při nakládání s majetkovými podíly v dceřiných společnostech ČD a postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby. Ministr dopravy Dan Ťok dal v obou projednávaných bodech odborářům částečně zapravdu a vyjádřil ochotu předem konzultovat s odbory další kroky v těchto oblastech. Další schůzka se podle dohody uskuteční 26. února a v březnu by pak mělo dojít k vyhodnocení výsledků dosavadních jednání.

Pravidelný host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., v úvodu svého vystoupení kladně zhodnotil průběh i výsledek kolektivního vyjednávání na Českých drahách a poděkoval kolektivním vyjednavačům za spolupráci. Zdůraznil, že kolektivní smlouva je od 1. ledna naplňována. Zmínil se i o výsledku výběrového řízení na doplnění členů představenstva Českých drah. Jak již proběhlo v médiích, vybráni byli Michal Heřman a Michal Vereš. O jejich schválení rozhodne v příštích dnech Dozorčí rada ČD.
JUDr. Veselý poté zodpověděl řadu dotazů od členů podnikového výboru. Například tajemnice PV Věra Nečasová se zajímala o to, jak se ČD starají o své budoucí zaměstnance, neboli jak podporují zájemce o práci na Českých drahách. „České dráhy mají smlouvy s 12 školami a učňovskými zařízeními,“ řekl JUDr. Veselý a dodal, že ČD uzavírají se zájemci o práci na ČD dohodu, na základě které jim přispívají na studium i na jízdní výhody a zajišťují odbornou případu na pracovištích Českých drah. „Ze škol odchází ročně na pracoviště ČD 36 absolventů,“ upřesnil JUDr. Veselý. Součástí smlouvy je samozřejmě příslib žáků odpracovat dohodnutou dobu na železnici, aby se podniku jeho investice vrátila.

Hovořilo se i o problematice dojíždění zaměstnanců za prací na tratích, které budou provozovat cizí dopravci (Brno – Bohumín, ale i v dalších regionech). Odboráři připomínali, že nutnost platit místenky v plné ceně by pro zaměstnance bylo velkou finanční zátěží a mohlo by je to i vyhnat od dráhy. „Pokud se to bude promítat do sociální zátěže zaměstnanců, budeme to muset společně řešit,“ poznamenal k tomu JUDr. Veselý a zdůraznil, že cílem zaměstnavatele je stávající zaměstnance udržet a získávat nové.

Podnikový výbor dále projednal některé organizační záležitosti, především přípravu školení ke kolektivní smlouvě ČD (uskuteční se od 25. 1 do 5. 2. na šesti místech republiky) a termíny výjezdních zasedání PV. Zazněla i informace o přípravě plánu akcí sociálního charakteru a o čerpání prostředků ze Sociálního fondu (jak poznamenal Vladislav Vokoun, začít čerpat je možno již nyní). Členům podnikového výboru byly rozdány záznamy z kolektivního vyjednávání. Jak uvedla Věra Nečasová, zápis může posloužit jako důkaz toho, co bylo nasmlouváno, pro případ nedohody s nadřízenými pracovníky.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 370 hostů a žádný gestor