OBZOR ke stažení

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola informoval na zasedání Představenstva OSŽ o jednání Dozorčí rady ČD Cargo a valné hromady, která z Dozorčí rady ČD Cargo odvolala brněnského komunálního politika a člena hnutí ANO Jiřího Švachulu, v současnosti vazebně stíhaného kvůli korupci při městských zakázkách.

„Zatím se neplánuje doplnění dozorčí rady (dozorčí rada je aktuálně pětičlenná),“ podotkl Nekola a dodal: „A co se týče dalších věcí, které aktuálně řešíme, je to hlavně problematika zajišťování vyšších stupňů oprav – narážíme na jistou vyčerpanost opravárenských kapacit a z toho pramenící nedostatek vozů, které si musí společnost pronajímat.“
Radek Nekola dále informoval o jednání se zaměstnavatelem na téma KOP: „OSŽ jde do jednání se snížením podmínky odpracovaných let a případně změn v nárokovosti u některých povolání. Pevně věřím, že uspějeme. Jde nám především o udržení zdravotní způsobilosti zaměstnanců.“ Podle Radka Nekoly se také začalo pracovat na novém katalogu zaměstnání, proběhla revize opravárenství. „Tento týden bude pokračovat pracovní skupina v Ostravě. A co se týče směrnice k motivaci zaměstnanců v SOKV, je to postavené na plánu: pokud budou ukazatele překročeny, tak zaměstnancům SOKV bude vyplacena mimořádná odměna,“ dodal Nekola.

Radek Nekola a Bc. Marta Urbancová (tajemnice PV OSŽ ČD Cargo) ve dnech 21. až 22. 3. společně se zástupci vedení společnosti ČD Cargo navštívili servisní středisko firmy Bombardier v německém Uelzenu, kde firma Bombardier zajišťuje údržbu a servis vozidel pro soukromého dopravce Metronom, který od roku 2003 (do roku 2035) provozuje regionální osobní dopravu v Dolním Sasku. „V roce 2003 firma Metronom podepsala smlouvu o údržbě a následně společnost Bombardier realizovala ve městě Uelzen výstavbu udržovacích hal, jejichž technické a technologické vybavení bylo ´ušito´ na míru vysoutěženým jednotkám a lokomotivám. Tato účelovost výrazným způsobem zefektivňuje údržbu a opravy a vytváří tak příjemné prostředí pro zaměstnance. Součástí celého projektu je i včasné zajištění náhradních dílů a dalších nutných prostředků pro realizaci předem naplánovaných činností,“ uvedl Radek Nekola ve Zprávě ze zahraniční pracovní cesty předložené v úterý 9. 4. 2019 Představenstvu OSŽ.

Na pracovištích v Uelzenu pracuje v každé směně v nepřetržitém provozu cca 15 zaměstnanců, kteří udržují cca 26 hnacích vozidel a 130 vozových souprav. Provádějí se zde především údržba a běžné opravy, ale pracoviště je vybaveno i na případné modernizace nebo technické úpravy hnacích vozidel. „Jednoznačně se ukazuje, že takto účelově postavená servisní hala je zárukou ekonomiky, pracovních podmínek a kvality práce. V měsíci dubnu zástupci firmy Bombardier navštíví opravárenské prostory ČD Cargo s možnou realizací spolupráce na opravách a údržbě hnacích vozidel TRAXX, a to nejen pro ČD Cargo, ale i ostatní dopravce,“ je mimo jiné uvedeno ve zprávě.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 370 hostů a žádný gestor