OBZOR ke stažení

Pro Prahu a střední Čechy zajišťují České dráhy zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů v celé republice. O to důležitější je smlouva, kterou hlavní město Praha podepsalo s Českými drahami. Podpis této smlouvy o regionální dopravní obslužnosti na další desetileté období (roky 2020 – 2029) proběhl ve středu 18. prosince 2019 a navázal tak na již dříve uzavřenou smlouvu mezi ČD a Středočeským krajem. Podle slov generálního ředitele ČD Václava Nebeského je tak mimo jiné zajištěna i dlouholetá personální perspektiva pro zaměstnance ČD.

Podepsáním obou smluv se České dráhy zavázaly k zajištění dopravní obslužnosti ve výši více než 21 milionů vlakokilometrů (Praha 5,141 milionů vlkm, Středočeský kraj 16,05 milionů vlkm). Konkrétně jde v roce 2020 o celkem 2 211 regionálních (osobních a spěšných) vlaků denně za což objednatelé (Středočeský kraj a hl. město Praha) zaplatí více než tři miliardy korun. České dráhy přepraví v obvodu Prahy a Středočeského kraje ročně 55 z celkových 180 milionů cestujících.
Podepsanými smlouvami získávají Pražané i občané Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění kapacitní ekologické dopravy. Jak uvedl ředitel organizace ROPID Petr Tomčík, umožňuje to mimo jiné také pokračování nastoleného trendu maximálního zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID). Běžný Pražan totiž dnes vnímá železniční dopravu stále více jako součást městské hromadné dopravy. „Ve smlouvě, podepsané mezi ČD a hlavním městem Prahou, je dojednán rovněž výrazný tlak objednatele na dopravce v oblasti zlepšování vozového parku, navyšování kapacity a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění,“ uvedl Tomčík.
Konkrétně jde v této oblasti například o modernizaci jednotek řady 471 (CityElefant), kde bude postupně nainstalováno Wi-Fi připojení k internetu, přečalounění sedadel, či vylepšení elektronických informačních systémů. „Podobné úpravy čekají i jednotky řady 814 Regionova,“ přiblížil některé úpravy vozového parku obchodní ředitel Českých drah Jiří Ješeta. Jak dále dodal, České dráhy se rovněž zavázaly k nákupu zcela nových vlaků, především pro trať Praha – Kladno, a jsou připraveny reagovat i na další požadavky ze strany objednatelů v tomto směru.
Pokud se týká změn v jízdním řádu 2019/2020 v Praze a Středočeském kraji, patří mezi ně například zastavování vlaků (ode dne vyhlášení) na nové zastávce Neratovice sídliště, kde bude současně zvýšena kapacita osobních a spěšných vlaků v souvislosti s očekávaným přílivem nových cestujících na této zastávce. V průběhu roku 2020 (cca červen) se počítá s ukončením výluky na Negrelliho viaduktu a s tím souvisejícím návratem vlaků na Masarykovo nádraží. V úseku Praha-Hostivař – Praha-Vršovice dojde v průběhu roku 2020 k prodloužení jízdy regionálních vlaků až do Prahy hl. n.
Miroslav Čáslavský
S využitím tiskové zprávy ČD

 


 


 

Právě přítomno: 368 hostů a žádný gestor