OBZOR ke stažení

Na červencovém jednání RRS OSŽ 3. 7. v Praze, které mělo stoprocentní účast členů, zazněla při kontrole plnění usnesení informace jejího předsedy Kurta Mužíka, který zjistil, že sportovní družstvo RRS není vlastně přihlášeno k účasti na sportovních hrách seniorů České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 16. - 17. 7. Zřejmě došlo k administrativní chybě na straně pořadatele Rady seniorů ČR, což bylo okamžitě napraveno a OSŽ bude mít na těchto hrách zastoupení.

Na co se zaměřit při školení práce na počítači, které bude součástí dvoudenního jednání RRS, je úkol daný členům RRS a k rozšíření jejich dovednosti by měl přispět jako lektor Ing. Marcel Baláž. Pravidelným tématem jednání RRS jsou informace o zabezpečení III. sportovních her seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích. K tomu byla v minulých dnech svolána schůzka části určených členů z řad RRS s členy regionální sportovní komise, která bude hry organizačně zajišťovat. Této schůzky se zúčastnil také organizační pracovník Ústředí OSŽ Petr Nárožník, který se na jednání rady v Praze dostavil, aby společně s dalšími členy RRS probral, co vše je zajištěno, nebo je ještě nutné doplnit. Úkoly jsou přiděleny také jednotlivým členům RRS, kteří budou mít ve dnech 26. - 28. srpna na starosti třeba stravování, ubytování účastníků, zdravotní službu, příděl vody pro startující družstva, nebo i uvítání pozvaných hostů. Původně plánovanou soutěž v bowlingu, který se neuskuteční, je třeba nahradit jinou disciplínou, velký důraz se klade na zajištění bezpečnosti osob, které parkem procházejí, a mohlo by dojít ke střetu se závodníky na koloběžce.
Druhým hostem jednání RRS byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jako vždy seznámil přítomné s personálními změnami ve vedení Českých drah, plánovanou schůzkou s ministrem dopravy 30. 7. a hovořil o schváleném záměru zhodnocení volných finančních prostředků OSŽ. Diskutovalo se i o možnostech řešení dohody mezi dopravci a vzájemném uznávání jízdních výhod, což je aktuální problém třeba na trati mezi Ústím nad Labem a Plzní, kdy je trať z Mostu do Plzně provozována soukromou firmou a není možné, aby si cestující z časových důvodů mohl dojít do pokladny pro další jízdenku.
Členové RRS byli na závěr seznámeni s textem dopisu, který bude jako zpráva o pobytu v Bulharsku ve dnech 9. - 20. 6. předložen do jednání Představenstva OSŽ. Pobytu v Bulharsku se zúčastnilo 28 seniorů, ubytovaných v hotelu Tokaliev v Pomorie, kteří velice ocenili úroveň pobytu, stravování i jednání personálu.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 404 hostů a žádný gestor