Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 26. 6. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a moderoval jej předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po zahájení a kontrole plnění úkolů přišel na řadu nejdůležitější a nejrozsáhlejší bod - informace ze zásadních jednání.

Antonín Leitgeb, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD a člen Dozorčí rady (DR) ČD, se v úvodu vrátil k poslednímu jednání Dozorčí rady ČD: „Hlavním bodem mimořádné DR ČD v pondělí (24. 6.) bylo stanovení kritérií pro výběrové řízení na dva chybějící členy představenstva ČD (aktuálně jej tvoří Radek Dvořák, Patrik Horný, Michal Vereš). Podařilo se nám ostatní členy DR přesvědčit, že není možné vypsat výběroví řízení přímo na předsedu představenstva a generálního ředitele ČD, ale obecně na dva členy,“ zdůraznil Antonín Leitgeb s tím, že ještě tento týden, tedy do pátku 28. 6., bude výběrové řízení viset na stránkách ČD a v médiích.
Dalším tématem, které Antonín Leitgeb ve svém vystoupení zmínil, byl střednědobý plán společnosti. „Střednědobý plán jsme pro nedostatek čísel vrátili představenstvu k dopracování, potřebujeme vědět, zda se například nechystají propouštět, abychom měli kompletní rozklad střednědobého plánu a mohli prověřit, zda za tím není potřeba snížit personální stavy v provozu,“ uvedl a dodal: „Naopak se nám podařilo přesvědčit představenstvo ČD, aby navýšilo procenta personálních záloh – konkrétně z 18 na 22 % u vlakových čet a z 16 na 18 % u osobních pokladních. Aktuálně máme sice cca 50 členů vlakového doprovodu navíc, ale s novým grafikonem například jen v Českých Budějovicích budou vlakové čety naopak chybět! Je to hra čísel. Prostě chceme záruku, že se případné změny grafikonu nedotknou zaměstnanosti!“
Antonín Leitgeb telegraficky zmínil i věrnostní program na ČD a snahy některých odborových centrál jej „ohýbat“ („Musí platit pro všechny zaměstnance ČD a proběhnout až na konci roku, nebudeme nahrávat konkurenci!“), mluvil i o probíhajících jednáních na téma ETCS („Musíme být stále bdělí a ostražití, byť toto není téma pro odboráře.“) či o zprávě Moody´s, ve které se praví, že „ČD až příliš podléhají politickým vlivům“. „Takže, když to shrnu: na Českých drahách neustále pokračuje turbulentní doba, naštěstí se nijak nedotýká provozních zaměstnanců!“

„Turbulence, které provázejí vedení ČD, se naštěstí ne úplně přenášejí na ČD Cargo,“ těmito slovy zahájil místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola pasáž informací ze zásadních jednání na ČD Cargo, mimo jiné i o jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo. „Odvoláním pana Kupce je Dozorčí rada ČD Cargo bez předsedy, má jen čtyři členy. Byť může (DR) přijímat rozhodnutí, tak je to nestandardní,“ zmínil. Podnikatelský plán společnosti ČD Cargo je podle Radka Nekoly plněn: „Predikce prvního pololetí je optimistická, podařilo se nám získat 500 rekonstruovaných vozů na přepravu dříví napadeného kůrovcovou kalamitou. Nakonec vláda i tripartita se tímto problémem zabývaly a následně ČD Cargo zvýšilo objem vozů, které nasazuje na tuto kalamitu,“ poznamenal. Zaměstnavatel také podle Radka Nekoly představil nový návrh katalogu povolání. „Hlavně nám jde o opravárenství, které má dlouhodobě problémy s odměňováním zaměstnanců a i vedení společnosti si uvědomuje, že je potřeba opravárenství podpořit,“ podotkl Radek Nekola s tím, že zástupci odborových centrál jsou ve fázi očekávání předání tohoto dokumentu. „Mělo by se tak stát ještě tento týden“. Během prázdnin se pak pracovní skupiny pokusí najít konsensus, tedy zjistit, zda „do nového katalogu půjdeme, nebo nepůjdeme“.
Ustaly také práce na interní normě ke KOP (OSŽ mělo ambice změnit tuto normu, ale tato norma bezprostředně souvisí s katalogem povolání). „Zatím tedy budeme dělat dotazník na lokality ve stávajících parametrech, a pokud se domluvíme jinak, tak ta následující množina lidí by vyjela až v další části roku,“ podotkl Nekola s tím, že snahou zaměstnavatele je vysílat zaměstnance na KOP v prvních měsících roku, aby byla lépe využita kapacita jednotlivých středisek.
Řeč byla i o snaze zaměstnavatele poskytnout finanční odměnu v rámci minimalizace mimořádných událostí („Musím říct, že se to netýká jen strojvedoucích, pokud máme dávat odměnu, tak by ji měli dostat všichni provozní zaměstnanci.“), či o problematice ETCS („Začíná to být problém celospolečenský, je to ušito horkou jehlou, ten náběh se musí lépe připravit.“).

Informaci o posledních personálních změnách na SŽDC (OŘ Ústí nad Labem/Ing. Kašpar; OŘ Plzeň/Ing. Makovec; OŘ Brno/Ing. Tkáč) poté podal Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC. „V září obdržíme v rámci novelizace katalogu prací návrh zaměstnavatele (pracovní skupiny při PV OSŽ jsou již připravené); 28. 5. jsme měli jednání všech odborových centrál, které se všechny (s výjimkou ADP) přiklonily k našemu návrhu na rozšíření nabídky dotované rekreace o některé další cestovní kanceláře s tím, že by se objednávky administrovaly přes ČD travel. Každopádně zaměstnavatel slíbil, že připraví návrh, snad se v rámci příští schůzky dozvíme víc,“ uvedl Petr Štěpánek a dodal: „Letos budeme vyjednávat celou kolektivní smlouvu, už se na to připravujeme.“

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV, informovala o posledním jednání Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ. „Kolektivní smlouvy jsou podepsány u všech zaměstnavatelů, doplňují se pouze dodatky ke kolektivním smlouvám; jediná organizace, která nemá kolektivní smlouvu, je TSS - kolektivní vyjednávání zde stále probíhá,“ referovala. Připomněla také kulaté výročí společnosti CZ LOKO, která letos slaví 170 let existence (1. 6. zde proběhl Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem). „Společnost (CZ LOKO) se rozšiřuje a zaměřuje na výrobu nových lokomotiv a je předpoklad, že dojde k rozšíření této společnosti o další zakázky od jednotlivých dopravců. Co se týče Dopravního zdravotnictví, chystáme jako každý rok pololetní vyhodnocení kolektivní smlouvy (aktuálně probíhá vyjednávání se zaměstnavatelem o nerovnoměrně rozvržené pracovní době),“ dodala. Společnost HMS Louny je v rukou insolvenční správkyně, která nyní zadržuje členské příspěvky, u stavební společnosti OHL ŽS došlo k podepsání dohody s majiteli o navýšení tarifních mezd zaměstnanců o 4,5 %. V závěru se pak Renata Dousková krátce vyjádřila i k odchodu základních organizaci OSŽ AŽD z Nedrážního republikového výboru OSŽ. NeRV OSŽ na základě usnesení požádal Ústředí OSŽ o odvolaní Karla Šimáčka, který přestal být od 1. 5. 2019 členem Nedrážního republikového výboru OSŽ.

Nakonec pak několik aktualit přidal i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, například o jednání (27. 5. 2019) mimořádné tripartity k představám o nárůstu mezd v příštím roce ve státní a veřejné sféře (vládní návrh předpokládá nárůst 2 % s výjimkou učitelů s 15 % a zdravotníků s 10 % s tím, že zároveň všechny resorty ušetří 10 % a polovinu si mohou nechat na mzdy). „Předseda Svazu průmysl a dopravy Jaroslav Hanák vyzval vládu, aby odborům neustupovala a nárůst mezd nebyl vyšší než 2 %. Pro vaši informaci: podle předpokladů ministerstva financí mzdy v celé ČR porostou v roce 2020 kolem 5-6 %, přesto na vládě padl návrh na 2 %,“ zmínil Martin Malý s tím, že 30. 5. zasedala i poradní skupina tripartity pro dopravu a dopravní infrastrukturu (zástupci OSŽ na ní připomínkovali harmonogram zavádění ETCS a kromě toho zde zazněla i připomínka na téma financování silniční a železniční infrastruktury pro budoucí období – tímto tématem se zabývala i tripartita 10. 6.). „Dohoda zní, že se tato témata oddělí, 15. 7. se sejdeme na téma financování, termín pro ETCS se ještě nestanovil (předběžně se mluví o 30. 7.).
Martin Malý se pak telegraficky zmínil i o jednání železniční sekce ETF 5. a 6. 6. „Podařilo se nám dále posunout v získávání podpory ETF pro zavedení systému sledování výkonu strojvedoucích v software správce infrastruktury prostřednictvím čísla licence strojvedoucího. Zástupci vedení sekce strojvedoucích to podporují, ale železniční sekce přijala usnesení, aby se o tom ještě nejprve společně jednalo v sekcích strojvedoucích a vlakových čet, takže zatím je to úspěch poloviční,“ dodal Martin Malý.

Ústředí OSŽ dále provedlo volbu člena do Ústředí OSŽ za PV OSŽ při ČD: Marie Štusáková (předsedkyně ZO OSŽ Česká Třebová) byla zvolena na základě rezignace Jany Štanclové, která ukončila svou odborovou činnost ze zdravotních důvodů, dále Ústředí OSŽ schválilo spolupráci s Českou spořitelnou (útvarem Správa aktiv pro institucionální klienty - nabídka České spořitelny na nákup státních dluhopisů) a schválilo Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na druhé pololetí roku 2019 (školení na PC). Ústředí OSŽ nakonec jednalo i o návrhu NeRVu na odvolání Karla Šimáčka z Ústředí OSŽ (návrh byl zamítnut).

Následovaly Informace Revizní komise (RK) OSŽ v podání její předsedkyně Barunky Balážové (rezignační dopis na členství v RK od Jany Stejskalové k 14. 5., v Revizní komisi je aktuálně osm osob), která mimo jiné informovala o kontrole v DKV Praha (ze strany RK byla nabídnuta veškerá metodická pomoc).

V bodě Různé byla vzata na vědomí Zpráva o vzdělávání funkcionářů OSŽ v I. pololetí 2019 a Usnesení ze zasedání Republikové rady SON konané 23. 5. 2019, tento materiál okomentoval Miroslav Novotný.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 455 hostů a žádný gestor