OBZOR ke stažení

Ke svému poslednímu letošnímu jednání se ve středu 18. 12. 2019 sešli členové Ústředí OSŽ. Po úvodních formalitách předal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, slovo I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi, který zahájil tradiční kolečko informací ze zásadních jednání.

Vladislav Vokoun pochopitelně nemohl začít ničím jiným než podepsanou kolektivní smlouvou u Českých drah. „Podepsaná kolektivní smlouva (byla podepsána 12. 12. 2019) je velmi dobrým kompromisem a odpovídá reálným možnostem firmy. Jsem rád, že byla uzavřena v dostatečném předstihu, aby naše dceřiné společnosti měly dostatečný prostor na kolektivní vyjednávání,“ řekl Vladislav Vokoun na úvod s tím, že největší diskuse byla pochopitelně o mzdovém nárůstu, včetně nárůstu tarifních mezd. „Tarif je pořád vnímán jako jediná jistota nárůstu mezd, což není pravda, nicméně má vliv na velkou část příplatků, díky nimž je celkový výsledek o půl až procento vyšší. Výsledný efekt je tedy někde mezi 6 a 7 % nárůstu průměrné mzdy,“ poznamenal a dodal, že zapomínat se nesmí ani na benefity. „Úplně všechno jsme zachovali, zvedli jsme příspěvek na penzijní pojištění o stokorunu, což považuji za úžasnou věc. Dohodli jsme se se zaměstnavatelem na zvýšení podílu jeho příspěvku na stravování, což je také pozitivní věc. Pro téměř polovinu zaměstnanců dojde k poměrně výraznému zvýšení cestovních náhrad. Podrobnosti zveřejníme dodatečně, podpis na příslušné vyhlášce MPSV ČR totiž ještě ani neoschl.“

Kolektivní smlouvě (ale ve společnosti ČD Cargo) se věnoval i místopředseda OSŽ Radek Nekola. „Kolektivní vyjednávání běží, kolektivní smlouva je platná do 31. 3. 2020. V tuto chvíli jsme v rámci dialogu ke kolektivní smlouvě projednali celý text, a to z toho důvodu, že ani jedna ze stran neměnila základní atributy PKS. OSŽ věří, že se podaří promítnout Katalog zaměstnání do PKS. OSŽ má v rámci kolektivního vyjednávání ale jednu zásadní podmínku, a to, že PKS musí pro všechny zaměstnance zachovat minimálně výši reálné mzdy,“ uvedl. Jak dále poznamenal, v úterý 17. 12. 2019 dokončili zástupci OSŽ debatu nad základním textem kolektivní smlouvy u společnosti METRANS DYKO. „V květnu (2019) vznikla (v této společnosti) naprosto ilegálně odborová organizace, v září jsme řešili velikost nástěnky, v říjnu pak prostory pro ZV a dnes se bavíme o kolektivní smlouvě a o možném mzdovém řádu. To považuji za úspěch všech, kteří se na tom podílejí, včetně oddělení ESO OSŽ-ústředí. Kolektivní smlouvu ve společnosti METRANS DYKO považuji za něco, co nevzniká samo sebou, zavnímejte to, prosím!“

Také Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC pokračoval ve stejném duchu. „PKS jsme podepsali (6. 12. 2019) v dobré výši, informace jsou také na našich webových stránkách v sekci PV OSŽ SŽDC. Poslední čtyři vyjednávací dny jsme věnovali pěti bodům PKS,“ sdělil Petr Štěpánek s tím, že v nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2020 dochází například ke zvýšení tarifních mezd o 4,5 % a objemu prostředků pro výkonové odměny zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou o 1 %. „Dále došlo ke změnám v odměnách za držení pracovní pohotovosti, příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích. Došlo také ke změně (rozšíření) u KOP, u náborových příspěvků (náborový příspěvek bude vyplacen celý až po vyškolení zaměstnance) a k převedení profesí hradlař/hláskař a závorář do 36hodinového pracovního týdne, o což jsme usilovali už léta.“ Na základě pozitivního vývoje hospodaření SŽDC rozhodl generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda o vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům SŽDC se mzdou za měsíc listopad 2019 ve výši 9000 Kč. Na zástupce OSŽ u společnosti SŽDC nyní čeká připomínkování katalogu prací (nově zaměstnání) a předpisů. „Platnost PKS je na jeden rok,“ uzavřel Petr Štěpánek.

„Dopravní zdravotnictví plní své závazky vyplývající z PKS, jinak platnost PKS máme do roku 2021, přesto každoročně jednáme o nárůstu mezd. Jedná se i o navýšení benefitů, majitel vyplatil zaměstnancům mimořádnou odměnu ve výši 3000 Kč,“ těmito slovy zahájila místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková informace z nedrážních organizací. Společnost Skanska má KS uzavřenou (400 Kč do tarifu plus 2 % mzdového nárůstu), nárůst mezd o 5 % je garantován i u ŽPSV s. r. o. „Ještě bych vám ráda sdělila, že proběhlo první kontaktní jednání s ředitelem Dopravního podniku Města Brna,“ dodala.

Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons) informoval o jednání na ČD Cargo ve věci příspěvků pro pojištěnce ZPMV ČR (211) na KOP pro rok 2020. Dále Petr Toman informoval členy Ústředí OSŽ ve věci „malých KOPek“ u SŽDC a konkrétního řešení problémů s jejich účtováním v Aphroditě v Rajeckých Teplicích (účastníci dostanou kompenzaci pro další pobyt).

V závěru Informací ze zásadních jednání shrnul předseda OSŽ Mgr. Martin Malý dění kolem režijek od doby mimořádného zasedání Ústředí OSŽ (1. 11. 2019) a ustavení stávkového výboru. Martin Malý mimo jiné popsal celou genezi vyjednávání, včetně informace o technických potížích s realizací 1500korunového příplatku na vlaky v Jihomoravském kraji. „Ze strany Českých drah nám bylo přislíbeno, že informace o způsobu a datu zahájení prodeje příplatku k režijce na vlaky JMK bude vydána v nejbližší době. Reakcí na příslib ČD prodávat doplatek k režijce na vlaky JMK v hodnotě 1500 Kč bylo u SŽDC zvýšení příspěvku na dopravu z 2400 Kč na 3600 Kč,“ uvedl.

V následné bouřlivé diskusi se členové Ústředí OSŽ dotazovali představitelů OSŽ například na to, jak je plněno usnesení VII. sjezdu a zejména pak mimořádného Ústředí OSŽ z 1. 11. 2019 (v něm se mimo jiné praví, že: V případě, že „režijní“ jízdní výhody ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem nebudou vyřešeny podle platné právní úpravy a v duchu Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod ze dne 4. 12. 2017, zmocňuje Stávkový výbor k vyhlášení stávkové pohotovosti a k provedení všech potřebných kroků k přípravě stávky, která by se týkala vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem.). „Co na to stávkový výbor?“ položil dotaz například Stanislav Hlouch: „Nevím, co mám říct členům. Vyhrožovalo se stávkou a najednou jsme vycouvali. Zajímalo by mě, jestli skutečně na částku 1500 Kč existuje dohoda, nebo jestli je to jen v rovině jedna paní povídala. Je někde těch 1500 Kč černé na bílém? Má to někdo podepsané? Není to virtuální nabídka?“ ptal se dále a dodal: „Hromada lidí vrátila jízdní výhody (do úschovy). Nikdo neví, zda se mu to vyplatí.“

Martin Malý a Vladislav Vokoun poté trpělivě vysvětlovali nejen zmatky kolem částky 1500 Kč, ale i důvody, proč zatím nebylo vydáno opatření o časovém příplatku na vlaky v Jihomoravském kraji.

Trochu jiným směrem diskusi posunul Miroslav Loužil z Karlových Varů: „My se tady bavíme o Jihomoravském kraji, ale u nás je zase obrácený problém. Kraj zadává cizím firmám, kde režijka neplatí, a ani nebude, lidé si budou kupovat normální jízdenky a ty jsou cenově vyšší než 1500 Kč, a ani těch 3600 Kč (u SŽDC) je nezachrání,“ uvedl a dodal: „A pokud jde o stávku. Stávka jako forma protestu je v zájmu prosazení nějakého požadavku, ne proti komu, ale za co.“

„Rozšíření brutto smluv otevřelo Pandořinu skříňku,“ přitakal Martin Malý. „Ale nebýt našeho tlaku, dnes bychom tu měli už šest krajů bez režijky. Ještě v dubnu hrozilo, že režijky končí úplně, v září, že nebudou v šesti krajích. Ani já rozhodně nejsem spokojený, současná situace určitě není ideální, ale je třeba vnímat ten vývoj, ještě to není u konce.“

Ústředí OSŽ po důkladném vyhodnocení aktuální situace v oblasti režijního jízdného na železnici nakonec uložilo Stávkovému výboru OSŽ činit všechny potřebné kroky, včetně možnosti vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky, k zajištění možnosti držitelů režijek používat od 1. ledna 2020 vlaky JMK na základě pořízení doplatku k režijce. (více zde)

V další části jednání členové Ústředí OSŽ vyslechli Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných ve II. pololetí roku 2019 a Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2020, a také Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ: Školení na PC I. pololetí 2020

V rámci Organizačních záležitostí Ústředí OSŽ projednalo Návrh novelizace jednacího řádu OSŽ (schválen byl protinávrh místopředsedy OSŽ Radka Nekoly) a program oslavy 30 let OSŽ. Dále Ústředí OSŽ schválilo Návrh NeRV OSŽ na volbu Oldřicha Sobola (předseda Výboru OSŽ při OHL ŽS Brno) do funkce člena Ústředí OSŽ za odstoupivšího Pavla Štillera.

Informace o činnosti Revizní komise OSŽ podal místopředseda RK OSŽ Miroslav Škota.

Závěrem Martin Malý poděkoval členům Ústředí OSŽ za práci pro svaz. „Nebylo to v letošním roce jednoduché a bohužel, ani ten závěr roku ještě nebude někde jednoduchý.“

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 326 hostů a žádný gestor