OBZOR ke stažení

Při sérii nehod, které se udály na železnici na přelomu měsíců února a března (nejednalo se jen o nehody týkající se Českých drah, ale i jiných dopravců), bylo ze strany Drážní inspekce jako nejčastější důvod shledáno selhání lidského činitele, konkrétně strojvedoucích. Touto situací se podrobně zabývalo vedení Českých drah, přičemž přijalo celou řadu opatření, jejichž hlavním účelem je podobným mimořádným událostem předcházet. Na poslední schůzce vedení ČD se zástupci úseku provozu (6. března) byli přizváni i zástupci strojvedoucích, kteří se zde mohli vyjádřit k problémům, které strojvedoucí při výkonu jejich služby trápí.

Ze strany strojvedoucích je nejčastěji poukazováno na nutnost řešit jejich trvalý nedostatek (u ČD chybí v současné době kolem 150 strojvedoucích) a s tím spojené množství přesčasové práce, nedostatky v turnuse (např. ostré obraty), často chybějící odpovídající zázemí pro odpočinek v případě dělených směn, jakož i nové povinnosti, které strojvedoucím přibývají k původní práci.
Při vyšetřování nehod ze strany Českých drah nebyly shledány systémové chyby, ale především pochybení strojvedoucích („selhání lidského faktoru“). Z toho důvodu byly mimo jiné nařízeny také zvýšené kontroly jejich práce. Podle slov generálního ředitele ČD Miroslava Kupce cílem zvýšeného počtu kontrol práce strojvedoucích není represe, ale přijetí takových preventivní opatření, které by odstranily zlé provozní návyky a zlepšily bezpečnost. „Naším cílem není trestat, ale společně hledat cesty, jak zvýšit bezpečnost železnice,“ prohlásil Kupec. Jak dále dodal, v neposlední řadě vnímá rostoucí hustotu železničního provozu, nástup alternativních dopravců a množství výluk na infrastruktuře. „To jsou faktory, které také zvyšují tlak na bezchybný výkon povolání strojvedoucích. Budeme se proto zabývat možnostmi dalšího zlepšování jejich pracovních podmínek.“
Rovněž Drážní inspekce hledá cesty, jak zvýšit bezpečnost železničního provozu a navrhuje přijetí některých opatření, která by měla zabránit nehodám na železnici. Jedná se například o zavedení bodového systému, monitoring licence strojvedoucího, možnost ztráty licence a vysoké pokuty. Týká se to přirozeně nejen Českých drah, ale i ostatních dopravců, u nichž rovněž dochází k mimořádným událostem. Dopravci proto mohou v dalších dnech očekávat apel Drážního úřadu, aby se sami zaměřili na zvýšení bezpečnosti provozu na železnici  a zintenzivnili vnitřní kontrolní mechanismy. Zaměstnanci Drážního úřadu také provedou v následujících týdnech mimořádné státní dozory se zaměřením na systém bezpečnosti.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor