OBZOR ke stažení

Bez účasti zástupců zaměstnavatele (z důvodu nemoci) jednal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 7. 3. 2019 v Praze. Informace ze zásadních jednání načal předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání moderoval, informací z neformální schůzky s předsedou představenstva Ivanem Bednárikem na téma náročnosti a rozsahu zkoušek. „Zjistili jsme, že některé zkoušky, které po zaměstnanci hned na začátku vyžadujeme, neodpovídají jeho pracovnímu zařazení. Proč požadujeme u posunovače v rámci přípravy i zkoušku DP3?“ uvedl Radek Nekola s tím, že předseda představenstva přislíbil, že nechá prověřit zkušební a výcvikový řád.

„Otevřeli jsme i oblast zkoušejících, u kterých je značná nevyrovnanost z pohledu úspěšnosti. Ti, co při zkouškách neuspějí, se záhadně směřují k jednomu jedinému člověku. Máme dokonce neoficiální informace o tom, že se zkoušející hrubě vyjadřoval směrem ke zkoušenému. Jde sice o selhání jednotlivce, ale mrzí mě, že se to děje," dodal.

Radek Nekola dále informoval o setkání zástupců odborových centrál s vedením společnosti (26. 2.), kde se mluvilo o revizi interního předpisu PERs 28 (a také o tom, colze uznat, respektive o možnosti složit minimální rozsah zkoušky s rozšiřováním na příslušných pracovištích, vedla se i debata nad způsobem ověřování znalostí předpisů). „Zaměstnavatel nás informoval, že je potřeba některé věci, a to i ty, na které odboráři v minulosti upozorňovali, začít řešit. Na základě uzavřené PKS, která překračuje kalendářní rok, je potřeba upravit některé interní normy, anebo je případně předělat,“ řekl Radek Nekola dále s tím, že zaměstnavatel odborové centrály seznámil i se snahou otevřít katalog zaměstnání. „Důvodem je to, že některé činnosti, které jsou popsány v katalogu zaměstnání, se nedělají, nebo je dělá jiné povolání, popřípadě se dělají jiným způsobem (jinou technologií). Naše reakce byla v tomto směru pozitivní, i my cítíme, že katalog přestává plnit svoji funkci ve smyslu odborné kvalifikace povolání. Problém je i v tom, že nás dohání minimální mzda a tisíc zaměstnanců má navíc smluvní mzdu. Což také není úplně v pořádku.“ OSŽ proto navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by se těmito problémy zabývala: „Argumentujeme tím, že jsme byli u toho, když předchozí komise tři roky na tom katalogu pracovala. Ale je pochopitelně na zaměstnavateli, jakým způsobem tu pracovní skupinu sestaví. Nicméně dali jsme i jednu podmínku: katalog ano, ale práce na něm musí být dokončena do začátku kolektivního vyjednávání, jinak zkonstatujeme, že se to nepodařilo a ukončíme na něm práci,“ dodal Nekola.

V souvislosti s katalogem zaměstnání padla také zmínka o zahájení kolektivního vyjednávání na roky 2020-2021. „Představa zaměstnavatele je, že kolektivní vyjednávání zahájíme v listopadu. Se zaměstnavatelem jsme se shodli, že ty body, které nebudou rozporovány ani ze strany zaměstnavatele, ani ze strany odborářů, budou považovány za platné,“ sdělil Nekola.

Na poradě odborových centrál se zaměstnavatelem se řešily i KOP pro rok 2020 (Nekola: „V měsíci dubnu obdržíme parametry KOP na rok 2020.“). „Obecně vidím možnost ve snížení hranice 20 let a možnosti, že by některá povolání mohla být přesunuta ze tříletého na dvouletý cyklus. Naše představa o tom, že by zaměstnanci nad šedesát let jezdili na KOP každý rok, je zřejmě vzhledem k finančním nákladům a nedostatku zaměstnanců nereálná, prosazování těchto návrhů bude značně těžké,“ uvedl dále Radek Nekola. V diskusi k tomuto bodu se například mluvilo o „preferování“ některých zaměstnanců ohledně termínu a lokality KOP. „Je to osobním rizikem personální zaměstnankyně. Všechno je dohledatelné,“ konstatoval Nekola.

Na schůzce se podle Radka Nekoly projednávalo ještě opatření pro zvýšení motivace zaměstnanců v úseku oprav a údržby kolejových vozidel, které by mělo vést k větší motivaci zaměstnanců SOKV. Nekola je ale k navrženému dokumentu skeptický: „To není motivace, ale demotivace. My jsme ten dokument podrobili v diskusi kritice v jeho povrchnosti v hodnocení jednotlivých kolektivů a nemožnosti detailnějšího plánování konkrétních cílů pro jednotlivá pracoviště. Celé je to hodně na vodě. Naše názory, jak hodnotit člověka, se úplně rozcházejí s názorem zaměstnavatele.“

Jednání se zaměstnavatelem byla věnována i OOPP a jejich kvalitě. „Možná, že se trošičku blýská na lepší časy, kdy výběr nepůjde jen cestou nejnižší ceny, ale i kvality,“ řekl Nekola s dovětkem, že se znovu bude o některých ochranných pomůckách, například pro pohyb v kolejišti (čelovek), jednat. Radek Nekola informoval také o změnách u Sociálního fondu. „Po dvou letech našeho úsilí, aby se ze Sociálního fondu hradily i jiné věci, než jen ty týkající se mimořádných sociálních událostí, se tam nově dostává příspěvek zaměstnavatele na oční operaci, která má zaměstnanci prodloužit zdravotní způsobilost při výkonu povolání. Ta participace zaměstnavatele v součinnosti se Sociálním fondem je na místě,“ kvitoval Nekola.

Telegraficky Radek Nekola informoval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo, o hospodaření společnosti (mimo jiné o nárůstu přesčasové práce), o byznysu číslo 1 – o jednotlivých vozových zásilkách, které i přes ztrátu patří k prioritám společnosti, o tom, že tento produkt má budoucnost, svědčí i „pošilhávání“ jiných společností po tomto druhu byznysu: „Ano, i tady se můžeme dočkat konkurence.“

Radek Nekola dále informoval o tom, že společnost ČD Cargo dokončila proces schvalování a montáže ETCS na lokomotivy („Jsme první společností, která dokázala uzavřít smlouvu na dodávku pro lokomotivy řady 163 a 363.“). Radek Nekola dále poděkoval vedení společnosti, že měl společně s tajemnicí PV Bc. Martou Urbancovou možnost absolvovat zkušební jízdu na lokomotivě TRAXX 3 („Jde po dlouhé době o čistě nákladní lokomotivu, na níž je vidět, jak ten vývoj jde rychle, že je to znát i na lokomotivách.“). „Měli jsme možnost se na této lokomotivě svézt a při této příležitosti jsem požádal, zda bychom nemohli vidět udržovací halu firmy Bombardier v Německu, a musím říct, že nám český zástupce vyhověl.“ Řeč byla také o přepravě substrátů do Chvaletic ve vozech Innofreight: „Žádný výkyv ve Chvaleticích po dobu zimy nebyl, věřím, že se tato technologie zalíbí dalším firmám, které potřebují ve velkém množství přepravovat zboží,“ poznamenal Nekola.

Do oblasti „kuloárních informací“ by se daly zařadit informace z diskuse, kde se mluvilo o možném dopadu „změny sídla“ na posun v Libni a o přesunu Libně na zakonzervovaný kralupský ranžír, o neskutečných čekacích dobách na smyslové vyšetření u očních lékařů („Tady hrozí, že když přijde někdo nový, tak on nebude tři měsíce čekat, vykašle se na to a jde pryč.“), o velkém počtu dohod o provedení práce a snaze prověřit tyto dohody, o „perličce z placu“, kdy v Olomouci v depu ČD chtějí strojmistři objednávku (od ČD Cargo) 24 hodin předem, jinak Cargo zaplatí pokutu 10 000 Kč. („Strojvedoucí si koupili 40metrovou hadici a raději doplňují vodu z vodovodního řadu.“), či o fámách (a nebo záměrech?) ve smyslu snížení počtu provozních jednotek a provozních pracovišť. „Jediné, co je teď předmětem debaty, je další koncepce fungování řízení provozu v rámci samostatné provozní jednotky,“ uklidnil Radek Nekola členy PV.

Mluvilo se i o mimořádných událostech na železnici z posledních dnů. Radek Nekola zopakoval, že OSŽ preferuje jednoznačnou identifikaci strojvedoucích, jako jednu z cest, jak mimořádnostem částečně zabránit.

Michael Mareš

Právě přítomno: 189 hostů a žádný gestor