V úvodní části jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ dne 10. dubna, zopakoval Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s., postup OSŽ při ohrožení jízdních výhod železničářů (podrobněji v článku Argumentace OSŽ pro zachování jízdních výhod na základě § 33 zákona 77/2002 Sb., který zmocňuje MD ČR k vydávání tarifu zaměstnaneckých jízdních výhod).

„Problém se, doufám, podařilo zažehnat a vyhlášení stávkové pohotovosti tedy nebylo třeba. Pořád však není jisté, že někdo nebude chtít zasáhnout do jízdních výhod jiným způsobem, proto musíme situaci stále sledovat,“ poznamenal Vladislav Vokoun.Předseda PV dále informoval o postupu při uzavírání smluv ČD s kraji. „Pokud se nestane nic nečekaného, tak by České dráhy měly nadále zajišťovat cca 97 % regionální dopravy,“ řekl. Vladislav Vokoun a poté i host jednání, JUDr. Ivo Veselý, se zmínili o obhajobě ratingu Český drah, která probíhala ve stejný den jako jednání PV. JUDr. Veselý dále informoval o mzdových otázkách a o snaze vedení ČD stabilizovat nedostatkové profese ČD.

V diskusi zazněla mimo jiné připomínka člena Martina Janečka k dopadům výlukové činnosti na vlakové čety. „Lidé šest dní dopředu nevědí, jak budou pracovat,“ řekl Janeček a informoval o tom, že v souvislosti s těmito problémy dostal od Výboru ZAP OSŽ úkol zaslat dopis ředitelce ZAP ČD Ing. Jitce Kubíkové.

Dalším hostem jednání byl Mgr. Radek Joklík (na snímku u článku), vedoucí tiskového oddělení ČD, který členy PV informoval o činnosti svého týmu. Radek Joklík mimo jiné uvedl, že tiskové oddělení ročně jen e-mailem odpoví na 5000 dotazů. „Vloni jsme vydali 190 tiskových zpráv, což jsou v průměru 4 týdně. Další aktivní komunikace se děje formou krátkých tiskových sdělení (to jsou zpravidla různá omezení v provozu, zvláštní vlaky, drobné novinky), PR článků a PR rozhovorů,“ poznamenal. V monitoringu tisku, který tiskové oddělení zpracovává, se loni objevilo přes 32 000 textů o dráze, z toho bylo 5000 explicitně o ČD. „Nejvíce o nás píší ČTK, MfDnes, Právo, Deník a zdopravy.cz,“ uvedl. „Z poslední doby bych pak zmínil, že největší pozornost médií vzbudily mimořádné události na dráze a v návaznosti na to také spuštění dvou simulátorů pro výcvik strojvedoucích v České Třebové a v Praze. Hodně odpovídáme na dotazy ohledně nových smluv s kraji a už brzy nás čeká například komunikace ratingu a hospodářských výsledků za rok 2018,“ dodal.

Podnikový výbor schválil nového člena PV, Vladimíra Kroupu, který byl navržen ZAP Brno za Jiřího Bláhu, který odešel do starobního důchodu. V závěru jednání byly projednány některé organizační záležitosti, týkající se např. osobních ochranných pracovních pomůcek.

Zdeňka Sládková, Michael Mareš

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor