Ve čtvrtek 30. května byl v Čekyni u Přerova slavnostně zahájen první ročník putovního Poháru míčových her, v němž se utkala družstva, složená ze zaměstnanců Českých drah (OCP a OCÚ z celé republiky), DPOV, a. s. a Pars nova, a. s. Soutěže probíhaly v malé kopané, volejbalu smíšených družstev a nohejbalu. Hlavním účelem tohoto turnaje je novou formou navázat na předchozí dvacetiletou tradici fotbalových turnajů DKV, která zanikla po reorganizaci DKV v roce 2018. Pořadatelem turnaje je OSŽ ve spolupráci s ČD, a. s., a DPOV, a. s.

Slavnostní zahájení proběhlo na hřištích Dětského tábora (rekreačního střediska) ZO OSŽ DKV Přerov za účasti předsedy představenstva DPOV, a. s. Ing. Romana Kotta, ředitele O 20 GŘ ČD, a. s., Ing. Pavla Rešla, tajemnice PV OSŽ při ČD Věry Nečasové, předsedy ZV OSŽ DKV Přerov Reného Vrány, a zástupce města Přerov Petra Kouby. Roman Kott v úvodním slově připomněl tradici fotbalových mistrovství DKV a vyjádřil naději, že nový turnaj bude jejich důstojným nástupcem. Poděkoval všem zúčastněným za jejich zájem o sport a ocenil organizátory turnaje (Reného Vránu a Věru Nečasovou) za jejich nasazení při přípravě nové formy sportovních soutěží. Přerovský radní Petr Kouba kvitoval účast železničářů z celé republiky v tomto důležitém železničním uzlu, který vždy patřil k páteřím železnice v naší republice. „Obdivujeme železnici, vážíme si její práce a jsme rádi, že se u nás pořádají tak důležité turnaje,“ řekl. Věra Nečasová vyjádřila naději, že po tomto prvním ročníku budou následovat ročníky další: „Věřím, že trvání tohoto turnaje bude nejméně tak dlouhé, jako dosavadních dvacet let turnajů DKV ve velké kopané.“
Po úvodních slovech následovaly souboje jednotlivých družstev ve zvolených disciplínách - malé kopané, volejbalu smíšených družstev a nohejbalu. Do soutěže bylo přihlášeno sedm osmnáctičlenných družstev – Oblastní centra provozu a údržby (OCP a OCÚ) střed, východ a západ. Utkání probíhala v dresech někdejších DKV (Brno, Praha, Plzeň, Česká Třebová a Olomouc), DPOV Přerov a Pars Šumperk. Vzhledem k charakteru tohoto turnaje se jednotliví hráči podíleli na výkonech svých družstev ve všech určených disciplínách, ve volejbalu byly zastoupeny i ženy. Zápasy se hrály podle předem určených pravidel, za řízení kvalifikovaných rozhodčích, profesionálních hráčů a juniorů SK Přerov na celkem čtyřech hřištích, která jsou v čekyňském areálu k dispozici.
Druhý den, v pátek 31. května byly soutěže ukončeny finálovými zápasy, do nichž postoupila nejúspěšnější družstva z minulého dne. V kategorii malé kopané zvítězili hráči týmu Pars nova Šumperk, v nohejbalu byli nejlepší hráči DPOV Přerov a ve volejbalu hráči a hráčky DKV Česká Třebová. Celkový vítěz prvního ročníku této soutěže byl určen součtem umístění ve všech třech disciplínách a stalo se jím družstvo České Třebové, které si z Čekyně odvezlo Putovní pohár. Dále byla udělena ještě jedna speciální cena smíšenému družstvu DPOV Přerov za nejvíce zastoupený ženský tým a jejich sportovní i společenský přístup při konání celého turnaje.
Výsledky turnaje na prvních třech místech:
Malá kopaná: 1. Pars nova Šumperk, 2. DKV Brno, 3. DKV Praha; volejbal: 1. DKV Česká Třebová, 2. DKV Brno, 3. DKV Olomouc; nohejbal: 1. DPOV Přerov, 2. DKV Olomouc, 3. DKV Plzeň.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 471 hostů a žádný gestor