OBZOR ke stažení

V pražském hotelu STEP byla ve středu 19. června slavnostně zahájena výstavba další části infrastruktury ETCS v úseku IV. tranzitního koridoru Praha-Uhříněves – Votice. Za SŽDC, jako zadavatele stavby, byl přítomen náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb, za zhotovitele prací, firmu AŽD, pak její generální ředitel Zdeněk Chrdle (na snímku).

„Evropský zabezpečovací systém ETCS je v současné době velice skloňovaný výraz a je mi potěšením, že mohu zahájit výstavbu jeho dalšího úseku na české železnici,“ prohlásil v úvodu Mojmír Nejezchleb. Jak dále dodal, v současné době je již tímto systémem vybavena značná část koridorových tratí, mezi něž se v dohledné době zařadí i modernizovaný úsek směrem z Prahy do Votic, kde je v některých úsecích trať postavena až pro rychlost 200 km/h. „Problémem ETCS není v současné době jeho infrastrukturní část, ale část mobilní – zařízení na lokomotivách,“ připomněl Nejezchleb. Vybavení hnacích vozidel totiž vyžaduje od dopravců vynaložení značně vysokých finančních částek, takže v současné době nelze odhadnout, kdy bude ETCS spuštěn do provozu. „Infrastrukturní část ale bude připravena,“ dodal Nejezchleb.
Jak dále poznamenal generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle, další úskalí číhají na ETCS ze strany ministerstva dopravy. „Problémem se může stát napojení ETCS na regionální tratě, kde hrozí dopravcům z těchto tratí vjezd do systému, pokud nebudou mít hnací vozidla vybavena mobilní částí ETCS.,“ přiblížil postoj ministerstva dopravy. To by znamenalo v krajním případě absurdní řešení, kdy by musela být budována nová nádraží, kam by vlaky z regionálních tratí zajížděly. „To ale v žádném případě není nutné, máme vyvinutou technologii, která bez problému zajistí možnost napojení regionálních tratí na systém ETCS, přičemž vše bude v souladu se směrnicemi EU,“ zdůraznil Chrdle.
Projekt s názvem ETCS Praha-Uhříněves – Votice je spolufinancovaný EU z fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celkové plánované náklady projektu přesahují 211 milionů korun, přičemž bezmála 138 milionů může činit podpora EU. Technologie ETCS bude integrována do jednotlivých pracovišť tzv. jednotného obslužného pracoviště (JOP) a to bez nutnosti zřízení dalších obslužných prvků v podobě monitorů, klávesnic nebo myší. Přenos jednotlivých informací do železničních stanic bude řešen centralizovaně formou traťového zabezpečovacího zařízení. Z nich bude pomocí technologie dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení přenášen stav jednotlivých prvků na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha do samostatné místnosti pracoviště dispečera ETCS.
Akce by měla být po stavební stránce dokončena koncem února 2020.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor