OBZOR ke stažení

Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 6. února 2019, bylo nabito informacemi. Hostem jednání byl totiž předseda představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec (na snímku), dále ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý a části jednání se zúčastnil i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Před příchodem hostů hovořil předseda PV Vladislav Vokoun o právě skončené sérii školení OSŽ ke kolektivní smlouvě. Šesti aktivů se zúčastnilo 230 zástupců základních organizací. „Byla to reprezentativní účast,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že předmětem jednání byly jednak změny, které přináší nová kolektivní smlouva, jednak informace o záměrech OSŽ a o hlavních aktualitách na Českých drahách. Vladislav Vokoun hovořil také o tom, že v současné době finišují jednání Českých drah o smlouvách s kraji. „Regiony přicházejí na to, že je lepší upřednostnit stabilitu Českých drah před těšínskými jablíčky jiných dopravců,“ dodal.

Předseda PV kladně kvitoval korektní přístup vedení Českých drah v tom, že podnikatelský plán nepředložilo dříve, než byla podepsána kolektivní smlouva. „Podnikatelský plán na rok 2019 je rozumně vyvážený, předpokládá se, že budou splněny závazky vůči zaměstnancům a umožní potřebné investice,“ řekl Vladislav Vokoun. Podnikatelský plán bude předložen na jednání Dozorčí rady Českých drah dne 13. února.

Generální ředitel Českých drah Ing. Miroslav Kupec komentoval jak výsledky hospodaření ČD za rok 2018 (podle jeho slov jsou pozitivní a skončí se ziskem), tak podnikatelský plán na rok 2019 (který rovněž počítá se ziskem). „Podnikatelský plán navrhuje redukovat některé položky tak, aby režijní náklady společnosti postupně klesaly a zvyšovala se efektivita hospodaření,“ řekl dále Ing. Kupec. „Společnost České dráhy prochází obdobím, kdy řešíme, jaké výkony budeme mít od roku 2020 po skončení desetiletých smluv s kraji,“ řekl dále a dodal, že probíhala a stále ještě probíhá řada jednání, na nichž se zástupci ČD snaží přesvědčit kraje o spolehlivosti svých služeb. Výsledek by měl být znám v dubnu. Podle slov Ing. Kupce by v optimistické variantě České dráhy přišly o 3,5 % výkonů, při pesimistické variantě o 10,6 % výkonů.
Zmínil se také i o určitém „napětí“ mezi MD a ČD v otázce provozování dálkové dopravy, neboť podle ČD na ministerstvu dopravy proběhla některá sporná výběrová řízení. „Jsem přesvědčen, že se nám podařilo s Ministerstvem dopravy ČR dohodnout a další výkony v dálkové dopravě budou zadány napřímo Českým drahám,“ uvedl a dodal, že by České dráhy měly dostat čas, aby se transformovaly a připravily na konkurenci v rámci EU, která nastane v roce 2033, kdy se železniční trh otevře úplně.

Následovalo množství dotazů a připomínek od členů podnikového výboru. Například František Vopátek poznamenal, že se v provozu hovoří o tom, že pracovníci ZAP přejdou pod depa a osobní pokladní přejdou pod SŽDC. Oficiální rozhodnutí však zaměstnanci dosud neznají. „Máme 1600 pokladních, naprostá většina krajů po nás pokladny nechce, do budoucna bude neúnosné je všechny udržet,“ řekl Ing. Kupec a dodal, že jeho záměrem je, aby zaměstnanci osobních pokladen přešli pod obchod a vlakové čety pod provoz vlakové dopravy. Na koncepci bude podle jeho slov pracovat tým lidí a výsledek týmové práce pak bude konzultovat s odbory.

Jiří Miklas se zajímal o řešení ztráty zaměstnanců v regionech, kde České dráhy přijdou o provozování dopravy. „Nemáme důvod kohokoli propouštět, bude se to řešit případ od případu,“ řekl Ing. Kupec. „Bojujeme o každého zaměstnance, nabízíme jim další uplatnění, benefity a jízdní výhody,“ dodal k tomu JUDr. Ivo Veselý.

Hostem části jednání byl i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, aby členy PV informoval o některých aktualitách. Mimo jiné o tom, že do vznikající nové důchodové komise byl za Asociaci samostatných odborů nominován MUDr. Martin Engel, šéf lékařských odborů, a jako jeho konzultant byl určen Ing. Miroslav Jára, odborný poradce OSŽ. Dále hovořil o tom, že bude na tripartitě znovu projednávána problematika novelizace zákoníku práce. „Za ASO jsme požádali o svolání předsednictva tripartity k problematice novelizace zákoníku práce za tím účelem, aby bylo garantováno, že do dalšího projednávání na tripartitě budou v této fázi zařazeny pouze ty návrhy změn zákoníku práce, které jsou nutné z důvodů povinné transpozice evropské legislativy,“ řekl Mgr. Malý.

Předseda OSŽ rovněž informoval o probíhajícím soudním sporu s bývalým předsedou OSŽ Ing. Jaromírem Duškem a seznámil členy podnikového výboru s textem, kterým OSŽ nabízí Ing. Duškovi smír a ukončení sporů.

Mgr. Malý dále přednesl informaci o uplynutí pětiletého funkčního období v DR ČD travel členky Ústředí OSŽ Ivy Strbačkové a návrhu kandidatury Daniely Švábové, pracovnice mezinárodního oddělení OSŽ-Ú, do této funkce na příští období, přednesené na posledním jednání Představenstva OSŽ. Dále kandidují dva členové PV OSŽ při ČD, a. s. - dosavadní členka DR Iva Strbačková a Martin Janeček, a za PV OSŽ SŽDC tajemník PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl. Další návrhy kandidátů se mohou ještě objevit na jednání Ústředí OSŽ, kde také bude nakonec hlasováním o návrhu kandidáta do DR ČD travel za OSŽ rozhodnuto.

Konec jednání patřil organizačním záležitostem a bodu „různé“.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 393 hostů a žádný gestor