OBZOR ke stažení

„Jsem ráda, že spolu s vámi si takto můžeme připomenout deset let existence hotelu Skalka. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ těmito slovy ředitelka hotelu Skalka Emília Duračinská (na snímku u článku) ve čtvrtek 21. 2. 2019 přivítala členy Ústředí OSŽ na výjezdním zasedání v Rajeckých Teplicích, v hotelu Skalka, který vlastní akciová společnost OSŽ Slovakia. „Neustále se snažíme naše zařízení zlepšovat, hledáme cesty, jak pobyt co nejvíce přiblížit potřebám našich klientů, a jako každý rok i na letošek připravujeme nějakou novinku - bowling, pro účastníky kondičních pobytů a jejich rodinné příslušníky,“ dodala.

Stalo se již tradicí, že první nebo druhé zasedání Ústředí OSŽ v kalendářním roce se koná v Rajeckých Teplicích, ani letošní rok nebyl výjimkou. Členové nejvyššího orgánu mezi sjezdy sem tentokrát zavítali ve dnech 20. až 22. února.

Po nezbytné kontrole plnění úkolů předala moderující Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten shrnul informace ze zásadních jednání do tří bloků:
První se týkal připomenutí lednové schůzky s ministrem dopravy. „Příští týden, v úterý 26. 2., se uskuteční další jednání (s ministrem dopravy), kde bychom měli zhodnotit, k jakým posunům v uplynulých dnech došlo, a to především v rámci těch témat, kterými jsme se v lednu zabývali (Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech, respektive další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby), k nimž nyní přibylo téma třetí: Ministryně Šilerová se netají tím, že by ráda zrušila položku, přes kterou ministerstvo dopravy přispívá na železniční regionální dopravu. Tento záměr byl železničářskou veřejností zavnímán velice negativně a i my o tom chceme s ministrem dopravy diskutovat. Fakt, že ministerstvo dopravy přispívá krajům na regionální železniční dopravu, považujeme totiž za velice důležitý a nezpochybnitelný.“
Martin Malý se poté krátce vrátil k zasedání předsednictva ASO, kde se 4. 2. řešila novela zákoníku práce. „Došli jsme k závěru, že riziko tohoto kroku je značné, neboť jakmile se zákoník práce v parlamentu otevře, mohou se objevit mnohé pozměňovací návrhy, které by mohly mít negativní dopad,“ poznamenal.
A za třetí se Martin Malý věnoval pokračování soudního sporu s Jaromírem Duškem (soud obě strany sporu vyzývá ke smíru, další jednání bylo odročeno na 23. 4. 2019). „Zájem na dosažení smíru ze strany OSŽ je,“ dodal Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání na Českých drahách za nepřítomného I. místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna tlumočil tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Antonín Leitgeb, který především informoval o personálních otázkách, které byly na programu jednání (13. 2.) Dozorčí rady Českých drah, a také o schválení podnikatelského plánu na rok 2019. Mluvil také o hospodaření ČD (loňský rok skončil v černých číslech) a o uzavírání dlouhodobých smluv s kraji (ve dvou třetinách krajů je podepsáno). „Například Středočeský kraj nepřipouští žádná pseudovýběrová řízení, naopak Plzeňský kraj začal uzavírat smlouvu na tržbové riziko. Je to silně demotivující prvek, ostatně tento případ je znám z autobusové dopravy. Plzeň s tím začíná, další kraje o tom bohužel uvažují.“ Antonín Leitgeb připomněl i rozhodnutí Libereckého kraje, kde Arriva vyhrála rozdílem 1,50 Kč. „Prohráli jsme o 1,50 Kč s firmou, která nemá ani lidi, nemá vozidla, ani nemá zázemí,“ uvedl a na dotaz, co bude s lidmi, kterých se takováto změna dopravce dotkne, dodal: „ČD nikoho dobrovolně propouštět nebudou.“ (člen Ústředí OSŽ Bc. Petr Toman požádal, aby se v tomto duchu s těmi lidmi "pracovalo".)
Závěrem pak Antonín Leitgeb připomněl i jedno nové téma, které bylo oficiálně na programu jednání Dozorčí rady ČD (začlenění vlakových čet pod OCP a vyvedení osobních pokladen pod ROC). „Do 30. 6. by se mělo rozhodnout, rozhodně se budeme vehementně bránit! Snaha spojit nespojitelné je hrobem pro tuto firmu. Aby technici vedli obchod a obchod techniku je smrtící koktejl. Je to hrob, pokud to není čísi likvidační zadání," prohlásil.

O dění ve společnosti ČD Cargo za nepřítomného Radka Nekolu (předseda PV OSŽ ČD Cargo) informoval člen PV OSŽ ČD Cargo Petr Kubička. Ten především mluvil o školeních k PKS 2019-2020 (celkem se školení zúčastnilo zhruba 600 zaměstnanců, po každém školení byl pořádán aktiv předsedy PV a tajemnice PV se zaměstnanci). „Byl o to docela zájem, i pro nás to bylo pozitivní, že to (informace o kolektivním vyjednávání i z dozorčí rady ČD Cargo) slyšeli nejen z našich úst. Jinak co se týká přeprav na rok 2019, neměl by nastat žádný úbytek, jedná se i o nových přepravách. U zaměstnanců SOKV, jejichž mzdy jsou podhodnocené, se hledá řešení, aby nám zaměstnanci neodcházeli.“

Za hlasově indisponovaného Petra Štěpánka o dění na SŽDC referoval tajemník PV Miloš Paleček. „SŽDC pokračuje ve sledování implementace organizačních změn, kde hrozilo, že se dostaneme do institutu hromadného propouštění, což se nakonec nestalo,“ uvedl s tím, že na pravdě se ani nezakládá fáma, že v příštím roce nebude společnost SŽDC přispívat na rekreace pořádané ČD travel. „Není to pravda, budeme se o tom teprve bavit. Intenzivně se nyní zabýváme katalogem prací (který bude platit od 1. 1. 2021), do 28. 2. všechny naše připomínky zaměstnavateli pošleme.“

Kolečko informací ze zásadních jednání uzavřela za nedrážní místopředsedkyně OSŽ Bc. Dousková. „Po několikaletém úsilí došlo právě dnes k zahájení kolektivního vyjednávání u společnosti TSS, určitě se s majitelem budeme bavit o neplnění KS od roku 2011,“ uvedla Renata Dousková s tím, že kolektivní vyjednávání aktuálně probíhá u AŽD a OHL (navýšení mezd a benefitů), u Dopravního zdravotnictví je kolektivní smlouva již podepsaná a nyní budou probíhat aktivy. „Velice se nám osvědčily,“ podotkla Dousková a závěrem dodala. „U nedrážních ještě jedna zásadní informace: na 5. 3. máme naplánované školení pro AŽD. Školení je koncipováno pro funkcionáře nedrážních organizací, zejména pro odborové funkcionáře AŽD a je především zaměřeno na oblast BOZP a oblast pracovněprávní.“

Ústředí OSŽ poté vzalo na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2018 (JUDr. Večeř: „Nesetkali jsme se s negativní reakcí členů OSŽ a vesměs je činnost v této oblasti vnímána pozitivně, čehož důsledkem jsou i přiložená poděkování, ale stále je co zlepšovat.“), dále vzalo na vědomí Zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2018, kterou přednesla Dana Žáková. „Naše oddělení v roce 2018 provedlo celkem 484 kontrol, máme pozitivní ohlasy, a snažíme se, aby naši členové se měli co nejlépe,“ uvedla. Předseda OSŽ Martin Malý při této příležitosti poděkoval oddělení BOZP za to, jak provádělo kontrolu v Dopravním podniku města Brna.

O organizování sportovních a kulturních akcí železničářů v roce 2019 informoval Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ-Ú (oba materiály vzalo Ústředí OSŽ na vědomí).

Nejvíce času (téměř hodinu a půl) zabraly volby kandidáta do Dozorčí rady (DR) ČD travel, s. r. o. Ústředí OSŽ vybíralo ze tří kandidátů: Martin Janeček, Miroslav Maincl, Iva Strbačková. Volba kandidáta do DR ČD travel, s. r. o., probíhala podle Volebního řádu VII. sjezdu OSŽ v Ostravě pro volbu kandidáta na člena DR ČD travel, s. r. o., a pozici člena DR ČD travel nakonec obhájila Ivana Strbačková. (Ústředí OSŽ uložilo předsedovi OSŽ, aby jméno kandidátky na člena DR ČD travel, Ivanu Strbačkovou, předložil jednání valné hromady společnosti.)

Organizačními záležitostmi, informací Revizní komise OSŽ a bodem Různé bylo jednání Ústředí OSŽ ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 294 hostů a žádný gestor