OBZOR ke stažení

Těžiště jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. července, tentokrát – vzhledem k letnímu období - nespočívalo v informacích ze zásadních jednání, ale spíše v organizačních záležitostech a ve schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a o zastupování před soudem. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na ilustračním snímku).

V úvodní části, po ověření plnění úkolů, krátce informoval Antonín Leitgeb, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., o schůzce zástupců PV s novou vedoucí personálního odboru Českých drah Mgr. Soňou Schwarzovou za účelem vzájemné informovanosti před blížícím se kolektivním vyjednáváním.
Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, informoval o tom, že PV obdržel návrh na změnu katalogu prací. Poznamenal, že nová úprava by měla přinést zvýšení tarifních tříd zvláště u pracovníků opravárenství a u některých dalších profesí (vedoucí posunu, posunovač, strojvedoucí). Jak uvedl, jednání o katalogu prací je rozděleno do tří skupin; zástupci OSŽ se zúčastní všech tří.
Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ SŽDC uvedl, že vedení SŽDC rozhodlo, že se záměr sloučit OŘ Ostrava a OŘ Olomouc neuskuteční. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý pozitivně hodnotil skutečnost, že generální ředitel SŽDC zohlednil věcné argumenty OSŽ pro zachování obou ředitelství.
Bc. Renata Dousková, předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ, seznámila Představenstvo OSŽ se složitou situací zaměstnanců firmy Legios Loco (dříve Lostr). Tato společnost totiž působí v areálu, který vlastní firma Heavy Machinery Services (HMS). Na počátku července vyvrcholil spor o přístup do areálu tím, že insolvenční správkyně s okamžitou platností vypověděla společnosti Legios Loco nájemní smlouvu a zakázala zaměstnancům vagonky Legios Loco vstup do areálu. Zákaz vstupu se týká i Pavla Štillera, předsedy základní organizace OSŽ. Vedení OSŽ prostřednictvím právního oddělení OSŽ vyzve písemně insolvenční správkyni o urychlené řešení této situace. Bc. Dousková na závěr dodala informaci o společnosti DAKO.cz, která o tento pronájem projevila zájem a bylo jí insolvenční správkyní vyhověno.
Představenstvo OSŽ dále posoudilo tři žádosti členů OSŽ o poskytnutí příspěvku z Podpůrného fondu OSŽ a šest žádostí o právní pomoc zastoupením v řízení před soudem. Ve dvou případech, kdy žadatel neměl nasmlouváno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, odsouhlasilo Představenstvo OSŽ částečnou spoluúčast člena OSŽ na hrazení výdajů za právní služby.
Představenstvo poté schválilo řadu organizačních záležitostí, například složení delegací na zahraniční služební cesty (na mezinárodní sportovní soutěže ve střelbě, v kopané a na 3. seniorské hry v Rajeckých Teplicích). Představenstvo OSŽ schválilo návrh termínu VIII. sjezdu OSŽ, a to na dny 5. a 6. listopadu 2021 v Praze, v hotelu Olšanka, který bude předložen ke konečnému rozhodnutí na příštím jednání Ú OSŽ. Představenstvo dále vybralo termín a grafický návrh loga pro oslavy 30 let OSŽ, které se uskuteční v Praze 4. června 2020, a návrh na grafické ztvárnění novoročenek OSŽ.
V bodě „různé“ byly vzaty na vědomí písemné zprávy z valné hromady USIC a ze sportovní soutěže USIC v bowlingu.
V závěru jednání Ing. Marcel Baláž, technik IT, odpověděl na dotazy členů Představenstva OSŽ ohledně postupu modernizace SW a HW účtárny OSŽ, připravovaných změn u služební pošty OSŽ a dalších záležitostí týkajících se elektronické komunikace se zaměstnavateli.
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor