OBZOR ke stažení

Jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 6. 8. 2019 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, tentokrát zapisoval Petr Nárožník, samostatný odborný pracovník kanceláře předsedy OSŽ, který má na starosti administrativu akciové společnosti Pacifik a. s., a který po vzájemné dohodě bude v případě nepřítomnosti zaskakovat za vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helenu Svobodovou (která je toho času na dovolené.).

Vlastní jednání začalo minutou ticha za zesnulého Karla Hybše: „Smutné pokračování letošního seriálu úmrtí, snad už poslední…,“ povzdechl si moderující (na snímku) předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po nezbytné kontrole plnění úkolů (v rámci tohoto bodu bylo mimo jiné konstatováno, že… „Hotel Ostrý se stává žádaným benefitem, poptávka po pobytu na letní měsíce příjemně překvapila; hotel Ostrý si našel své zájemce.“) přišly tradičně na řadu informace ze zásadních jednání.

V rámci bodu Informace ze zásadních jednání informoval tajemník Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách a člen Dozorčí rady ČD Antonín Leitgeb o tom, že na dvě volná místa v Představenstvu Českých drah se hlásí více než třicet uchazečů včetně stávajícího předsedy dozorčí rady Prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., LL. M. „Je zvláštní, že se o místo v představenstvu uchází i ten, kdo v dozorčí radě nastavoval kritéria výběru,“ poznamenal Antonín Leitgeb s tím, že nové členy představenstva ČD by měla vybrat (jmenovat) dozorčí rada na svém mimořádném zasedání 23. 9. 2019.

O třech červencových jednáních ve třech skupinách (opravárenství, provozní profese a strojvedoucí) na téma „změna katalogu zaměstnání“ u společnosti ČD Cargo (úprava by měla přinést navýšení některých tarifních tříd, zvláště u pracovníků opravárenství, a také u některých dalších profesí jako jsou vedoucí posunu, posunovač, strojvedoucí) informovala tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová s tím, že v srpnu ještě proběhne jednání k profesi vozmistr. „V průběhu jednání jsme si vyjasňovali návrhy zaměstnavatele a naše připomínky,” uvedla Marta Urbancová a dodala: „Kdyby nedošlo v katalogu zaměstnání k dohodě ve všech předložených návrzích, tak bychom rádi dotáhli změnu katalogu alespoň u opravárenství. Původní záměr byl uzavřít katalog prací do zahájení kolektivního vyjednávání, ale zřejmě se tak nestane.“

Petr Štěpánek, předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC, informoval o dění u SŽDC slovy „nic zásadního“. Nicméně zástupce OSŽ čeká 28. 8. 2019 jednání s odborovými centrálami o zásadách FKSP na rok 2020. „Předložený materiál, který budeme projednávat na jednání odborových centrál, je návrhem zaměstnavatele, jenž je v duchu našeho návrhu z jara letošního roku. Uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní odborové centrály,“ uvedl.

Na informace netradičně bohaté bylo vystoupení předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) Bc. Renaty Douskové. „Nemohu být stručná, věci se neustále dějí,“ řekla úvodem s tím, že v měsíci srpnu bude například probíhat vyhodnocení PKS u Dopravního zdravotnictví. „U TSS jsme se již dostali mimo zákonný rámec kolektivního vyjednávání, děkuji oddělení ESO OSŽ-Ú za vypracování připomínek ke kolektivní smlouvě (u TSS). Učiníme ještě jeden pokus a potom oslovíme zprostředkovatele.“ Také u společnosti HMS se situace podle Renaty Douskové komplikuje, návrhu dlužníka na odvolání insolvenční správkyně krajský soud v Českých Budějovicích nevyhověl. „Máme informace, že jsou tam podepisovány (pracovní) smlouvy, které jsou pro zaměstnance nepříznivé, jsme v neustálém kontaktu ohledně připomínek k pracovním smlouvám, od nás odcházejí doporučení, aby zaměstnanci nic nepodepisovali, přesto se tak stále děje. Malinko se situace zlepšila ohledně vstupu předsedy ZO OSŽ Pavla Štillera do objektu, předseda a místopředseda ZO mají povolen vstup do budovy, aby mohli vykonávat svoji činnost,“ dodala Renata Dousková s dovětkem, že insolvenční správkyně v těchto dnech požádala OSŽ o dokument, který by definoval, jaké pravomoci má předseda ZO. Renata Dousková dále uvedla, že se na ní obrátila ČMKOS ve snaze kontaktovat Pavla Štillera. „Ústecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce má totiž projekt Outplacement, který se postará o zaměstnance, kteří jsou propuštěni z firmy. Tento projekt má ale nejen Ústecký kraj, ale i ostatní kraje, nicméně k propouštění zaměstnanců zatím nedochází. Zaměstnanci HMS docházejí normálně do práce s rizikem, že za to nedostanou zaplaceno, a zaměstnanci firmy Legios Loco jsou z důvodu překážky na straně zaměstnavatele doma. Teď je to boj právníků,“ uzavřela.

Na závěr informací ze zásadních jednání referoval předseda OSŽ Martin Malý o jednání tzv. malé dopravní tripartity (Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu) dne 15. 7. 2019, které bylo věnováno zejména problematice dalšího financování dopravní infrastruktury. „Nejpodstatnější informací z tohoto jednání je, že v letech 2021-2027 bude opět zřízen OPD pro ministerstvo dopravy Nicméně podíl 85 % (evropské zdroje) ku 15 % (národní zdroje) je už minulostí, přiblíží se to financování půl na půl. Čili v podstatě ty projekty budou už z evropských prostředků méně financovány,“ poznamenal Martin Malý s tím, že se hledají další zdroje financování, například Evropská investiční banka EIB, „A tím, kdo by si půjčoval peníze, nebude napříště stát (ten bude v roli ručitele), ale přímo SŽDC.“
Na malé dopravní tripartitě se pochopitelně jednalo i o státním rozpočtu (a potažmo o rozpočtu SFDI), předseda OSŽ proto připomněl, že je při sestavování rozpočtu SFDI třeba počítat také s nárůstem mezd u SŽDC. „Jestliže ministerstvo financí při sestavování návrhu státního rozpočtu ČR vychází z předpokladu průměrného nárůstu mezd v ČR v roce 2020 kolem 6 %, tak je i u SŽDC třeba z důvodu konkurenceschopnosti na pracovním trhu zajistit obdobný nárůst a k tomu je třeba vytvořit potřebné předpoklady v rozpočtu SFDI.“
Další termín jednání dopravní tripartity je naplánován na 9. 9. 2019 a tématem bude například ETCS, nebo přechod na jednotnou střídavou trakci. „A také by se mělo jednat o spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla. A ještě malou poznámku: 30. 7. měla být schůzka na MD ČR na téma režijních výhod, ale ze strany MD bylo oznámeno, že od tohoto termínu ustupují s tím, že nový termín nám bude navržen,“ uzavřel Martin Malý.

U zaměstnavatele METRANS DYKO Rail Repair Shop s. r. o., Kolín bylo letos v červnu (2019) zahájeno kolektivní vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy. Po písemné argumentaci obou smluvních stran bylo dne 31. 7. 2019 uskutečněno osobní jednání, na kterém byla projednána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání, také o tom v rámci informací ze zásadních jednání referoval vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř.

Představenstvo OSŽ mimo jiné schválilo celkem pět žádostí na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) a v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí, dále pak účast vedoucího oddělení BOZP JUDr. Petra Kožmína, LL.M. na XXXII. Mezinárodní konferenci „Aktuální otázky bezpečnosti práce“ na Slovensku, odložilo rozhodnutí ve věci sociálního dumpingu na železnici (OSŽ bylo společně s ostatními odborovými svazy Železniční sekce ETF vyzváno, aby zasílaly příklady sociálního dumpingu na železnici v Evropě) - členové představenstva zváží zapojení do této aktivity do příštího jednání představenstva v září. Představenstvo také schválilo přijetí dvojčlenné delegace britských strojvedoucích (v rámci návštěvy předsedy poradní skupiny pro strojvedoucí S. Wellera z ASLEF z Velké Británie v ČR) v září letošního roku (S. Weller společně se zástupci odborů vida pomáhá v rámci ETF prosadit český návrh na monitoring doby jízdy pomocí sledování licencí strojvedoucích v software správce).
Představenstvo OSŽ také projednalo a schválilo několik návrhů zahraničních pracovních cest, dále návrh výpravy na mezinárodní mistrovství USIC v atletice v Trutnově, či bonus – v podobě zvýhodnění pobytů pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky i v roce 2020.

Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé, například zprávou z Mistrovství Belgie v běhu, které se konalo 2. až 4. 8. 2019 v belgickém Lokerenu (Představenstvo OSŽ vzalo zprávu na vědomí a vyslovilo závodníkům poděkování za vynikající reprezentaci ČR), bylo jednání ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor