Železniční stanice Děčín východ vznikla spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova (na snímku vlevo) je nazývána jako horní nádraží a je součástí železničních tratí Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. Budova na protější straně ulice, nazývána jako dolní nádraží, byla v 50. letech minulého století vyřazena z provozu. Horní nádraží, které s dolním spojovala do roku 1978 krytá nadzemní chodba, bylo v 60. letech necitelně rekonstruováno, jeho původní podoba mu byla vrácena na počátku 21. století.

V září loňského roku zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na horním nádraží Děčín východ další opravné práce, díky nimž stanice získala moderní zabezpečovací zařízení, nástupiště s bezbariérovým přístupem i nový informační systém. Původní elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno takzvaným hybridním stavědlem, v důsledku čehož byla zrušena dvě dosavadní stavědla na zhlaví stanice. Současně došlo ke zvýšení propustnosti stanice a ke zvýšení bezpečnosti. Opravou prošla také silnoproudá technika, zejména osvětlení stanice a pro výhledovou změnu stejnosměrné soustavy na střídavou je připraveno i zabezpečovací zařízení. Nová je rovněž dopravní kancelář včetně sociálního zázemí pro zaměstnance. Pro cestující byl instalován nový informační systém a částečnou recyklací materiálu původních nástupišť nově vznikla nástupiště s bezbariérovým přístupem.
Opravné práce skončily letos v červnu a vyžádaly si finanční náklady ve výši 143 milionů korun.
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy SŽDC
 

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor