OBZOR ke stažení

S informacemi z kolektivního vyjednávání, o Katalogu zaměstnání či z jednání Dozorčí rady ČD Cargo vystoupil hned v úvodu jednání, ve středu 11. 12. 2019, předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Co se týče finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, počítá podnikatelský plán (na rok 2020) s nárůstem objemu ve výši zhruba 5 %. Navýšený objem peněz už v sobě ovšem má zahrnuté předběžné náklady na nový katalog zaměstnání a mzdové náklady pro první kvartál roku 2020. Jako zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě jsme proto konstatovali, že takto navržený podnikatelský plán nemůžeme podpořit a nebudeme pro něj hlasovat,“ uvedl Radek Nekola.

„Při debatě o nárůstu mezd jsme si vyžádali kvantifikaci katalogu, cca 4600 zaměstnancům by měl tarif nárůst o jeden, případně o dva tarifní stupně. Sami cítíte, že tady je cca 1400 nedotčených zaměstnanců naší společnosti, kterým by mzda v příštím roce nevzrostla. Takový postup je pro OSŽ zcela nepřípustný,“ dodal.

Kolem katalogu podle Radka Nekoly probíhá vzrušená debata. „Katalog je uzavřen, text je hotov, teď se debatuje jenom o tom, jestli bude účinný. Ještě pořád je možnost ten katalog odmítnout,“ podotkla Bc. Marta Urbancová (která jednání PV moderovala). „Ten stav je prostě takový, jaký je,“ dodal Nekola: „Jsme pořád v režimu kolektivního vyjednávání a katalog nebude, pokud nenajdeme způsob, jak upravit plat zaměstnancům tak, abychom jim zachovali reálný nárůst.“

Co se týče ostatních ustanovení PKS, tak nejdůležitějším bodem kolektivního vyjednávaní je navýšení dovolené o jeden týden. „Debata o KOPkách a otázka kvantifikace nákladů spojených s tímto benefitem je zatím neukončená,“ uvedl dále Radek Nekola s tím, že na posledním kolektivním vyjednávání (10. 12. 2019) se projednávaly i zásady čerpání Sociálního fondu. „Upřesňujeme některé věci, týkající se souběhu příspěvků, a zapracováváme možnosti čerpání nových benefitů. Čili zásady ještě nejsou uzavřeny, ale můžete dál normálně čerpat.“

Kolektivní vyjednávání pokračuje 16. 1. 2020 vypořádáním neukončených a rozporných bodů, teprve pak podle Radka Nekoly přijde na řadu debata o tarifních mzdách a týdnu dovolené navíc. „První dva měsíce příštího roku ukážou, zda se ekonomická nestabilita projeví naplno, a nebo se vrátíme do ekonomického růstu,“ konstatoval. Předseda PV OSŽ ČD Cargo mluvil i o ambiciózním podnikatelském plánu na příští rok. „Ambice jsou oproti letošnímu roku velké, do hospodářského výsledku budou nově zakomponovány i pobočky v Německu a v Rakousku.“

Na druhou část jednání dorazil Ing. Zdeněk Škvařil (na snímku), člen představenstva pověřený řízením úseku provozu. Členové podnikového výboru se zajímali zejména o dopady Opatření číslo 6 a 8 na fungování (provoz) jednotlivých provozních pracovišť („Zatím nechceme škrtat investice, nechceme vypovídat smlouvy na lokomotivy… A zbývá nám poslední položka, to jsou lidské zdroje, takže opatření č. 6 a 8 si kladlo za cíl snížit přesčasy, čerpala se dovolená. Někde se to podařilo více, někde méně, ale úplně se to nepodařilo. Problémem jsou jednotlivé vozové zásilky (pokles o 10 %), máme nejhorší výsledek za posledních šest let,“ řekl Škvařil). Zdeněk Škvařil mimo jiné informoval o probíhajících kontrolách zaměřených na aktualizaci a dodržování pracovních technologií na provozních pracovištích. „Udělali jsme to tak, že jsme v každé provozní jednotce vybrali jedno provozní pracoviště, kde byly provozní problémy, nebo stížnosti, a této provozní jednotce (PJ) i tomuto provozními pracovišti (PP Most, Radotín, Protivín, Havlíčkův Brod, Česká Třebová, Valašské Meziříčí) jsme dva týdny dopředu oznámili, že tam přijedeme na pracovní poradu. Nedělali jsme na místě žádný závěr, ale dali jsme jim čtrnáct dní na to, aby sami navrhli řešení,“ řekl k tomu Zdeněk Škvařil. Pracovnímu jednání bylo vždy přítomno vedení PJ, PP, zástupci GŘ z úseku provozu a zákaznického centra. „Zpracování místních technologií je zcela v kompetenci příslušné PJ,“ upřesnil. Zdeněk Škvařil též informoval členy PV o tom, že cestou na „pracovní poradu“ navštívil neohlášeně i několik dalších pracovišť (Chomutov, Strakonice, Příbram) a v plánu budou i další pracovní cesty.

V diskusi došlo i na další témata. Například Blanka Lomnančíková se Zdeňka Škvařila zeptala, zda se optimalizace (Opatření č. 6 a 8) týká celého (ČD) Carga. „Já mám pocit, že se pořád sahá na provoz. Lidé ty kontroly vnímají negativně, kontrolou vytváříme na provoz zbytečný tlak. Teď, když ta práce je i někde jinde, tak abychom se nedivili tomu, že ti lidé budou odcházet,“ uvedla. „Každý z nás by pro to měl něco udělat. Jestliže neplníme plán, tak pokud neuděláme nic, dostáváme se do problémů. Zatím sice nemusíme nikoho propouštět, ale je třeba i personální kapacity optimalizovat vzhledem k výkonům a požadavkům obchodu. Prozatím, kam jsem přišel (na pracoviště), nikde nikdo z mého pohledu nebyl přetížen,“ odpověděl Zdeněk Škvařil.

Zdeněk Radkovič zase Zdeňka Škvařila upozornil na problémy u posunu v Břeclavi. „Koleje jsou obsazovány soukromníky a posunovači nemají kam posunovat. Jak je možné, že to vedení nezohledňuje?“ položil otázku. „Pokud jde o koleje, tak ty pro dopravce přiděluje SŽDC. Na druhou stranu, problematiku se SŽDC na všech úrovních řešíme a spolupráci hodnotíme jako dobrou,“ odvětil Zdeněk Škvařil.

Členové Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo poté zasypali Zdeňka Škvařila dalšími dotazy. Například Petr Skrečka a Pavel Antolič mluvili o omezování víkendové práce na libeňském ranžíru. „Omezování je počátek konce!“ upozornil Petr Skrečka. „Čím víc budeme ranžíry omezovat, tím více lidí půjde k soukromníkovi,“ dodal Pavel Antolič a Zdeněk Škvařil na to zareagoval slovy: „Podejte si žádost, jste šikovnej, a můžete jít na obchod!“ Petr Kubička pak například mluvil o vybočené koleji v Protivíně: „SŽDC tam dalo terč a půl roku je 14. kolej zavřená. Nelíbí se mi, že znehodnocujete práci zaměstnanců!“ A následovaly další a další dotazy, napříkad typu: Kdo tvoří grafikon? Kdo „namaloval“ Libeň…?

V závěru jednání pak Radek Nekola poděkoval členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo za práci v letošním roce. „Nebylo to jednoduché a ani to jednoduché nebude. Jsem ale přesvědčen, že vaše schopnost obhajovat naše zájmy je excelentní. Občas mám dokonce pocit, že nebýt nás, tak ten podnik už tady dávno nebyl. Dokonce stoupá i počet členů OSŽ v řadách strojvedoucích, který již přesáhl číslo 300, což je významné penzum zaměstnanců,“ uzavřel.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 367 hostů a žádný gestor