OBZOR ke stažení

(AKTUALIZOVÁNO) Informace ze zásadních jednání, Informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2019, Termínový a Obsahový plán jednání Ústředí OSŽ (a jeho orgánů) v roce 2020, to byly tři respektive čtyři z celkem deseti bodů programu pravidelného zasedání Ústředí OSŽ ve středu 23. 10. 2019. „Doufám, že jednání bude konstruktivní a věcné,“ poznamenal na úvod I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který jednání řídil.

Úvod Informací ze zásadních jednání tentokrát patřil jízdním výhodám a předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který zrekapituloval dění kolem jízdních výhod za poslední měsíc. „Výsledkem dosavadních jednání je, že režijky budou i nadále platit ve všech vlacích ČD (s výjimkou vlaků objednávaných od ČD Jihomoravským krajem) za současných podmínek. Zatím poslední jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a odborů proběhlo včera (22. 10.) odpoledne na GŘ ČD. Právní analýza potvrdila náš názor, že podle platné legislativy jsou pouze České dráhy (nikoliv kraj) oprávněny stanovit časový příplatek, na základě kterého budou moci držitelé režijek využívat i vlaky objednávané Jihomoravským krajem. Zástupci MD ČR proto na jednání přislíbili, že budou o této skutečnosti Jihomoravský kraj písemně informovat a v pátek (25. 10. 2019) budou zástupci vedení ČD a Jihomoravského kraje jednat o takovém nastavení pravidel pro držitele režijek, které bude v souladu s platnou legislativou. Myslím si, že můžeme být relativní optimisté," uvedl Martin Malý s tím, že OSŽ bude v kolektivním vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů usilovat o to, aby v duchu uzavřeného Memoranda o zachování sociálního smíru ze dne 4. prosince 2017 i nadále příslušné časové příplatky pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce, hradili jejich zaměstnavatelé.
„Oddychnout si můžeme, až bude venku prolongační rozkaz,“ doplnil Vladislav Vokoun a dodal: „Jednoduché to ale není, mnohé pracovní úkony jsou ještě před námi. Doufejme, že v pátek dojde ke shodě, na které máme všichni zájem, a že všechny kraje budou respektovat Zákon 77, jinak bychom museli svolat mimořádné zasedání Ústředí OSŽ.“
Tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC Miroslav Maincl v této souvislosti pochválil vedení svazu za včasné informování členů o průběhu jednání na webových stránkách OSŽ.

Předseda OSŽ Martin Malý dále informoval o jednání předsednictva ASO: „V dlouhodobě diskutované záležitosti novelizace Zákoníku práce došlo k dohodě sociálních partnerů, že při chystané transpoziční novele (transpozice evropské směrnice týkající se agenturního zaměstnávání) dojde současně k novelizaci Zákoníku práce v záležitostech, u kterých nejsou mezi sociálními partnery (vláda, zaměstnavatelé, odbory) rozpory, jako například zavedení možnosti sdílení pracovního místa, úprava pravidel pro počítání dovolené, pravidel pro doručování, pravidel pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a některých dalších nekonfliktních záležitostí. Prostě k novelizaci Zákoníku práce budou nyní do parlamentu předloženy jen návrhy, které jsou v tripartitě nesporné," řekl Martin Malý.

Stručná na informace byla tentokrát místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková, která referovala o situaci v CZ LOKO: Závod v Jihlavě, který nově získal certifikát „Bezpečný podnik“, se zaměří pouze na výrobu nových lokomotiv, zatímco českotřebovský závod bude zajišťovat jejich servis. Ve společnosti Skanska nastaly personální změny, kdy na podzim byl nově jmenován prezidentem pro Polsko, Slovensko a Českou republiku Ing. Jurka. „Vzhledem k tomu, že v této společnosti se právě kolektivně vyjednává o navýšení mezd a o rozšíření benefitního programu pro zaměstnance, nebudu více konkrétní,“ uvedla. V říjnu se také na Ministerstvu vnitra ČR uskutečnilo jednání RHSD se zaměřením na veřejnou správu, kde se mj. řešil i návrh systematizace služebních míst ve státní správě. „Dochází k finalizaci tohoto projektu, kdy počet služebních míst v roce 2020 by měl být snížen cca o 2500 zaměstnanců," dodala Renata Dousková na závěr.

„Hodně žijeme režijkami,“ těmito slovy začal Vladislav Vokoun informace ze zásadních jednání na Českých drahách. „Ale v minulých dnech jsme se zabývali vyjednáváním o Sociálním fondu, který je nedílnou součástí kolektivní smlouvy. Je dobře, že již došlo k jeho odsouhlasení." („Vycházíme ze zásad rozpočtu letošního roku, novinkou je zvýšený penzijní příspěvek o 100 Kč, u stravování jsme dohodli na kompromisu - 50 na 50.“). „Na rovinu říkám, a upozorňuji na to i kolegy z ostatních odborových centrál, že není akutní potřeba dělat zásadní změny v kolektivní smlouvě vzhledem k personálním změnám v představenstvu společnosti. Požádám kolegy, abychom byli při nových požadavcích střídmí. Samozřejmě jsem požádal i zaměstnavatele, aby nás rovněž nepřekvapoval nějakými zásadními změnami. Jediné, co určitě budeme požadovat, je jednání o mzdovém nárůstu a otevření diskuse o příspěvku na dopravu,“ podotkl.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC, informoval o průběhu kolektivního vyjednávání na SŽDC, o podpisu rámcových zásad FKSP a C- FKSP na rok 2020. Také hovořil o připravované novelizaci vyhlášky č. 114 FKSP, která ruší vyhlášku 310, a kterou má OSŽ za úkol připomínkovat. Petr Štěpánek dále hovořil o detailech kolektivního vyjednávání, o rozporech, ale například i o dohodnutých bodech: – o KOP, o zvýšení příplatku za práci v sobotu a v neděli. „A bylo dohodnuto navýšení ceny stravenky," poznamenal s tím, že se jednalo také o změnách v systému náborového příspěvku, který bude vyplácen celý, ale až po době, kdy zaměstnanec vykoná zkoušku potřebnou k výkonu povolání. Petr Štěpánek mluvil také o předloženém návrhu katalogu prací, který budeme projednáván příští týden na jednání PV OSŽ SŽDC. Petr Štěpánek dále informoval o jednání ke třetí změně kolektivní smlouvy: „Shodli jsme se na tom, že příspěvek na dopravu vyplatíme jednorázově a všem stejně, ale neshodli jsme se na jeho výši,“ uzavřel.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola mluvil o posílení centrálního Sociálního fondu, o Katalogu zaměstnání, o zahájení kolektivního vyjednávání předáním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatelem (příští týden), o chystané návštěvě v Bombardieru a prohlídce první lokomotivy Traxx, která by v příštím roce měla být dodána v počtu 10 ks s případnou opcí na další lokomotivy. „Nejsem však nadšen vývojem úrazovosti. Máme za sebou dva těžké pracovní úrazy, ale co je nejhorší i dva smrtelné pracovní úrazy. Budeme požadovat důsledné prošetření všech okolností, které mohly negativně ovlivnit chování a možné příčiny těchto tragických událostí. Začíná to být velice vážná záležitost,“ poznamenal a doplnil to o informace o kolektivním vyjednávání ve společnostech METRANS DYKO Kolín a UNIPETROL Doprava.

Členové Ústředí OSŽ dále vzali na vědomí Informace o tvorbě a použití PF OSŽ za I. pololetí 2019, schválili Termínový plán jednání orgánů OSŽ v roce 2020 a Obsahový plán ústředí OSŽ na rok 2020, v rámci Organizačních záležitostí vyslechli průběžnou informaci z chystaných oslav 30 let OSŽ, úvodní informaci k materiálu Předdůchody 2019 a dále vyslechli informace předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové. V bodu Různé pak například Ing. Petr Toman Ba (Hons) informoval o novince Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lékař na telefonu pro pojištěnce této pojišťovny. „Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má ve spolupráci s AWP Solutions ČR a SR pro své klienty zřízenou konzultační službu ´Lékař na telefonu´, v jejímž rámci se můžete zdarma poradit s kvalifikovanými lékaři. Služba Lékař na telefonu je pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ dodal.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 216 hostů a žádný gestor