Návrhem změny jednacího řádu a vložením bodu Přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ do programu začalo v úterý 8. 10. 2019 jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), a které se protáhlo do pozdních odpoledních hodin.

Úvod Informací ze zásadních jednání patřil tradičně I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi. Ten pochopitelně začal informací z Dozorčí rady (DR) Českých drah, která vybrala dva členy představenstva a zvolila předsedu představenstva ČD. „…Aby hned vzápětí nato řešila rezignaci Michala Vereše. Dozorčí rada (ČD) to ale vyřešila legitimním způsobem, vzhledem k aktuálnímu seznamu uchazečů o místo v představenstvu je dostatek kandidátů na tento post, nový člen představenstva ČD se tedy bude (na jednání 10. 10. 2019) pravděpodobně hledat mezi kandidáty, kteří nebyli vybráni v tuto chvíli,“ uvedl Vladislav Vokoun a dodal: „Mezitím rezignovala Soňa Schwarzová na post personální ředitelky; zítra mám schůzku s novým generálním ředitelem, kde budeme řešit, co dál. Chci ho upozornit, že je ošidné v době začínajícího kolektivního vyjednávání přivést někoho nového.“
Vladislav Vokoun se věnoval i Sociálnímu fondu u ČD (všechny odborové centrály včetně zaměstnavatele se na Sociálním fondu shodly). „Takže se dá předpokládat, že Sociální fond bude schválen i s novinkami jako je Multisport karta (na Multisport kartu do fitness center bude příspěvek 300 Kč), či vyšší příspěvek na závodní stravování (stravenky). Povýšeno bude i penzijní pojištění o 100 Kč a nově by mělo být vypláceno hned po zkušební době,“ konstatoval.
Kolektivní vyjednávání na Českých drahách bude zahájeno 15. 10. 2019 předáním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatelem. „Aspoň takový je předpoklad. Zaměstnavatel obdržel dopis, že v Brně vzniká nová odborová centrála (na ČD v pořadí jedenáctá).“ Ta je podle Vokouna povinna prokázat, že má nejméně tři zaměstnance v pracovněprávním poměru u společnosti ČD. „Takže teď probíhá korespondence.“ V závěru se pak Vladislav Vokoun letmo zmínil o příspěvku na dopravu a o možnostech nových návrhů do PKS.

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, se v úvodu věnoval Multisport kartě. „Jsem rád, že ten projekt běží, lze proto očekávat, že se do toho zapojí více sportovišť. Já to vítám.“ Následovaly informace z jednání Dozorčí rady ČD Cargo (26. 9.), kde byla nosným tématem debata k opatřením souvisejícím s výpadkem nakládky a nedodržením podnikatelského plánu. „Ukázalo se, že část obchodní politiky z hlediska cenotvorby selhala, cena pro některé komodity odlákala přepravce na silnici,“ konstatoval Nekola. „Druhý důležitý materiál, o kterém chci hovořit, je, že se podařilo vysoutěžit opravy 1700 nákladních vozů ještě před koncem obchodního roku, vyčerpanost dodavatelů těchto služeb je totiž velká,“ prohlásil s dovětkem, že se na opravárenském trhu začíná postupně etablovat společnost DAKO-CZ, která rozšířila své nabídky i na opravy nákladní vozů a nabízí nové kapacity oprav v Lounech. A v neposlední řadě upozornil i na otevření nové pobočky ČD Cargo na německém železničním trhu.
Stručně pak Radek Nekola referoval o jednání ke katalogu zaměstnání („Musím pochválit zástupce OSŽ, protože většina našich připomínek byla přijata, tříměsíční práce lidí kolem Marty Urbancové nebyla zbytečná. Jediné, co zbývá dořešit, jsou vozmistři a strojvedoucí.“), stále platí, že je tento dokument v režimu projednávání a nemusí dojít k všeobecné dohodě, aby byl katalog zaměstnání zaměstnavatelem vydán. „Já jej vnímám jako důležitý dokument, který by mohl částečně změnit situaci na pracovním trhu a věcí s tím spojených, byť se to úplně nepovedlo. Nicméně věřím, že se ty tři dokumenty (Katalog zaměstnání, KOP a PKS) podaří ve finále (březen 2020) dotáhnout do zdárného konce. Ještě dodám, že jsme včera navýšili Sociální fond (více zde). Čerpání již nic nebrání, letos totiž naši zaměstnanci ve větší míře využívali služeb ČD travel.“ Na závěr pak Radek Nekola členy Představenstva OSŽ informoval o tom, že by k 1. 11. nebo k 1. 12. měla nastoupit nová zaměstnankyně na pozici asistentky předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek zopakoval důležité termíny letošního kolektivního vyjednávání (od předložení návrhu PKS na rok 2020 28. 8. zaměstnavatelem až po internátní jednání v Berouně ve dnech 30. 9. až 4. 10.) s tím, že se například podařilo uzavřít dohodu na rozšíření příspěvku z C-FKSP na dalších šest cestovních kanceláří. „Jsme rádi, že jsme se v C-FKSP dohodli na systému, že ty lidi budou mít větší výběr, byť můžeme narazit na nedostatek peněz v rozpočtu,“ uvedl.
„A pokud jde o kolektivní vyjednávání, tak většina je již projednaná, například výkonová odměna. Na spoustě věcí jsme se dohodli, na některé připomínky zaměstnavatel přistoupil, teď čekáme na 18. 10., kdy se společně nad kolektivní smlouvou sejdeme.“ Kolektivní vyjednavači řešili i třetí změnu kolektivní smlouvy, příspěvek na dopravu pro všechny zaměstnance. „Shodli jsme se na systému, ale ne na částce.“ Závěr patřil katalogu zaměstnání – respektive specifikaci jednotlivých tarifních stupňů. „Máme čas na připomínky do 31. 3. 2020, katalog zaměstnání by měl být účinný od 1. 1. 2021,“ uzavřel Petr Štěpánek s tím, že veškeré souhrnné informace z kolektivního vyjednávání a jednání PV OSŽ SŽDC jsou na webu.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková informovala o probíhajícím kolektivním vyjednávání u nedrážních zaměstnavatelů: ŽPSV Uherský Ostroh (od loňska nový majitel, odbory přicházejí s požadavkem nárůstu mezd a s dalšími benefity), CZ LOKO (zahájeno kolektivní vyjednávání, zaměstnavatel chce zaměstnancům přidávat diferencovaně), OHL ŽS Brno (začíná se kolektivně vyjednávat, zaměstnavatel přišel s požadavkem, aby se OSŽ připojilo ke kolektivní smlouvě vyššího stupně – zamítnuto. „Aktuálně se bavíme o nárůstu mezd a dalších benefitech.“) a Legios Loco (kde došlo ke změně majitele i ke změně zástupců zaměstnanců, kteří budou kolektivně vyjednávat). „Společnost (Legios Loco) má zakázky mimo jiné i od společnosti ČD Cargo, ale také nedostatek zaměstnanců, stále přijímá,“ konstatovala Renata Dousková s tím, že uzavřené zůstávají závody Legiosu v Horním Slavkově a v Českých Velenicích, v prostorách bývalé ŽOS Nymburk (Legios Loco) nyní funguje společnost Lostr. Závěr patřil informacím o dění v Drážním úřadu (reorganizace určitých oddělení – zaměstnanci to vnímají negativně).

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý se zabýval zejména návrhem na 16. Změnu tarifu režijních výhod a zrekapituloval všechna jednání, která za uplynulý měsíc v této věci s kolegy vedl. „Aktuálně ještě probíhají jednání mezi vedením ČD a MD ČR, jejichž výstup bude důležitý pro připravované společné jednání vedení MD ČR a všech odborových centrál na železnici. Naším záměrem je dohodnout takové řešení, které umožní udržení síťového charakteru režijek, tj. jejich uznávání nejen v dálkové dopravě, ale také ve všech krajích, kde dopravu budou zajišťovat ČD. Klíčové samozřejmě bude, jak se k připravovanému řešení postaví kraje, kde jsou s ČD uzavřeny brutto smlouvy na základě nabídkového řízení. Snažíme se však postavit řešení takovým způsobem, který bude i pro tyto kraje ekonomicky akceptovatelný.“

Členové Představenstva OSŽ dále schválili přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, termínový plán zasedání Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ v roce 2020, i návrh obsahového plánu zasedání Ústředí OSŽ v roce 2020. Dále zahraniční pracovní cesty (Jednání řídícího týmu poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, Konference o liberalizaci osobní železniční dopravy 17. až 19. prosince 2019, účast delegace OSŽ na mezinárodním odborném železničním veletrhu Innotrans Berlín 2020), návrh delegace na výstavu Photolitera FISAIC na Slovensku, návrh delegace na mezinárodní přehlídku slovensko-české filmové tvorby FISAIC, skupina film a video. Dále mimo jiné vzali na vědomí informaci Ing. Marcela Baláže k problematice IT a schválili předložený návrh výjezdního setkání dopisovatelů čtrnáctideníku Obzor.

Členové Představenstva OSŽ rovněž schválili formát oslav 30 let (časový harmonogram, účast zahraničních hostů a organizační výbor). Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé bylo jednání po půl páté ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor