Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 11. 12. 2019, se dostavil první host, ředitel odboru 30 (odbor bezpečnosti) GŘ ČD, a. s., Ing. Josef Kopecký, jednak aby se odborářům představil (odbor řídí od 1. 6. 2019), jednak aby je informoval o organizačních změnách odboru 30, které již proběhly, či o svých plánech na zkvalitnění práce tohoto odboru. V diskusi se hovořilo především o nutnosti více se věnovat bezpečnosti vlakových čet, zvláště na příměstských tratích či na vlacích vezoucích fotbalové fanoušky nebo účastníky diskoték, a o potřebě lepší spolupráce s Policií ČR.

Další host z generálního ředitelství ČD, Ing. Martina Maričová, která byla pověřena řízením odboru 10 (odbor byl z personálního odboru přejmenován na odbor péče o zaměstnance) rovněž hovořila především o organizačních změnách - o přesunech v rámci odborů či změnách v názvu odborů. „Pracujeme na tom, aby zaměstnanci nebyli touto změnou dotčeni,“ řekla a dodala, že pro zaměstnance, jichž se změny budou týkat, se hledá jiné pracovní uplatnění. Na dotaz člena PV uvedla, že na úseku center personálních služeb se změny nepřipravují.

Další informace přidala Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Hovořila především o řešení jízdného pro zaměstnance ČD pracující v Jihomoravském kraji. Uvedla, že tito zaměstnanci si budou moci zakoupit průkazku za 480,- Kč (rodinní příslušníci za 990,- Kč), a to pouze v jedné pokladně v Brně na hl. n. „Příplatek k režijce pro ostatní zaměstnance Českých drah z jiných krajů dosud není dořešen,“ dodala Ing. Bauerová.

Předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun informoval o stavu kolektivního vyjednávání na Českých drahách. „Je nasmlouváno, že v nové kolektivní smlouvě zůstanou zachovány všechny benefity z letošního roku, včetně pracovní doby, dovolené, kondičních pobytů, stravenek a dalších výhod oproti zákoníku práce,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal, že od 1. 1. 2020 bude zvýšen příspěvek na penzijní připojištění o 100 Kč, příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování (včetně stravenek) o 5 %, nově bude zavedeno odstupné pro ztrátu zdravotní způsobilosti (po 35 letech práce u ČD) a před podpisem jsou další dva příplatky. „Jakýkoli nárůst v tarifní mzdě se promítne do osobního hodnocení,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. Rozhodující jednání, které by mělo přinést dohodu na procentním nárůstu tarifních platů, má proběhnout ve čtvrtek 12. 12. 2019. „Předpokládám, že padne konečná nabídka,“ řekl Vokoun.

V závěru jednání se hovořilo o přípravě školení ZO OSŽ na ČD ke kolektivní smlouvě (školení by v případě podpisu PKS měla odstartovat ve druhé polovině ledna) a tajemnice PV Věra Nečasová spolu se členem PV Štěpánem Lvem informovali o postupu při elektronickém ročním zúčtování daní u Českých drah.

Posledním hostem jednání byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Informoval členy PV především o průběhu a výsledcích jednání o řešení neplatnosti jízdních výhod v Jihomoravském kraji. Podle jeho slov jednání ztroskotala v důsledku nedohody mezi Českými drahami a SŽDC. Více zde.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 285 hostů a žádný gestor