Sportovní hry seniorů České republiky se budou konat ve dnech 16. - 19. srpna a jejich pořadatelem je Rada seniorů (RS) České republiky. Poslední detaily přípravy na tyto hry probrali členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém jednání (na snímku), které se konalo v rekreačním zařízení Prudká u Tišnova ve dnech 29. -30. dubna. Další letošní velkou sportovní akcí pak budou v srpnu již třetí Sportovní hry seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích v areálu hotelu Skalka 26. - 28. srpna. Ty pořádá Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s Českými drahami, ČD Cargo a Správou železniční dopravní cesty.

Prakticky všechna startující osmičlenná družstva jsou již ustavena, na jednání RRS zbývalo „doladit“ v jakých barvách bude které z osmi družstev sportovat. Předseda RRS Kurt Mužík, který jednání v Prudké zahájil po poledni, přivítal členy rady a také paní Janu Vlčkovou, předsedkyni Klubu seniorů při žst. Brno, která byla k jednání pozvána. Ta podrobně informovala členy RRS o aktivitách klubu, který má kolem 130 členů a pravidelně měsíčně se schází. Kromě toho pořádá řadu kulturních akcí, výletů, ale i pobytů.
Dalším hostem, kterého Kurt Mužík tak trochu tajil, byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který dorazil později. „Vidím, že se zdejší rekreační areál stále zlepšuje,“ poznamenal, když se pozdravil s přítomnými a poděkoval za pozvání, kterého se po nějaké pauze opět zúčastnil. Informoval o tom, jak se vyvíjela situace kolem jízdních výhod a také aktuální potřebě řešit pracovní cesty zaměstnanců na železnici a tratích, které provozuje jiný dopravce než České dráhy. Popsal také situaci zaměstnanců gruzínské železnice, s jejíž delegací se u nás setkal, společnou návštěvu v CZ LOKO Česká Třebová a také o přijetí delegace pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým. Podle jeho slov chce OSŽ gruzínským kolegům, kteří hledají cesty ke zlepšení, modernizaci železnice a nemají zdroje financování jako my, metodicky pomáhat.
Nejvíc prostoru bylo pro diskusi, kdy se hovořilo mimo jiné o sledování práce strojvedoucích, našich aktivitách v této věci a také současné situaci v Dozorčí radě Českých drah po odstoupení jejího předsedy profesora Petra Moose. Debatovalo se i o sportovních hrách seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích, tady Martin Malý požádal předsedu RRS, aby také navrhl okruh pozvaných hostů. Tak jako při každém setkání odpovídal předseda OSŽ na nejrůznější dotazy členů a před večeří se s členy rady rozloučil.
O dění v Radě seniorů ČR pak informoval Alois Malý, místopředseda RS ČR. Mimo jiné informoval o pozvání členů kolegia na jednání s generálním ředitele České televize, tady se ptal členů RRS na jejich názory na práci zpravodajství a co by měli řediteli Petru Dvořákovi tlumočit. Jedním z témat by podle jejich názoru mohlo být zrušení koncesionářského poplatku u důchodců. Rada také projednala řadu organizačních věcí a schválila návrh usnesení, kde mimo jiné ukládá předsedovi Kurtu Mužíkovi svolat do Olomouce jednání sportovní a pracovní komise k seniorským sportovním hrám.
Miroslav Gloss

 

Právě přítomno: 150 hostů a žádný gestor