OBZOR ke stažení

Hned po společném jednání zástupců vedení Ministerstva dopravy (MD) ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod, vyrazili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun na jednání Podnikových výborů OSŽ při ČD, a. s., a ČD Cargo do Kořenova, aby účastníky informovali o výsledku čtvrtečního (17. 10. 2019) jednání na ministerstvu dopravy, kterého se za MD ČR zúčastnili náměstci Tomáš Čoček a Ladislav Němec.

„Jsem rád, že se zde v Kořenově mohu s oběma podnikovými výbory setkat najednou, je to svým způsobem výjimečná situace,“ řekl na úvod předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a shrnul celou genezi vývoje sporu kolem režijních jízdenek počínaje 3. 9. 2019, kdy byl MD ČR odborovým centrálám zaslán návrh znění 16. změny Tarifu, přes společné stanovisko odborových centrál (13. 9.), které tento návrh změny tarifu rozporovalo, až po dnešní jednání na půdě MD ČR. „S prvním navrženým novým ustanovením (zachování stávající výše ročních prolongačních poplatků: 1100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro důchodce a děti, a 1250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí, na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně) nemáme problém, pokud ovšem neubyde vlaků, na které tento tarif platí. Naopak druhé navržené nové ustanovení (zavádějící možnost v případě dohody objednatele, tj. kraje, a ČD vyloučit platnost režijky prakticky v jakémkoliv regionálním vlaku) nám samozřejmě zásadně vadilo, protože by omezilo počet vlaků, ve kterých by platilo režijní jízdné. Je proto důležité, že na dnešním jednání na MDČR došlo k dohodě na jeho vypuštění “ dodal Martin Malý.

Dnešním jednáním tedy došlo k dohodě, že prolongační poplatky zůstávají zachovány ve stávající výši po dobu příštích tří let a dále to, že platnost režijek zůstává zachována ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, kde se dosud nepodařilo dosáhnout shody na dalším postupu všech zúčastněných stran. „Potřeba je ještě vyřešit právní výklad příslušných ustanovení stávajícího znění Tarifu, která se týkají situace, kdy se regionální vlaky dostanou do závazku veřejné služby na základě výběrového řízení, což je právě případ regionálních vlaků v Jihomoravském kraji,“ poznamenal dále Martin Malý s tím, že OSŽ bude také iniciovat společné jednání s představiteli vedení Českých drah a Jihomoravského kraje.

„Každopádně platí, že se v úterý 22. října uskuteční další schůzka zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál na železnici k nalezení shodného právního výkladu těchto ustanovení stávajícího znění Tarifu. To je důležitým předpokladem dohody na způsobu zajištění platnosti ´režijek´ také ve vlacích objednávaných u ČD, a. s., Jihomoravským krajem,“ uzavřel předseda OSŽ.

Michael Mareš


Právě přítomno: 333 hostů a žádný gestor