OBZOR ke stažení

1. září 2019 tomu bylo 70 let od zahájení provozu v tehdejším Hlavním motorovém depu Praha-Libeň (dnes Oblastní centrum údržby Střed, Středisko údržby Libeň). Toto kulaté výročí si v sobotu 5. října 2019 v deštivém odpoledni připomněla zhruba stovka bývalých a současných zaměstnanců libeňského depa, kteří se v půl druhé odpoledne sešli na vlakovém nádraží v Libni, odkud je „Regionova“ odvezla (přes šturc na Vítkově) do depa. V doprovodu současného vedoucího Josefa Sadílka si účastníci prohlédli provozní halu i další pracoviště depa a poté se přesunuli do blízkého hotelu STEP, kde bylo pro ně připraveno malé pohoštění.

Nevšední zážitek s nádechem nostalgie a vzpomínek pro své kolegy ve spolupráci s Federací strojvedoucích připravili zejména bývalý provozní náměstek Jan Střelka a bývalý předseda ZO OSŽ a strojvedoucí Karel Anděl. „Vážení přátelé, spolupracovníci bývalí i současní, příznivci železniční historie a současně Lokomotivního depa Praha-Libeň, dovolte, abych vás všechny přivítal na dnešní vzpomínkové akci u příležitosti 70 let od zahájení provozu v našem lokomotivním depu,“ řekl na úvod bývalý předseda ZO OSŽ Karel Anděl. „A dovolte mi malou exkurzi do historie vzniku tohoto objektu,“ dodal.

Když po konci druhé světové války začalo ministerstvo dopravy uvažovat o zvýšení provozu v motorové trakci, hledal se v Praze volný pozemek, kam by se soustředily všechny motorové vozy a lokomotivy z pražských výtopen. Tak se zrodila myšlenka výstavby nového depa mezi Výhybnou Praha-Vítkov a pražským zhlavím železniční stanice Praha-Libeň (tehdy ještě Praha-Libeň horní nádraží). Výstavba byla zahájena v polovině roku 1947 a již 1. září roku 1949 bylo depo otevřeno. „Nelze nevzpomenout stovek spolupracovnic a spolupracovníků, kteří prošli tímto depem podobně jako náčelníky a přednosty zdejšího depa: pány Žahoura, Fučíka, Chládka, Doskočila, Vostrého, Chomy, Horského, Padevěta a Mareše. Stejně tak si můžeme připomenout nepřebernou řadu vozidel, která pod střechami tohoto lokomotivního depa našla svůj domov i dlouholetou spolupráci s ČKD Lokomotivka při zkoušení nových motorových lokomotiv,“ připomněl Karel Anděl historii depa, sepsanou a vydanou v podobě malé brožurky „50 let Lokomotivního depa Praha-Libeň“ v roce 1999.

A pak přišla na řadu volná zábava; povídalo se, vzpomínalo se, prohlížely se fotografie, a ti, co měli zájem, pak v 17 hodin nasedli do „Regionovy“ a nechali se odvézt zpátky do Libně na nádraží.

Michael Mareš


Právě přítomno: 312 hostů a žádný gestor